Regeldruk

Vermindering regeldruk in de zorg: schrap 62 bureaucratische regels

De zorg heeft te lijden onder de bureaucratie. De hoeveelheid regels maakt het nu voor zorgverleners vaak onmogelijk om goede zorg te verlenen. Dat moet anders en dat vindt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg ook. Hij heeft belangenverenigingen gevraagd om voorstellen te doen om de regeldruk te verminderen. Dit resulteert tot nog toe in 7 lijsten met in totaal 62 bureaucratische maatregelen die op korte termijn geschrapt kunnen worden. 

Administratie en hoge kosten

Waar veel verpleegkundigen en medisch specialisten tegenaan lopen zijn de dubbele registraties en eindeloze administratieve handelingen. Zo moet een verpleegkundige nu de pijnscore van een patiënt noteren, bijvoorbeeld het opnemen van de bloeddruk, maar ook dat ze dit aan de patiënt hebben gevraagd. Medisch specialisten breken hun hoofd vaak over de administratieve last bij de aanvraag van kwaliteitskeurmerken. Behalve een hele hoop administratie, kost dit ziekenhuizen ook een hoop geld.

‘Schrapsessies’

Bij het aantreden van het nieuwe kabinet heeft minister Bruins voor Medische Zorg de huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) en de VvAA, de belangenvereniging voor artsen, gevraagd om voorstellen te doen voor de vermindering van de regeldruk in de zorg. Hieruit zijn zogeheten ‘schrapsesses’ georganiseerd met huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen. Ook toezichthouders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Uit deze bijeenkomsten zijn 7 lijsten met 62 regels gekomen die direct geschrapt kunnen worden. Bij de lijst is ook een tijdsplanning gegeven zodat helder is op welke termijn welke maatregel geschrapt kan worden.

Dubbele registraties

Verpleegkundigen willen af van de dubbele registratie van de pijnscore en het invullen van machtigingsformulieren om hulp- en verbandmiddelen te mogen gebruiken voor patiënten. Medisch specialisten willen minder bureaucratie bij het aanvragen van kwaliteitskeurmerken en ze stoppen met kwaliteitsregistraties die niet door de beroepsgroep zelf zijn vastgesteld.

Uitleveringsverzoeken

De huisartsen willen stoppen met de zogeheten uitleveringsverzoeken. Dit verzoek moeten zij indienen als ze een (wijk)verpleegkundige in een verpleeghuis bepaalde, meer risicovolle handelingen willen laten uitvoeren bij hun patiënten. De huisartsen stoppen ook met het opnieuw uitschrijven van verwijsbrieven voor de behandeling van chronische aandoeningen. Wijkverpleegkundigen gaan niet langer aan hun patiënten vragen om elke wijziging in hun zorgplan te ondertekenen en ze stoppen met het vragen om het uitleveringsverzoek.

Kwaliteitsmetingen

Voordat een apotheek aan alle voorwaarden van een zorgverzekeraar voldoet, moet het de nodige kwaliteitsmetingen doen. Maar elke zorgverzekeraar heeft zijn eigen meting. Apothekers stoppen met deze kwaliteitsmetingen. Psychiaters gaan het aantal punten dat ze moeten registreren over de tevredenheid van de patiënt en effectiviteit van de behandeling, drastisch verminderen. Dit geldt ook voor fysiotherapeuten.

Zo snel mogelijk schrappen

Veel van deze maatregelen kunnen in 2018 al geschrapt worden. Voor het opsporen van nog meer onnodige bureaucratische maatregelen gaan de ‘schrapsesseis’ van de belangen behartigers gewoon door.

(Bron: NOS)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Onnodige regelgeving is de oorzaak van de hoge ziektekosten en hoge premiebijdragen. Vandaag hoorde ik in het TV journaal dat de ziektekostenverzekeringspremie weer gaat stijgen. … Als alle bureaucratie uit de zorg verdwijnt kan de zorgpremie omlaag. Daarna blijft natuurlijk nog de hoge medicijnprijzen in Nederland, die veel hoger zijn als in de omliggende landen. Om een voorbeeld te geven: Symbicort inhaler (tegen Astma) kost in Nederland 4x duurder als in Belgie. En zo zijn er heel veel voorbeelden van hogere prijzen in Nederland. Dan hebben we ook nog de Brillen en hoorapparaten vergoeding: een bedrag van €89 miljoen aan reclamekosten, alleen al voor de Ster reclame spotjes (die 20x per dag, jaar in jaar uit, op de TV vertoond worden), die verweven zitten in de prijs van brillen en hoorapparaten. … En uiteindelijk door de bevolking betaal wordt.