Ombudsman

Ombudsman: snel maatregelen nodig om zorgstelsel te verbeteren

Het nieuwe zorgstelsel dat in 2015 is ingevoerd heeft niet het gewenste effect gehad. Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman blijkt dat drempels te hoog zijn, regels te complex en dat er mensen buiten de boot vallen. Het rapport bevestigt wat andere belangen- en adviesorganisaties eerder ook aangetoond hebben.

Hokjesdenken belemmert zorg

In zijn rapport Zorgen voor burgers, dat maandag 14 mei 2018 verschijnt, schrijft Nationale ombudsman Reinier van Zutphen dat overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers nog steeds teveel vanuit hun eigen regels en kaders werken. Van Zutphen: “Dat hokjesdenken blijft de toegang tot zorg belemmeren. Instanties missen vaak nog wat burgers echt nodig hebben in hun situatie. Burgers krijgen hierdoor geen passende zorg. Dit is al veel te lang het geval, het kan en moet nu snel beter.”

Van het kastje naar de muur

In maart 2017 heeft de ombudsman ook al gewezen op knelpunten die burgers ervaren als zij voor zorg aankloppen bij de overheid. En nog altijd hoort hij regelmatig van burgers dat het hen niet of nauwelijks lukt zorg of ondersteuning voor zichzelf te regelen. Zo is het burgers niet altijd duidelijk bij welke instantie zij hun zorgaanvraag moeten indienen, zij worden hierbij van het kastje naar de muur gestuurd. Instanties wijzen burgers daarnaast niet op onafhankelijke cliëntondersteuning, hun zorg wordt niet gecontinueerd en zij ervaren bureaucratische rompslomp zoals overbodige (her)indicaties en te veel formulieren. Van Zutphen: “Deze knelpunten zijn ingrijpend, urgent en bestaan al veel te lang. Burgers moeten terecht kunnen bij één overheid waar instanties zoveel als nodig samenwerken.”

Oplossingen en afspraken

Een overzicht van de gehele situatie van de burger ontbreekt, hierdoor missen de betrokken instanties het gevoel van urgentie om de problemen integraal aan te pakken en op te lossen. De ombudsman ziet 3 oplossingen om de door hem geanalyseerde knelpunten aan te pakken:

  • Werk integraal en multidisciplinair en verwijs burgers warm door.
  • Zorg voor een overbruggingsbudget in situaties waarin het niet direct duidelijk is welke zorgwet of financiering van toepassing is.
  • Zet de uitvoering centraal en investeer in scholing en methodiekontwikkeling. Maak moeilijke gevallen bespreekbaar, escaleer indien nodig en leer ervan.

Deze oplossingen heeft de ombudsman op 25 april 2018 besproken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. VWS, VNG en ZN gaan met de voorgestelde oplossingen aan de slag. Dit najaar gaat de Nationale ombudsman dan opnieuw met hen aan tafel om te kijken of de maatregelen de gewenste effecten hebben.

(Bron: nationaleombudsman.nl, ANP)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Maar maar maar meneer van Zutphen? U, die overal bovenop zit, komt nu met een, tja, wat is het eigenlijk? Brandbrief? Dringend advies? Vriendelijk maar toch dringend verzoek? Hoe kan dit nu? Ik, die nergens bovenop zit, snap dit niet. Uw constateringen (?) zijn toch eigenlijk ouwe koek. De bevolking is hier gewoon slachtoffer van het winst en verdienfetisjisme van nog duurdere meneren als u zelf. Daar zitten ook hele dure mevrouwen bij tegenwoordig, emancipatie is ’n mooi ding. Resumerend, Nederland is niet alleen een belasting maar ook een (zorg)verzekeringsparadijs. Het vergaat de duurdere jongens en meiden van de pensioenclubs intussen ook werkelijk zéér voor de wind. De aanstichtende partij is de uwe. En wat u allemaal wel niet hebt besproken en afgepraat met al die afkortingen. Het klinkt gewoon ongelooflijk. Hervattingen van al die gesprekken en de controles op de voortgang van de verbeteringen staan al op uw agenda. Ik wordt er stil van. Echt. Alles wordt nu anders. Alles komt goed…..