verpleeghuizen

NZa: minstens 1,3 miljard extra naar verpleeghuizen

Er moet minstens 1,3 miljard euro extra naar de verpleeghuizen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een adviesrapport dat is opgesteld op verzoek van staatssecretaris Van Rijn (VWS).

Verpleeghuizen

De NZa heeft onderzocht wat de financiële effecten zijn als de verpleeghuiszorg voldoet aan het kwaliteitskader. Dit kader stelt een aantal minimum voorwaarden aan alle verpleeghuizen. Slechts de best presterende instellingen voldoen aan het kwaliteitskader. Opvallend genoeg krijgen zij even veel geld als minder goed presterende verpleeghuizen. De beste instellingen hebben een goede bedrijfsvoering en werken efficiënt. Zo investeren ze in personeel op de werkvloer in plaats van in managementlagen, zetten het personeel beter in en slagen erin meer geld te besteden aan zorg.

Minstens 1,3 miljard euro

Om ervoor te zorgen dat alle verpleeghuizen aan het kwaliteitskader voldoen, is volgens de NZa 1,3 miljard euro nodig. Tenminste, dat is het geval als verpleeghuizen een voorbeeld nemen aan de goede bedrijfsvoering en de efficiëntie van de best presterende instellingen. Doen zij dat niet, dan kan het bedrag oplopen tot 3,1 miljard euro.  De NZa vindt dat er maatwerk moet worden geleverd bij de toekenning van geld. Verpleeghuizen zijn niet gelijk en de omstandigheden kunnen per instelling verschillen.

Ministerraad

Staatssecretaris Van Rijn legt het rapport op vrijdag 31 maart 2017 voor aan de ministerraad, maar het is aan het volgende kabinet om een besluit te nemen.

 (Bron: ANP, NOS, NZa)

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. oosterwijck says:

    Wat zullen de managers, blij zijn en weer méér salaris krijgen, van die €1.3 miljard die te verdelen is.

  2. Hanneman says:

    Ja ja. Zeg maar wat Alders gaat doen voor de NAM doet de de NZa ( waarom is die “a” toch klein?) alvast voor het volgende kabinet dat zeer waarschijnlijk door Rutte als premier zal worden geleid. Dat is die meneer die voorheen ook al ‘ns Premier was en in die tijd riep dat het Manifest “Scherp op ouderenzorg” van Borst en Gaemers zo’n prachtig stuk was. De meneer die vast ook in bij voorbeeld de Telegraaf heeft gelezen dat de uitvoering van al die prachtige doelstellingen tenminste twee miljard euro zou gaan kosten. En die zo eventjes voor de verkiezingen aandacht voor de ouderenzorg veinsde maar daarmee kan nu makkelijk worden gestopt. De buit is allang binnen en dus zoekt men het vanaf 15 Maart maar weer uit. Andere miljarden lonken en die voor het volk kunnen wel weer in de kast. Het zal me verbazen als er werkelijk merkbare gevolgen zullen zijn, laat staan positieve verbeteringen voor de zorgvrager als er iets wordt geinvesteerd in de zorg. Winstverwachtingen zijn daarentegen al opgenomen in allerlei ingewikkelde verdienconstructies en berekeningen. Want die winst die kómt. No doubt! Dus; Van de vage toezeggingen over een mogelijke investering van twee miljard is hier dus alvast zo’n zevenhonderd miljoen afgeschaafd. Het zou zo maar kunnen zijn dat van dat geld de menselijke component als liefde en aandacht door minder stopwatch betaald hadden kunnen worden.We wilden VVD, we hébben ‘m.