gelukkige hond

Bloeddonatie bij honden, donoren gezocht

Niet alleen mensen hebben soms een bloedtransfusie nodig, ook bij dieren kan dit het geval zijn. Bijvoorbeeld na een ongeluk of ernstige ziekte. Speciaal daarvoor heeft de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) een bloedbank voor honden.

Donorbloed nodig

De Intensieve Zorgafdeling van de UKG is een afdeling waar 24-uurs zorg wordt geboden aan ernstig zieke honden en katten. Zij komen er bijvoorbeeld terecht door ernstige nierproblemen of na een zware operatie. Bijna wekelijks liggen er ook honden die om uiteenlopende redenen voor hun behandeling bloedproducten nodig hebben. Net als bij mensen is de behoefte aan die bloedproducten regelmatig groter dan de mogelijkheden om donorbloed te verkrijgen. Met uw hulp kunnen veel honden in de UKG kliniek worden geholpen.

Om de gezondheid van zowel donor als ontvanger te waarborgen, zoeken ze honden die:

  • een rustig en meegaand karakter hebben;
  • minimaal 1 jaar oud zijn en niet ouder dan 8 jaar;
  • meer dan 25 kilogram wegen (voor het geven van een volledige transfusie);
  • gezond zijn (om dit vast te stellen wordt uw hond lichamelijk onderzocht en bloedonderzoek voorafgaande aan de donorstatus uitgevoerd);
  • volledig zijn ingeënt;
  • geen rauwvleesdieet (‘BARF’) krijgen;
  • nooit zelf een bloedtransfusie hebben ontvangen;
  • nooit in andere landen zijn geweest waar bepaalde parasitaire ziekten voorkomen (het betreft vaak landen rond de Middellandse Zee en Oost-Europa, maar overleg bij twijfel met hen).

Hoe gaat de donatie in zijn werk?

Als een hond geschikt is bevonden, wordt een afspraak gemaakt voor de eerste donatie. U kunt zelf eventueel aanwezig blijven bij de bloedafname. Uw hond hoeft voor de donatie niet nuchter te zijn en mag dus gewoon blijven eten en drinken. Het is de ervaring dat donorhonden nauwelijks last hebben na een donatie; ze mogen erna dan ook gewoon weer normaal eten, drinken en worden uitgelaten.

Aanmelden

U kunt uw hond aanmelden als bloeddonor via bloedbank_ukg@uu.nl. Ook als u vragen heeft, kunt u via dat e-mailadres contact opnemen.

Ook de Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland is op zoek naar donoren. Wilt u uw huisdier aanmelden als donor? Dat kan via de website van de Eerste Veterinaire Bloedbank Nederland.

Dit onderwerp is besproken met dierenarts Jenny Buijtels in Tijd voor MAX op 19 december 2016 en in Hallo Nederland op maandag 23 januari 2017. 

Geef een reactie