Een wadi aanleggen in de tuin

Door het aanleggen van een wadi of een greppel in de tuin kunnen periodes van droogte en forse regenval beter opgevangen worden. Een greppel is makkelijk aan te leggen en kan veel water herbergen. Een wadi valt meer weg in de tuin en kan mooi beplant worden. We zetten de voordelen en mogelijkheden op een rij.

Zo werkt een wadi

Wadi staat in Nederland voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie, of waterafvoer door infiltratie. Maar het komt oorspronkelijk uit het Arabisch. Het is een verdiept deel of ondiepe greppel, die zowel in droge als natte periodes voordelen heeft in de tuin. In natte periodes zorgt het ervoor dat het regenwater naar een specifieke plek kan in de tuin en er minder van in het riool terecht komt. In droge periodes vult het nog langere tijd het grondwaterpeil aan. Vanwege deze voordelen worden ze ook steeds vaker aangelegd in de openbare leefomgeving.

wadiAansluiten op de regenpijp

Door de regenpijp op een greppel of wadi aan te sluiten is het effect het grootst. Dan blijft namelijk ook dat water in de tuin en wordt het niet afgevoerd naar het riool. Zo voorkomt u uitdroging en ontlast u tegelijk het riool wanneer het hard regent. Zorg wel voor een overloop naar een nabij gelegen sloot of het riool, om te voorkomen dat uw tuin overstroomt bij langere periodes met grote hoeveelheden regen.

groen dak
Lees ook: Een groen dak aanleggen met sedum

Verkoelend effect

Een greppel of wadi in de tuin zorgt voor meer verdamping, wat een licht verkoelend effect heeft. In de steeds warmer wordende zomers dus een extra pluspunt.

Aanleggen van een greppel

Voor een greppel graaft u een kleine ‘sloot’, die tijdelijk ruimte biedt aan regenwater. Dat water zakt vanzelf weer weg als het langere tijd droog blijft. Hij kan dus vol water staan, maar ook droog komen te staan. De bodemsoort in de tuin heeft daar ook invloed op. In het geval van een kleibodem blijft er bijvoorbeeld langer regenwater in staan. Afhankelijk van de situatie wordt er meer of minder dierenleven aangetrokken. Zo trekt het dieren als kevers en vlinders als de greppel natter is. Bij drogere greppels komen er kleine zoogdieren op af, zoals egels en bosmuizen. Om dichtgroeien te voorkomen moet er af en toe wat onderhoud uitgevoerd worden.

Aanleggen van een wadi

Voor een wadi graaft u een ondiepe kuil, waarbij de grootte afhankelijk is van het formaat van uw tuin. Kies hiervoor het laagste punt uit, maar let er daarbij wel op dat het water van het huis wegstroomt en dat er minstens 1,5 meter afstand zit tussen de wadi en de gevel. Dit om problemen met vocht in de kruipruimte en wateroverlast te voorkomen. Met een gootje kunt u het water van de regenpijp op de wadi aansluiten. Een vierkante meter van zo’n 20 cm diep kan al 200 liter regenwater bufferen.

Op de bodem komt een laagje grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Dit wordt de infiltratiekoffer genoemd, waartussen het water zich kan verzamelen. Hier overheen kunt u een waterdoorlatend vlies leggen, waar een laagje grond overheen komt. Hierin kunt u allerlei soorten planten laten groeien. Zo vormt een wadi meer een geheel met uw tuin. Door de tussenlaag van vlies wordt de grond tegengehouden en blijft de infiltratiekoffer goed zijn werk doen. Het water zakt vrij snel weer weg, daarom is het zaak om voor plantensoorten te kiezen die zowel tegen drogere als nattere omstandigheden kunnen. Onder andere de Ooievaarsbek (Geranium ‘Rozanne’) en vrouwenmantel (Alchemilla mollis) zijn hier geschikt voor. Maar een wadi kan ook beplant worden met gras en onderdeel van een gazon vormen.

geveltuin
Lees ook: Een geveltuin aanleggen, werkwijze en geschikte planten

Waterdoorlaatbaarheid van de bodem

Hoe snel het water wegzakt is afhankelijk van de waterdoorlaatbaarheid van de bodem en hoe hoog het grondwater staat. Bij een te hoge grondwaterstand of in het geval van kleigrond werkt een wadi meestal niet ideaal. U kunt uitproberen hoe snel het water bij u wegzakt door een gat van 30 centimeter diep te graven op de plek waar de wadi moet komen. Vul die met water en kijk hoe snel het wegzakt. Als dit binnen 15 minuten gebeurt infiltreert het water goed. Neemt dit geen uur in beslag, dan is de waterdoorlaatbaarheid gemiddeld en daarboven is de doorlaatbaarheid laag. Op de website van Amersfoort Rainproof vindt u een stappenplan en een lijst met geschikte planten.

Onderhoud van een wadi

Net als een greppel moet een wadi onderhouden worden. Om dichtslibben te voorkomen moeten bladeren en andere dingen die erin terecht komen een paar keer per jaar verwijderd worden. Verder is het onderhoud afhankelijk van het soort beplanting. Is de wadi onderdeel van het gazon, dan moet die in drogere periodes gemaaid worden. Tenzij er is gekozen voor een bloemrijk grasveld. Die hoeft uiterlijk 2 keer per jaar gemaaid te worden.

Subsidie

Diverse gemeenten geven subsidie voor het afkoppelen van een regenpijp van het riool. Informeer daarvoor bij uw gemeente, want dan is het mogelijk dat u de kosten van de aanleg (deels) vergoed krijgt.

(Bron: Huisje Boompje Beter, Het Kan Wel, duurzaamthuis.nl, Libelle.be, Amersfoort Rainproof. Foto’s: Shutterstock)

Geef een reactie