Vergrijzing in Limburg sterk toegenomen

De meeste Nederlandse ouderen wonen in Zeeland, Limburg, Drenthe, Gelderland (Achterhoek) en grote delen van Groningen, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is het sterkst in Limburg. 

Nederland vergrijst

In de afgelopen 20 jaar is Nederland het sterkst vergrijsd aan de randen van het land. In Zeeuws-Vlaanderen wonen naar verhouding de meeste 65-plussers, maar de toename was het sterkst in Limburg. In 1995 was 13 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder, op 1 januari 2016 was dat ruim 18 procent. In Midden-Limburg was deze toename in dezelfde periode bijna het dubbele: van 13 procent naar bijna 22 procent. Ook in Noord- en Zuid-Limburg nam het aandeel 65-plussers tussen 1995 en 2016 met meer dan 8 procentpunten toe. Dit was ook het geval in de omgeving van Delfzijl en in de Kop van Noord-Holland. Andere grensregio’s waar de bevolking bovengemiddeld snel is vergrijsd zijn Noord- en Oost-Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Zeeland. Stedelijke regio’s en Flevoland zijn relatief jong gebleven, aldus het CBS.

Een jonge Randstad

Grote delen van de Randstad en enkele stedelijke regio’s daarbuiten zijn, vergeleken met de randen van Nederland, veel minder snel vergrijsd. In 1995 lag het percentage 65-plussers in regio Amsterdam en regio Rijnmond nog op het landelijk gemiddelde en was het gebied rondom Den Haag zelfs bovengemiddeld vergrijsd. Deze regio’s zijn nu echter nauwelijks verder vergrijsd en in de regio Den Haag is het aandeel 65-plussers zelfs afgenomen.

Flevoland jongste provincie

Flevoland, waarvan een groot deel pas in de tweede helft van de vorige eeuw werd bebouwd en bewoond, is met ruim 12 procent 65-plussers nog altijd de minst vergrijsde provincie van Nederland. In andere stedelijke gebieden, zoals de regio’s rondom Groningen, Zwolle, Arnhem en Nijmegen, wonen naar verhouding ook minder 65-plussers dan gemiddeld.

(Bron: CBS)

Geef een antwoord