wateroverlast

Maatregelen tegen wateroverlast gewenst, maar wie gaat het betalen?

Blank staande straten, huizen en kelders, in grote delen van Nederland zorgt wateroverlast steeds vaker voor problemen. De huidige maatregelen om grote hoeveelheden regenwater af te voeren zijn in veel gevallen niet langer doeltreffend, maar hoe kan dit opgelost worden en wie draait er voor de kosten op?

Hogere rioolheffing ongewenst

De NOS heeft samen met regionale omroepen via een enquête getoetst hoe mensen die door wateroverlast getroffen worden willen dat het opgelost wordt. Hieruit blijkt dat 85 procent van de deelnemers hiervoor naar de gemeente kijkt. Ze willen dat de gemeente meer investeert in de riolering, maar slechts een kwart van hen is bereid hiervoor in eigen buidel te tasten en meer rioolheffing te betalen. Als het gaat om het groener maken van de omgeving vindt 70 procent van de respondenten dat de gemeente bestratingen moet vervangen door groen. Net wat meer dan de helft van hen is bereid eventueel in de eigen tuin aanpassingen aan te brengen.

Regelmatig wateroverlast

In het onderzoek is ook gevraagd hoe vaak mensen zelf wateroverlast ondervinden na hevige regenbuien. 20 procent van de respondenten geeft aan tijdens élke zware regenval overlast te hebben. 21 procent heeft meerdere keren per jaar last en 13 procent eens per jaar. Bijna de helft, 46 procent, zegt nooit wateroverlast te hebben. Uit het onderzoek blijkt verder dat het relatief weinig uitmaakt hoe oud een huis is, als er sprake is van wateroverlast. Huizen uit allerlei verschillende bouwjaren kampen met problemen.

Particulieren zelf verantwoordelijk

Tegenover de NOS zegt waterexpert Oscar Kunst van Stichting Rioned, de koepel voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland, dat de verantwoordelijkheid voor wateroverlast lang niet in alle gevallen bij de gemeente ligt. Zo zijn particulieren zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van hun kelders en kunnen ontluchtingsproblemen in de huisriolering ervoor zorgen dat rioolwater in wc’s of wastafels opborrelt. Wel benadrukt hij dat maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen lang niet genoeg werken tegen grootschalige wateroverlast. Mensen kunnen nog zoveel groene daken aanleggen, tegels verwijderen voor groen en regentonnen plaatsen, er zijn vergaande maatregelen nodig om het echt op te lossen. Dan denkt hij aan het aanleggen van plekken die veel water in één keer kunnen bergen, zoals laag liggende gemeentelijke groenstroken, greppels en laagtes in tuinen.

Riolen in goede staat

Het is volgens Kunst normaal dat straten blank staan bij extreme waterval. “Dat water bij hoosbuien even in de wachtkamer staat terwijl het riool op volle kracht afvoert is niet erg en goedkoper dan grotere riolen aanleggen, zegt hij.” Volgens de waterexpert zijn de riolen in Nederland over het algemeen in goede staat, maar is het belangrijk dat gebouwen die droog moeten blijven hoog genoeg aangelegd worden of goed beschermd worden. Zodat er bij uitzonderlijk veel regen geen schade ontstaat.

Miljoenen euro’s doorberekend

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten hard bezig zijn met klimaatbestendige maatregelen om huidige situaties te verbeteren en wordt er bij de aanleg van nieuwe woonwijken en industrieterreinen rekening gehouden met wateroverlast. De vele honderden miljoenen euro’s die met de investeringen in de waterhuishouding gemoeid zijn worden uiteindelijk wel degelijk doorberekend aan de inwoners van de gemeenten. Volgens de NOS denkt bijna 40 procent van de gemeenten de rioolheffingen de komende jaren meer te laten stijgen dan de inflatie. Dit is overigens niet alleen het gevolg van investeringen, maar ook van de leeftijd van de rioleringen, die steeds vaker aan vervanging toe zijn.

Lees ook: Nederlandse tuinen kunnen veel meer bijdragen aan natuur. 

(Bron: NOS, RTV Drenthe)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Wateroverlast. … Wie gaat dat betalen? … Wie denk je? Het gepeupel, natuurlijk.