Roken: een dalende trend

Steeds minder mensen roken, maar hoe snel het aantal rokers afneemt is wel gekoppeld aan opleidingsniveau. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Het rapport is gepubliceerd op Wereld Anti-Tabaksdag, woensdag 31 mei 2017.

Steeds minder roken

Het onderzoek concludeert dat het aantal rokers van 25 jaar en ouder is gedaald van 38 procent in 1989 tot 24 procent in 2016. Wel neemt rookgedrag onder hoogopgeleiden sneller af dan onder laagopgeleiden. Rookt rond 1990 nog 38 procent van de laag- en 34 procent van de hoogopgeleiden, 25 jaar later is het aandeel rokers afgenomen tot 28 respectievelijk 18 procent.

Rookgedrag

Niet alleen het percentage rokers verschilt, maar ook het rookgedrag zelf. Het merendeel van de laagopgeleide rokers (87 procent) steekt dagelijks een sigaret op, tegenover minder dan de helft van de hoopopgeleide rokers. Het aantal mensen dat elke dag minstens 20 sigaretten gebruikt is met 7 procent iets hoger onder laag- dan onder hoogopgeleiden.

(Bron: ANP, CBS)

Geef een reactie