ouderen in de bijstand

Het aantal ouderen in de bijstand stijgt

Goed nieuws: er zitten minder mensen in de bijstand. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar het goede nieuws kent een nuancering, want het aantal ouderen in de bijstand neemt niet af. Sterker nog, dat aantal stijgt. 

Tweedeling

De cijfers tonen een tweedeling aan. In de groep 27 tot 45 jarigen is een sterke daling te zien. Maar daar staat tegenover dat het aantal 45-plussers maar moeilijk uit de bijstandssituatie lijkt te komen. Het aantal bijstandsuitkeringen in die groep is ten opzichte van dezelfde periode in 2017 gestegen. En zij vormen nog steeds de grootste groep bijstandsgerechtigden. Maar liefst 36 procent leeft langer dan 3 jaar van een bijstandsuitkering.

Geen doorstroom naar werk

Voor de groep 55 tot 66 jaar ziet het er helemaal niet rooskleurig uit. De officiële cijfers meldt het CBS nog niet, maar volgens KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa zit in die groep juist de pijn. “Het gaat hier om mensen die werkloos zijn, arbeidsongeschikt, of een combinatie daarvan. Zo stroomt maar liefst 71 procent van de mensen boven de 55 jaar na afloop van de WW-uitkering niet door naar werk.” Zij willen graag aan het werk, maar zelfs met de aantrekkende economie lukt het deze groep nog maar moeilijk om werk te vinden.

Vangnet

KBO-PCOB wil politieke erkenning voor de oudere groep in de bijstand. Er moet een (financieel) vangnet komen voor deze groeiende groep bijstandsontvangers. Nu teren deze 55-plussers in op hun spaargeld of raken in de schulden. En dan te bedenken dat naarmate de leeftijd vordert, de zorgkosten doorgaans toenemen. Bovendien vindt Vanderkaa moet het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een mijlpaal zijn. “Het is de start van een nieuwe levensfase, niet omdat je na jaren vruchteloos zoeken naar werk eindelijk weer een redelijk inkomen hebt.”

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Het CBS blijft maar “open deuren intrappen”. … Natuurlijk komen ouderen niet meer aan de slag en stapelen die op in de bijstandswet. Het is fijn dat het CBS zichzelf aan de vreet houdt met dit soort onderzoeken, maar dat kan elke “Jan Lul”. Er is géén werk voor ouderen en zeker niet meer als de WW doorlopen hebben en bij de Bijstand moeten aankloppen. Het is dan ook A-sociaal, om deze mensen niet gewoon leefgeld te geven en ze geheel af te schrijven van de registers.

    oosterwijck says:

    Dit probleem, van werkloze ouderen, is ook een gevolg van de plannen om de AOW leeftijd te verhogen. Veel werkgevers willen van hun oudere werkkrachten af en hebben al langere tijd, met lood in de schoenen, die oudere werknemers getolereerd. Maar nu het steeds moeilijker wordt, omdat de AOW leeftijd omhoog moet, nemen die werkgevers toch maar de stap om de ouderen te ontslaan. … Gelukkig ziet de overheid nu in, dat hun plannen om de AOW leeftijd te verhogen, negatief uitpakt en worden de plannen weer gewijzigd. Jammer dat ze een smoesje gebruiken: De levensverwachting zou niet zo hard stijgen, door een griepepidemie. Dit laatste zou eigenlijk geen enkele rol moeten spelen, het zou alleen maar extra AOW voordeel opleveren. In werkelijkheid komt er teveel weerstand van werkgevers, die af willen van oudere werknemers.