WOZ-waarde

Hoe zit het? Waarom wel óf niet bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde?

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het moeilijkst om te beantwoorden. In de rubriek Hoe zit het? proberen wij elke week het antwoord te vinden op zulke vraagstukken. Deze keer: wanneer moet u wel of niet bezwaar maken tegen de berekende WOZ-waarde van uw huis?

Wat is WOZ-waarde?

Laten we eerst uitleggen wat het begrip inhoudt. WOZ staat voor waarde onroerende zaken. Met andere woorden: hoeveel moet uw woning of bedrijfspand kosten bij een verkoop op 1 januari in het vorige jaar (de waardepeildatum)? Een taxateur van de gemeente bepaalt de WOZ-waarde van een pand. De ligging en het aantal vierkante meters van een woning, maar ook de verkoopwaarde van vergelijkbare woningen dragen bij aan de WOZ-waarde. U kunt uw actuele WOZ-waarde altijd opvragen via de overheidsdienst WOZ-waardeloket of via uw gemeente. In dit artikel leggen we uit hoe dit via DigiD werkt.

Is deze taxatie altijd waarheidsgetrouw?

Taxateurs houden zich aan de zogeheten Wet WOZ en de overheid ziet erop toe dat ze deze wet naleven. De taxatie is en blijft echter een inschatting, gebaseerd op steekproeven. Uw persoonlijke situatie – bijvoorbeeld de hoogte van uw hypotheek – valt buiten deze taxatie. Het kan altijd gebeuren dat de WOZ-waarde van uw woning hoger of lager uitvalt, in vergelijking met soortgelijke woningen. “Bijvoorbeeld omdat je buren een dakkapel hebben, maar jouw huis niet”, aldus Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde?

De overheid biedt u de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij uw gemeente. U kunt dit op formele of informele wijze doen. Informeel bezwaar wil zeggen: samen met de taxateur nog eens naar de waardebepaling kijken. U kunt sowieso altijd het taxatieverslag inzien, deze is meestal al inbegrepen in de WOZ-beschikking die u ontvangt. Een informeel bezwaar tegen de getaxeerde WOZ-waarde scheelt tijd, maar let er wel op dat niet alle gemeentes deze mogelijkheid bieden.

Daarnaast kunt u formeel bezwaar aantekenen en in (hoger) beroep gaan. Dit kan u wel de nodige proceskosten opleveren. Uw gemeente vermeldt de beroepsmogelijkheden met betrekking tot WOZ-waarde altijd in de WOZ-beschikking.

Hypotheek verlagen
Lees ook: Meldpunt: Bespaar op woonlasten door hypotheek aan te passen

Tot wanneer kunt u bezwaar aantekenen?

Let op dat u niet te lang wacht. Tot 6 weken na de officiële taxatie (wanneer u de WOZ-beschikking digitaal of per brief ontvangt) is er nog een mogelijkheid tot bezwaar aantekenen. Daarna vervalt die mogelijkheid en is de getaxeerde WOZ-waarde definitief. De gemeente heeft overigens ook een termijn van 6 weken om te reageren op uw bezwaar. Daar kunnen in de praktijk echter nog 6 weken bovenop komen.

Wanneer heeft het zin om bezwaar te maken?

Een aantal (gemeentelijke) belastingen die u moet betalen hangt samen met de WOZ-waarde van uw huis. Als uw woning een te hoog ingeschatte WOZ-waarde heeft, betaalt u dus ook te veel belasting. Dan kan het dus zeker geen kwaad om bezwaar aan te tekenen, maar zorg wel dat u goed voorbereid en zeker van uw zaak bent. U kunt zelf de waardes van de huizen in uw buurt controleren, om een indicatie van uw eigen WOZ-waarde te krijgen.

Wanneer kunt u beter geen bezwaar maken?

Als u uw huis of bedrijfspand wil verkopen, kan het stiekem wel goed uitkomen als de WOZ-waarde te hoog is. In dat geval kunt u ook een hogere vraagprijs afdwingen. Het kan bovendien schelen in de hypotheekrente die u moet betalen. Maak voor uzelf dus de afweging wat meer zin heeft in uw situatie. Uw WOZ-waarde omlaag krijgen en daardoor minder belasting betalen? Óf uw WOZ-waarde verhogen of op hetzelfde niveau houden en daardoor een lagere hypotheekrente betalen?

(Bron: Rijksoverheid, Algemeen Dagblad, Kadaster.nl, WOZ-waardeloket. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie