Stadsverwarming Almere

Ook prijsplafond voor stadsverwarming: wat weten we erover?

Het energieprijsplafond zal per 1 januari 2023 ook gelden voor woningen met stadsverwarming. Het gaat hier om ongeveer een half miljoen huishoudens in Nederland. Wat betekent deze maatregel in de praktijk voor hen?

Prijsplafond voor gas en elektriciteit

Dat de overheid een vaste prijs aan een gemiddeld energieverbruik koppelt, is al langer bekend. Het kabinet heeft de gasprijs bepaald op 1,45 euro per kubieke meter, met een plafond van 1.200 kuub (en dus 1.740 euro) per jaar. Voor elektriciteit is dat 0,40 euro per kilowattuur, voor elk verbruik tot aan 2.900 kWh per jaar. Voor elke kuub en kWh boven deze plafonds betaalt u alsnog het reguliere tarief van uw leverancier. Maar wat zijn de regels als uw woning is aangesloten op stadsverwarming?

De voor- en nadelen van stadsverwarming

Laten we eerst uitleggen wat stadsverwarming inhoudt. Het is een vorm van energierecycling, zoals we in dit artikel uitleggen. Restwarmte van bijvoorbeeld industrie of afvalverwerking gaat niet verloren, maar loopt via een ondergronds buizenstelsel naar uw woning. Daarbij heeft u geen cv-ketel in uw woning nodig. Maar dit is niet goedkoop, omdat het tarief voor stadsverwarming wettelijk gezien is gekoppeld aan de gasprijs. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt jaarlijks de tarieven. Als u een woning met stadsverwarming betrekt, kunt u bovendien niet zelf voor een warmteleverancier kiezen. Stadsverwarming is een veiliger en duurzamer alternatief voor aardgas, maar valt dus wel vaak duurder uit.

energietoeslag
Lees ook: Hoe komt de energietoeslag bij u terecht?

Prijsplafond voor stadsverwarming

Het tarief voor stadsverwarming is gekoppeld aan de gasprijs. Daarom moet er wettelijk gezien ook voor stadsverwarming een prijsplafond komen. De ACM heeft dit prijsplafond bepaald op 47,38 euro per gigajoule (GJ), voor elk verbruik tot 37 GJ. Ter vergelijking: volgens de gegevens van Rijkswaterstaat staat 1 GJ gelijk aan 31,6 kubieke meter gas. Het plafond van 1.200 kubieke meter gas komt dus overeen met ongeveer 38 GJ stadsverwarming. Belangrijk om te weten: het plafondverbruik van 37 GJ geldt voor het gehele jaar 2023. Voor gas- en elektriciteitsverbruik is het van belang wanneer u de jaarrekening binnenkrijgt, zoals we in dit artikel uitleggen, maar met stadsverwarming speelt dit geen rol.

Wat is voordeliger, gas of stadsverwarming?

Hoeveel u jaarlijks aan verwarming en warm water betaalt, hangt uiteraard af van uw verbruik en de isolatie van uw woning. Gasverbruik van 1.200 kubieke meter per jaar kost u 1.740 euro, volgens het prijsplafond van de overheid. Volgens de eerder genoemde verhouding staat deze 1.200 kuub ongeveer gelijk aan 38 GJ. Dat is duurder dan gas, want het plafondverbruik van 37 maal 47,38 komt al neer op 1.753,06 euro. Wat daar voor die ene GJ nog bovenop komt, hangt van de tarieven van uw leverancier af.

energieplafond
Lees ook: Het energieplafond berekend voor verschillende huishoudens en grootte van woningen

En hoe zit het met blokverwarming?

Zo’n 600.000 huishoudens in Nederland hebben weer een andere verwarmingsmethode, namelijk blokverwarming. Dat wil zeggen dat meerdere woningen op 1 centrale ketel zijn aangesloten, zoals in flats, woongroepen of studentenhuizen. Bewoners hiervan dreigen naast de energietegemoetkoming te grijpen. Deze geldt namelijk per aansluiting, in plaats van het aantal woningen dat gebruik maakt van die aansluiting. “We hebben een eigen elektriciteitsmeter, maar geen individueel contract met een elektriciteitsleverancier. Het is onduidelijk of we recht hebben op het geld”, slaat flatbewoner Frank de Bie uit Den Bosch alarm, in gesprek met Omroep Brabant. Deze problematiek speelt in nog meerdere gemeenten. Op het moment van schrijven is de regeling voor huishoudens met blokverwarming nog in ontwikkeling. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie verwacht hier in de loop van 2023 een oplossing voor.

(Bron: Rijksoverheid, NOS, Pricewise, De Gelderlander, Milieu Centraal, United Consumers, Radar, Omroep Brabant. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reacties (5)

  LeoBal says:

  Hierbij stuur ik u een 2 tal kopieën van emailswelke ik verstuurd heb aan Ennatuurlijk:

  Geachte heer/mevrouw:

  Heb enige calculaties uitgevoerd op de jullie aangegeven waarden in relatie tot het zogenaamde Energieplafond:
  Prijs per GJ: €47,38
  Maximum aantal GJ: 37
  Vastgestelde waarde voor het Energieplafond:
  Prijs per m3: €1,45
  Maximum aantal M3: 1200
  Betreffende de calculaties gebruik ik de onderstaande Energiewaarden voor Gronings gas:
  Minimum: 0,03165 GJ/M3
  Maximum: 0,03517 GJ/M3
  Gemiddeld: 0,03341 GJ/M3
  Uitgaande van de bovenstaande Energiewaarde verbaast mij onderstaande:
  Prijs per GJ: Minimum: €45,81 Gemiddeld: €43,41 Maximum: € 41,23
  Maximum aantal GJ: Minimum: 38 Gemiddeld: 40 Maximum: 42
  Dit betekent dat de door jullie geven Energieplafond waarden altijd negatief uitvallen voor de klant.
  Uitgaande dat jullie minimaal gas gebruiken tot de door jullie geleverde aantal GJ, komt het zeer klantonvriendelijk over.
  Wat mij ook verwonder: Minimaal gas verbruik, Maximale prijs, resulteert in een hoge winst.
  Waar blijft deze hoge winst?
  Ik zou graag op korte termijn een verdediging van u willen ontvangen.

  Geachte heer/mevrouw,

  Hierbij nog even een reactie op mijn vorige email, het is ter informatie en een terugkoppeling is noodzakelijk.
  Uitgaande van de door u vastgestelde energiewaarde van 0,03268 GJ/M3, welke terug te vinden is op uw website, kom ik tot de onderstaande gevolgtrekkingen:
  Uw energieplafond, zal met de bovenstaande energiewaarde, uitkomen op 39,22 GJ (Uitgaande 1200 M3 Gas). Dit resulteert, dat uitgaande van door u aangeven plafond van 37 GJ, de hogere kostprijs eerder zal worden doorberekend dan vanuit de overheid is geïndiceerd.
  Uw plafond prijs per GJ, zal met de bovenstaande energiewaarde, uitkomen op 44,37 GJ (Uitgaande van €1,45 per M3 Gas). Dit resulteert, dat uitgaande van de door u aangegeven prijs van €47,38, de prijs per GJ hoger zal zijn dan de overheid heeft geïndiceerd.
  Ik krijg toch steeds de indruk dat er gemanipuleerd wordt met getallen en dit ten ongunste van de afnemers. Omdat er nog geen definitieve prijzen zijn vastgesteld, zal ik eventueel hierover verder communiceren, na vaststelling hiervan.

  EEN VASTSTELLING IS DAT JE WEDEROM DUURDER UIT BEN MET EEN WARMTENET. JE ZIET DAT ER ALTIJD GEMANIPULEERD WORDT MET DE ENERGIEWAARDE VAN GRONINGS AARDGAS. GEZIEN HET MINIMALE GEBRUIK VAN GAS BIJ BV ENNATUURLIJK KOMT DE VRAAG: ‘WAAR GAAN DE WINSTEN NAAR TOE?’

   ACTKMAX says:

   Tjsa, uw reactie is natuurlijk volkomen terecht. Er wordt flink gemanipuleerd door de bedrijven om de winsten te blijven maximaliseren. Ze worden daarin gesteund door bepaalde politieke partijen (CDA en VVD maken vandaag bekend dat ze bang zijn voor te zware belasting op de overwinsten bij energiebedrijven. Terwijl u en ik weten dat in een goede boekhouding de winst het overschot is waar je de extraatjes van doet, de bonussen van uitdeelt, de maserati’s van koopt en het feestje van geeft). Never waste a good crisis. De energiemaatschappijen zijn bij de les en hun politieke secondanten faciliteren. Vrij onopvallend, maar u zit aardig op te letten blijkbaar.

   Tegelijkertijd: we waren er allemaal bij toen de politieke secondanten hun achterban overheidsbedrijven in handen speelden door ze te privatiseren of deze markt op andere wijze in handen te geven van ondernemers die uit zijn op winst. Ik zou een ieder willen aanraden nog eens na te gaan wat ze stemden ten zijde van deze hoos aan privatiseringen en daar de bijpassende lessen uit te leveren.

   Wil je deze idiotie voorkomen dan moet je doen wat in Duitsland en Frankrijk al gebeurt: deze cruciale bedrijven terugbrengen onder de hoede van ons allemaal, onder de hoede van de overheid. Zodat we er met zijn allen iets over te zeggen hebben. In goede tijden zal je dan gemiddeld misschien iets meer betalen voor een degelijker uitgevoerd beleid, maar in slechte tijden zoals deze heb je er controle over wie er met de poet vandoor gaat en wordt de consument minder gebakken lucht verkocht…

   Nationaliseren is een uitstekende oplossing voor nationale belangen.

  Metssr says:

  Onze situatie os nog anders. Wij hebben blokverwarming, maar onze centrale verwarming gebruikt geen m2 gas. Die levert aardwarmte, de warmtepomp staat in een nabijgelegen school en daar vandaan komt onze vloerverwarming. Bij strenge vorst waarin de installatie het niet aan kan wordt er bijverwarmd met een warmtewisselaar die dus ook geen gas gebruikt.

  Wat voor plannen zijn er met dit soort verwarming.

  Andrea51 says:

  Bedankt voor de uitleg, het blijft moeilijk allemaal, terwijl het toch makkelijk te berekenen valt voor de energieleverancier volgens mij.

  vansaaze54@kpnmail.nl says:

  wat bij dit alles wordt vergeten bij de kosten voor stadsverwarmijng zijn de enorme bedragen die gerekend worden voor levering van de warmte.

  Dat zijn verbruikonavhankelijk tarief 458,59 euro pj

  meettarief 30,75euro pj

  afleverzet verwarming en warm water 140,88 euro pj