griepprik

Staatssecretaris Blokhuis pleit voor een nieuwe griepprik

Als het aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid (VWS) ligt, komt er vanaf de winter 2019-2020 een nieuwe griepprik. De reden om het nieuwe vaccin in te voeren is het hoge sterftecijfer van afgelopen winter. Want in de afgelopen winter zijn er ruim 9000 mensen meer om het leven gekomen door de griep. 

Advies

De keuze voor een nieuw vaccin komt na een advies van deskundigen, waaronder het Outbreak Managment Team en het Centrum van Infectieziektebestrijding. Zij adviseren om over te stappen naar het andere vaccin. De adviseurs komen tevens met de maatregel om voor een 100 procent vaccinatiegraad te gaan onder zorgpersoneel. De griepepidemie heeft afgelopen winter maar liefst 18 weken geduurd. Het heeft geleid tot een opname stop in ziekenhuizen en een groot tekort aan zorgpersoneel. In de afgelopen 20 jaar duurde een griepepidemie niet eerder zo lang.

Viervoudig vaccin

Als een van de weinige landen in Europa gebruikt Nederland een vaccin dat is opgebouwd uit 3 griepstammen. Veel andere landen maken al lange tijd gebruik van het vaccin dat opgebouwd is uit 4 griepstammen. Het viervoudige vaccin (met een 2e influenza B-stam) heeft naar verwachting een hogere effectiviteit. Het vaccin is in veel andere landen al in gebruik. “Minister Schippers heeft niet om zo’n advies gevraagd, daarom komt Nederland er nu pas mee”, zegt griepexpert en huisarts Ted van Essen. “Blokhuis richt zich gewoon meer op preventie dan zijn voorganger.” Ouderenbond KBO-PCOB doet naar aanleiding van de enorme oversterfte op 3 april 2018 in Tijd voor MAX een oproep aan de politiek om actie te ondernemen.

Vaccineren zorgpersoneel

Om vergelijkbare situaties als bij de afgelopen griepgolf te voorkomen, zijn sommige ziekenhuizen zich nu al aan het voorbereiden op de griepepidemie van de komende winter. Met de mogelijke invoering van het nieuwe vaccin, is ook de discussie weer op gang gekomen om de griepprik verplicht te stellen voor personeel in de zorg. KBO-PCOB is groot voorstander, omdat met name oudere (ziekenhuis)patiënten op deze manier beter beschermd zijn tegen het virus. De verantwoordelijkheid voor het vaccineren van personeel, wordt in eerste instantie bij de ziekenhuizen en zorginstellingen zelf gelegd. Mocht dit niet door de zorginstanties zelf opgepakt worden, dan stel staatssecretaris Blokhuis een onderzoek in om dit mogelijk verplicht te stellen.

“Er moet meer gebeuren”

“Maar er moet meer gebeuren. De vaccinatiegraad onder ouderen en risicopatiënten is gedaald tot 50 procent. Een beter werkend vaccin helpt alleen als dat niet in de kast blijft liggen, maar gebruikt wordt. Dit nieuwe viervoudige vaccin dat in 2019 beschikbaar komt, helpt vooral bij jongeren goed; bij ouderen maakt het niet eens veel verschil”, aldus Van Essen. “Het verhogen van de vaccinatiegraad naar 75 procent, zoals het in de jaren 90 was, geeft wel gelijk 10 procent minder sterfgevallen. Er moet dus meer voorlichting over de griepprik komen zodat ouderen ervan overtuigd raken dat die prik nuttig is en geen kwaad kan.”

In het vaccineren van kinderen ligt ook een oplossing. Dit hoeft tegenwoordig niet meer met een naald, maar kan met een neusspray. “In Engeland is gebleken dat met het vaccineren van kinderen je niet alleen voorkomt dat zij griep krijgen en complicaties als een oorontsteking. Het blijkt dat ze dan hun grootouders ook minder besmetten en dat helpt dus ook om de sterfte in te perken.”

(Bron: ANP/AD/RTL Nieuws)

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Effe de oude vaccins opmaken voordat je de nieuwe beschikbaar stelt. Elk jaar zijn de griepstammen gewijzigd, waar nog geen geschikt vaccin voor is. Maar dat mag de pret niet drukken, gewoon een verkeerd vaccin gebruiken. Het is immers zonde om daar geen klein geld van te maken. Gewoon het paard achter de wagen spannen.

    ineke18 says:

    Ik hoor bij de risico groep,dus ik ga wel.