binnenklimaat

Het binnenklimaat in coronatijd: zo belangrijk is ventileren

Het coronavirus blijft in slecht geventileerde ruimten langer in de lucht hangen. Waardoor het besmettingsgevaar binnen groter is dan buiten. Goed ventileren in coronatijd is daarom heel belangrijk voor het binnenklimaat.

Meer aërosolen bij slechte ventilatie

In een kleine ruimte is de concentratie van kleine druppeltjes met virus, de aërosolen, groter. Bij slechte ventilatie blijven die bovendien langer in de lucht hangen. Dat ventilatie een belangrijke rol speelt, benadrukt Francesco Franchimon. In 2009 is hij aan de TU Eindhoven gepromoveerd op het proefschrift Healthy Building Services for the 21st Century. Hierin besteedt hij onder andere aandacht aan maatregelen in gebouwen tijdens een pandemie.

Ventileren vermindert besmettingsrisico

Volgens Franchimon kan ventilatie de overdracht van infectieziekten reduceren. Hierdoor wordt de lucht namelijk verdund en vervuilingen afgevoerd. Zo wordt de concentratie van aërosolen ook verminderd, wat de kans op besmetting verkleint. In woningen, waar de 1,5 meterregel over het algemeen niet wordt nageleefd, is het volgens Franchimon echter wel de vraag of ventileren genoeg helpt tegen het coronavirus. Toch zorgt het in elk geval dat het aantal aërosolen wordt verminderd. De ramen liefst geregeld open zetten dus. Als het wat kouder is, is het alleen niet zo prettig in huis ramen tegen elkaar open te zetten, maar controleer dan in elk geval of aanwezige roosters open staan. En maak die roosters eventueel schoon, voor een zo optimaal mogelijk resultaat.

Ventileren
Lees ook: Ventileren bij kou: tips voor een goede luchtkwaliteit bij zo min mogelijk warmteverlies

Binnenklimaat op plekken waar veel mensen samenkomen

Op werkplekken en in gezamenlijke ruimten als leslokalen en restaurants zitten vaak veel mensen bij elkaar. Het helpt hier om 1,5 meter afstand te houden, regelmatig de handen te wassen en te niezen in de ellenboog. In een onder-geventileerde ruimte is dit echter niet genoeg. In dit soort ruimtes is ventilatie onontbeerlijk. Liefst via een goed werkend mechanisch ventilatiesysteem, maar anders op zijn minst door veel frequenter de ramen te openen. In tijden van actieve virussen, zoals het coronavirus, is het noodzakelijk veel meer lucht dan normaal te ventileren. “Met het openzetten van de ramen en alle binnendeuren kan bij gebouwen 12 tot 52 keer per uur de vuile lucht uit de ruimten verdrongen worden”, zegt Franchimon. De effectiviteit hiervan hangt af van onder andere de plafondhoogte, grootte van de ramen en hoe hard het waait.

Meer verse luchttoevoer bij besmettingsrisico

Bba binnenmilieu-directeur Atze Boerstra zegt daarover op de website van Duurzaam Gebouwd: “In een normale situatie ga je voor een klaslokaal of vergaderruimte vaak uit van een verse luchttoevoer van 30 m3/h per persoon. Dit is echt onvoldoende als je binnen het risico op virusoverdracht via de lucht wilt beperken. Een veilig niveau is 60 à 80 m3/h per persoon. Iets dat je ofwel bereikt door de verse luchttoevoer te verhogen, ofwel door de bezetting met een factor 2 à 3 te beperken. Bijvoorbeeld door de helft van de stoelen weg te halen.” Wat volgens hem ook effectief is, is het inzetten van CO2-indicatoren. Deze waarschuwen als de CO2-concentratie te hoog oploopt en er dus sprake is van een verhoogde kans op onderlinge besmetting.

Helpen luchtzuiveringssystemen?

Samen met Francesco Franchimon is Atze Boerstra vice-voorzitter van de REHVA, een Europese federatie voor verenigingen van leveranciers van verwarming, ventilatie en airconditioning. De mening van de REHVA is dat luchtzuiveringssystemen in specifieke situaties nuttig kunnen zijn. Op voorwaarde dat ze dan wel tenminste een HEPA-filter hebben. Dan hebben ze hetzelfde effect als ventilatie. Dat geldt helaas niet voor de meeste aantrekkelijk geprijsde kamerluchtreinigers. Die zijn bovendien over het algemeen maar in kleine oppervlaktes, van minder dan 10 m2 effectief. Ook speciale UV-reinigingsapparatuur kan bacteriën en virussen doden, maar dit is normaliter alleen een geschikte oplossing voor de apparatuur in de gezondheidszorg, aldus de experts.

Tip: toilet doortrekken? Doe dit met gesloten deksel

Als laatste aanbeveling geven de experts van REHVA een advies voor de toiletruimte. Bij het doorspoelen van toiletten kunnen namelijk ook druppels en druppelresten vrijkomen. Daarom is het dringende advies: spoel toiletten door met gesloten deksels.

Lees ook: Hoe zit het? Waarom mag het openbaar vervoer niet maximaal belast worden, maar de vliegtuigen wel?
Een goed binnenklimaat creëert u zo.
Wat is beter: slapen met het raam open of dicht?
Koolmonoxidevergiftiging groter risico dan veel mensen denken.

(Bron: AD, binnenmilieu.nl, duurzaamgebouwd.nl, Gawalo)

Geef een reactie