Nieuwe bestemming voor Paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk is in de zeventiende eeuw gebouwd als particuliere buitenplaats, maar is bijna altijd bewoond geweest door de Koninklijke familie. Sinds het overlijden van prinses Juliana en prins Bernhard in 2004 staat het paleis echter leeg.

Het paleis wordt tegenwoordig met enige regelmaat opengesteld voor publiek, maar de Rijksgebouwendienst, die het paleis namens de Staat beheert, is op zoek naar een nieuwe bestemming voor Soestdijk.

Plannen voor herbestemming Paleis Soestdijk

Na een oproep van Minister Blok (Rijksdienst) in juli 2015, zijn er 120 plannen geopperd. Na een selectie zijn er nog 4 ideeën voor de herbestemming van Soestijk overgebleven.

 1. Eden Soestdijk
  Het voorstel is geïnspireerd door het succesvolle Eden Project in Cornwall, UK, de grootste botanische tuin ter wereld en een ideële stichting voor duurzame innovatie. De verbondenheid tussen mens en natuur, bezien vanuit duurzaamheid en innovatie vormt het thema van Eden Soestdijk. Er worden twee architectonisch verbijzonderde kassen aan het landschap toegevoegd. Het Paleis wordt een tentoonstellings- en ontmoetingscentrum.
 2. Nationaal Ensemble
  Uitgangspunt van het programma is het ervaren van de relatie tussen verleden, heden en toekomst van ontwikkelingen binnen ons Koninkrijk. Het paleis, als huis van het verleden, behoudt de huidige multifunctionele programmering. In het park komt een nieuw paviljoen: het huis van de toekomst met experience gericht op jonge bezoekers.
 3. Internationaal handelshuis
  Een (inter)nationaal podium voor het bedrijfsleven, kennisuitwisseling, innovatie en samenwerking. Het paleis zal worden gebruikt als representatieve ontvangstlocatie voor samenkomst, kennisdeling, handelsmissies en staatsbezoeken, maar zal ook publiek toegankelijk zijn.
 4. Made by Holland
  De showcase ‘Made by Holland’ brengt de kracht en de competenties van het Nederlandse bedrijfsleven (inter)nationaal onder de aandacht in de vorm van een experience. De fraaie ruimtes in het paleis blijven behouden en beleefbaar. Ook op het landgoed komen showcases. Aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg is een daarop aansluitend dynamisch cultureel, horeca- en evenementenprogramma voorzien.

Bij alle vier de varianten blijft Soestdijk, in ieder geval gedeeltelijk, geopend voor het publiek. De vier initiatiefnemers krijgen 100.000 euro om hun plannen het verder uit te werken. In oktober 2016 worden de initiatieven opnieuw beoordeeld. Eind 2016 of begin 2017 mogen de plannenmakers dan een bod uitbrengen om hun idee ook werkelijk uit te voeren.

Wat vindt u de beste bestemming voor Paleis Soestdijk?

Geef een reactie