valboete

Valboete wordt toch in rekening gebracht

De alarmknop gebruiken als u in een zorginstelling hulp nodig heeft, kan u duur komen te staan. De personenalarmering werkt nog niet zoals het moet, want uit een steekproef blijkt dat sommige zorginstellingen hiervoor ten onrechte extra kosten in rekening brengen bij de patiënten. 

Valboete

Al eerder brengt het Algemeen Dagblad aan het licht dat zorginstellingen kosten in rekening brengen als ouderen noodhulp inschakelen. Wanneer zij meer dan 3 keer per jaar een beroep doen op de verpleging voor een val, worden er tientallen euro’s per incident in rekening gebracht. De zogeheten valboete leidt in de Tweede Kamer tot boze vragen. Minister De Jonge kondigt naar aanleiding van dit bericht een staakproef te laten doen door de Nederlandse Zorgautoritieit (NZA).

Steekproef

De steekproef is gedaan onder 20 zorginstellingen. 9 instellingen blijken bijbetaalclausules te hanteren. 7 instellingen hebben deze ook in rekening gebracht. In 5 van de 7 gevallen is het aannemelijk dat de bijbetaling onterecht is. 2 aanbieders brengen alleen kosten in rekening als iemand zonder goede reden op de alarmknop drukt.

Meldactie

Minister De Jonge roept zorgaanbieders op na te gaan of zij onterecht de kosten hebben doorberekend. Zo ja, dan moeten deze kosten worden terugbetaald. De Jonge vraagt tevens de brancheorganisaties de kwestie bij hun leden onder de aandacht te brengen en te bespreken. De ANBO is een meldactie gestart. De NZA neemt de meldingen over.

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Hoewel onze “nieuwe” minister een aantal artikelen geleden liet weten dat de valboete niet mag blijft-tie toch gewoon bestaan? Een kleiner aantal artikelen geleden las ik dat er een nieuw electronisch patienten dossier in de maak is. Dat zal wel een elektrisch kasboek zijn. Wat ik van al deze vooruitgang vindt? Nou gewoon. Wat het is. Gatverdamme!