risicogroep

Wanneer behoort iemand tot de corona risicogroep?

De woorden ‘risicogroep’ en ‘coronavirus ‘worden geregeld in 1 zin genoemd, maar welke Nederlanders behoren er nu precies tot deze risicogroep? Wij zoeken het uit.

Mensen van boven de 70

Het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de meeste kennis in huis over de coronavirus. Op de website van het RIVM kunnen burgers en zorgprofessionals heel veel informatie vinden over het virus. Hier wordt ook uitgelegd wie er allemaal tot de risicogroep behoort.

Volgens het RIVM bestaat de risicogroep onder meer uit mensen van 70 jaar of ouder. Zij hebben doorgaans een minder flexibel afweersysteem, waardoor het virus moeilijker verslagen kan worden en sneller ernstige vormen kan aannemen.

Deze mensen vallen ook onder de risicogroep

Mensen van boven de 70 vallen dus ongeacht hun lichamelijke conditie binnen de risicogroep, maar zij zijn niet de enige. Volgens het RIVM behoren ook mensen met de volgende aandoeningen tot deze groep:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen (denk aan astma)
 • Chronische hartaandoeningen
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • Verminderde weerstand tegen infecties
  • door medicatie voor auto-immuunziekten
  • na orgaantransplantatie
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • Een hiv-infectie. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De behandelend arts kan hier uitsluitsel over geven.

Daarnaast moeten mensen die recent een operatie hebben ondergaan of veel overgewicht hebben ook oppassen. Ook zij behoren tot de risicogroep.

Waar vormen juist zij de risicogroep?

Net als mensen van boven de 70 hebben ook de mensen die lijden aan de bovengenoemd aandoeningen en condities vaak een afweersysteem dat minder goed werkt. Het lichaam heeft daardoor minder reserves om te vechten tegen zoiets als het coronavirus, waardoor het harder kan toeslaan.

Maatregelen om kwetsbaren te beschermen

Mensen die binnen de risicogroep vallen doen er goed aan om alle geldende coronamaatregelen in acht te nemen. Ook mensen die niet binnen die groep vallen moeten dit doen, omdat zij anderen ongemerkt kunnen besmetten en zo in gevaar brengen.

(Bron: RIVM, NU.nl, ANP)

Geef een reactie

Reacties (13)

 1. Lizart says:

  De internist gaat de halfjaarlijkse controle telefonisch afhandelen. Wel moet er een week van tevoren bloed geprikt worden. Dat zie ik niet zitten I. v. m. het huidige tekort aan beschermend materiaal. Ik ben 75 jaar.

 2. Jan Coenraats says:

  @Lizart: Dat begrijp ik volkomen. Maar kunt u nietverzoeken om thuis te worde geprikt?

  1. Lizart says:

   De telefoniste van het ziekenhuis heeft mij verzekerd, dat het veilig is om te komen, dus dat moet ik maar vertrouwen. Dank voor uw reactie.

 3. Wuls de 3e says:

  Moet u perse naar het ziekenhuis om bloed te prikken? Is er geen bloedafnamepunt in uw directe omgeving?
  Meestal minder aanloop. Veiliger?

 4. theomar says:

  Bloedafnamepunten buiten het ziekenhuis zijn vaak gesloten. Gezondheidscentra zijn vaak nog maar gedeeltelijk open voor echte basisfuncties: huisarts (strikt alleen op afspraak), apotheek met lange wachtrijen buiten en gelimiteerde toegang. Is er nog wel voldoende aandacht mogelijk voor andere pijnlijke of nare klachten van mensen?

 5. Texel says:

  Even een reactie op bloedprikken thuis,
  De mensen die dat moeten doen, kunnen geen 1.50m afstand bewaren.
  Ook als iedereen maar denkt kom maar aan huis prikken geeft dit extra risico met zich mee,niet alleen voor degene thuis, maar ook voor degene die bij u het bloed moeten afnemen.
  Want die gaat weer naar het volgende adres.
  En ik weet wel, geen koorts,en hoesten, geen risico,maar je kan het toch bij je dragen.
  Zeker met veel menselijk contact.
  En zitten we daar dan op te wachten.
  Overweeg zelf of je naar de bloedafname gaat in het ziekenhuis,u bent degene die verantwoordelijk is voor u en andere mede mensen.
  Spoed gevallen uitgezonderd uiteraard!!
  Let goed op u zelf en zorg ook goed voor u medemens!!
  Er wordt niet voor niets belafspraken met u gemaakt.

 6. Lizart says:

  Inmiddels heb ik bloed laten prikken. Ik was de enige in die immense poli. Bij de ingang was er nog wat controle dmv enkele vragen. Er waren wel serieuze redenen voor deze controle.

 7. dartin says:

  Ik ben 54 ben astma-, hart-, .diabetespatient. Sinds 2 weken hoesten, benauwd, slijm opgeven en hoofdpijn.
  Al 2x huisarts gebeld, ik wordt NIET getest op corona, ben niet ziek genoeg??? Telefonisch zeiden ze je hebt een luchtweginfectie en schreven antibiotica voor! Nu is mijn 17 jarige dochter ook ziek, koorts 38,5.
  Je zou zeggen dat ik in aanmerking kom voor een test, maar doen ze niet 🙁
  Dus het testen van ook de risicogroep bij klachten is 1 GROTE leugen, ze laten je aan je lot over.
  Pas als je half dood wordt opgenomen wordt ik getest, daar komt het op neer. Maar wat voor zin heeft het dan, dan is het al duidelijk als het zover komt.
  Ik ben echt zo van slag. Heb ik corona, ga ik dood straks?

  1. dartin says:

   Oja, vorige week bloed laten prikken in het ziekenhuis voor mijn diabetes controle, de dame had GEEN handschoenen aan en GEEN mondkapje voor, wie zegt dat zei niet een drager is en mij zo kan besmetten en andersom? Je komt daar niet als je gezond ben. Heel raar in deze tijd.

  2. Lizart says:

   Oh, wat erg! Ik kan me voorstellen, dat je van slag bent. Wat een walgelijke leugenaars!
   Zou je het aan TrosRadar kunnen schrijven?
   Probeer de grote kranten te informeren, als je je daar nog niet te ziek voor voelt!!!
   Ik voel zo met je mee en ik geloof niemand meer. Wat is dit schokkend… Ik heb er geen woorden voor.

 8. Lizart says:

  Ik hoor zojuist, dat je kunt kiezen of je wel of niet naar de IC wilt, als je erg ziek wordt.
  De overlevingskans is 50% en dan hou je een heel armetierige levenskwaliteit over.
  Dus zou ik wel willen kiezen voor geen IC, maar ik wil eerst weten, wat het alternatief is.
  Als ik dan nog vele dagen doodziek lig te martelen maar liever niet. Op de IC ben je tenminste nog onder narcose. Mag ik in plaats daarvan hulp bij euthanasie, dan zou dat mijn keuze zijn.

  Weet iemand, wat er dan zou gebeuren?
  Anders kan ik niet kiezen.

  1. Lizart says:

   Niemand kan of wil antwoord geven op een vraag, die naar mijn mening, heel normaal en terecht is. Omdat medici mogelijk binnenkort moeten kiezen welke mensen zij wel kunnen redden en welke niet. In Italië worden mensen van boven de 70 al lang niet meer op de IC toegelaten. Als dat in Nederland ook zo wordt, dan vind ik, dat deze mensen recht hebben op hulp bij euthanasie.
   Een uitspraak daarover zou heel veel angst wegnemen.
   Het kan best zo zijn, dat het niet ethisch is om mensen te helpen bij euthanasie, maar dat is selecteren op leeftijd en ouderen achter te stellen bij medische hulp ook niet.
   Nood breekt wetten.

 9. Lizart says:

  Verpleeghuizen =Slachthuizen

  De machthebbers in Nederland verschuilen zich achter het muurtje van de privacy. Ze schamen zich omdat ze de ouderen willens en wetens hebben laten creperen in de gevangenissen van de verpleeghuizen. Ik kan, eerlijk gezegd, niet geloven dat dit in Nederland gebeurt.
  Want ondanks alle oprechte goede gebaren en bedoelingen van alle mensen om deze plaag van het virus en de eenzame opsluiting van de ouderen te verlichten, is er sprake van verwaarlozing door de overheid, want de ouderen stierven als ratten in de val, eenzaam en in de steek gelaten. En zonder de nodige hulpmiddelen om hun lijden te verlichten.
  Blijkbaar beschouwt deze regering mensen van boven de 70 als onvolwaardige burgers. Dat is buitengewoon harteloos, onfatsoenlijk en kwalijk, want het gaat over mensen, die dit land welvarend hebben gemaakt en zij zijn de vaders en moeders van de bevolking van Nederland.
  Ook was er  even een tendens om de toegang tot de IC’s aan ouderen te weigeren in het voordeel van de jongeren.
  Dit is geheel in lijn met de politiek omtrent de verdeling  van de welvaart en  alle tekorten in de zorg, die de ouderen zich moeten laten welgevallen.

  De werkenden gaan er steeds op vooruit en de ouderen wordt iedere vorm van welvaart geweigerd door opzettelijke inkomensongelijjheid  d. m. v. het uitblijven van Indexering en verlaging van de inkomens.
  De eigen regering heeft in het verleden zelfs een greep gedaan in de tegoeden van het ABP-pensioenfonds en peinst er niet over om dit geld terug te storten.
  Daarbij gaan de ouderen het meest gebukt onder de torenhoge ziektekostenpremie en het eigen risico en onder hoge gemeentelijke belastingen, zwaar belaste energietarieven en hogere  BTW op voedsel.
  Hierbij worden ze jaar na jaar gedreigd met korting op hun pensioen, net zolang tot ze het gevoel krijgen niet meer mee te doen met de maatschappij. Ze zijn tweederangs burgers geworden.
  ‘ De vanzelfsprekendheid waarmee de ouderen opzij worden gezet in deze maatschappij is een gruwelijke ervaring.’ (schrijver Camps)
  Daarbij worden de mensen nog onder druk gezet om hun huizen te isoleren, terwijl velen van hen al financieel op hun tandvlees lopen en niet eens een verjaardagscadeautje voor hun kleinkinderen kunnen betalen.
  De verzorgenden van ouderen worden ook behandeld als minderwaardige burgers doordat ze gebrek hebben aan beschermend  materiaal tijdens deze crisis en hun eigen leven en dat van hun gezin moeten wagen om de ouderen te verzorgen.

  ‘Je hoort dat ouderen geen IC-bedden moeten innemen, want jonge levens hebben meer kwaliteit’ ( Camps)

  Schrijver Hugo Camps vindt het een gruwelijke ontwikkeling deze opdeling van kwaliteit van ouderen en kwaliteit van jongeren.
  Maar dit is naar mijn mening al jaren aan de gang. Dit kabinet gooit zijn ouderen weg als een versleten jas, nadat ze vele jaren hard gewerkt  hebben om de welvaart te helpen opbouwen, waar ze zelf geen deel van uit mogen maken.

  Er is een klein beetje troost : onze politici worden ook oud. Alleen zullen ze zelf nooit deze armoede  kennen, daar zorgen ze wel voor.

  Nooit in mijn leven had ik kunnen bedenken, dat
  mijn dierbare vaderland zou worden geleid door zo’n immorele respectloze regering.
  Ik zal mij nooit meer veilig voelen in dit land.

  (nos.nl/l/2330179 hugo camps)