medicijnprijzen

Eerlijkere medicijnprijzen? Nederland neemt initiatief voor internationale samenwerking

Een door Nederland gecoördineerd initiatief moet geneesmiddelentekorten en torenhoge prijzen terugdringen en samenwerking in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen vergemakkelijken. Oktober 2019 gaat de alliantie officieel van start en meerdere landen hebben zich inmiddels aangesloten.

International Horizon Scanning Initiative

Minister Bruno Bruins is met meerdere landen in gesprek over toetreding tot het International Horizon Scanning Initiative (IHSI). Dit nieuwe samenwerkingsverband, op initiatief van Nederland, is bedoeld om de krachten te bundelen met andere landen, informatie te delen en om samen op te trekken als het gaat om nieuwe innovaties. Maar ook om geneesmiddelentekorten en onverklaarbaar hoge medicijnprijzen terug te dringen, zegt Bruins er in juli over. Naast Nederland treden in elk geval België, Luxemburg en Ierland toe tot het samenwerkingsverband. Deze landen werken al langer samen binnen Beneluxa. Na de meest recente gesprekken willen ook Canada en Zweden inmiddels aansluiten en de verwachting is dat meerdere landen zullen volgen.In het gesprek tussen Bruins en zijn Zweedse collega’s is ook stilgestaan bij de wederzijdse ervaringen met E-health en de strijd tegen antibioticaresistentie.

Beter voorbereid op nieuwe geneesmiddelen

IHSI moet landen informeren over de ontwikkelingen rond innovatieve geneesmiddelen ruim voordat ze op de markt worden verwacht. Het brengt de potentiële impact van nieuwe middelen in kaart en zorgt ervoor dat aangesloten landen, en daarmee ook patiëntenorganisaties, artsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, zich voor kunnen bereiden. Prijsonderhandelingen kunnen daarmee in een eerder stadium worden gestart en het biedt verzekeraars en ziekenhuizen de kans hun beleid en inkoop erop in te richten.

Officiële aftrap in oktober

Het streven is om de alliantie bij de officiële aftrap in oktober 2019 met zo’n 10 landen te starten. “Als we allemaal afzonderlijk het wiel gaan uitvinden, verliezen we kostbare tijd en dat is niet in het belang van de patiënt”, aldus minister Bruins.

Lees ook: harde aanpak overheid gewenst om dure medicijnen betaalbaar te krijgen en patiëntenorganisaties roepen op wisselen medicijnen te stoppen.

(Bron: Rijksoverheid)

Geef een antwoord