zorgverzekeraars

Niet altijd de juiste zorg door geheime contracten zorgverzekeraars

Zorgverleners kunnen door contracten met beperkende voorwaarden van zorgverzekeraars vaak niet de zorg verlenen die zij eigenlijk wel nodig achten. Patiënten krijgen daardoor niet genoeg behandelingen of niet de meest geschikte medicijnen.

Geheime afspraken

Uit onderzoek van de Consumentenbond en de VvAA, de ledenorganisatie en dienstverlener voor medici, paramedici, medisch studenten en werknemers in zorginstellingen, blijkt dat er geheime afspraken worden gemaakt. Meer dan driekwart van de zorgverleners in Nederland die met zorgverzekeraars een contract afsluiten kan door beperkende voorwaarden van die verzekeraars niet de zorg verlenen die zij als professional nodig achten. Onder druk van zorgverzekeraars worden behandelingen ingekort en patiënten krijgen niet de meest geschikte medicijnen.

Boete

Artsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere (para)medici zeggen door zorgverzekeraars te worden beknot in het aantal of de duur van behandelingen, op straffe van een boete of zelfs het verliezen van het complete contract, aldus de onderzoekers.

Onacceptabel

De Consumentenbond en VvAA willen dat beperkende afspraken voor iedereen duidelijk zijn en willen een einde aan de beperkingen. Verzekerden moeten de zorg krijgen waarvoor ze hebben betaald, van de zorgaanbieder voor wie ze hebben gekozen. “Het is voor de Consumentenbond onacceptabel dat zorgverzekeraars aanvullende zorgverzekeringen blijven aanbieden met bijvoorbeeld 30 fysiotherapiebehandelingen extra, terwijl zorgverleners vanwege hun werkcontract nog niet de helft kunnen geven”, aldus directeur Bart Combée.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

    henrikiel says:

    Ik voel mij misleid door mijn zorgverzekeraar. Ik heb een aan vullende verzekering afgesloten voor fysiotherapie waardoor ik recht zou hebben op 30 behandelingen per jaar. Door mijn specialist ben ik doorverwezen naar een fysiotherapeut met nota bene de aantekening van chronische aandoening, dan moet normaliter langdurig fysiotherapie worden verleend . Toch werd na 6 behandelingen de behandeling gestopt omdat de fysiotherapeut anders in de problemen zou komen met de zorgverzekeraar. Ik voel mij opgelicht door mijn zorgverzekeraar omdat er niet geleverd mag worden waarvoor ik mij extra heb verzekerd. Daarom heeft mijn revalidatie arts mij nu doorverwezen naar een revalidatie kliniek waar door de zorgverzekeraar veel duurder uit is en er ook nog eens extra reiskosten bijkomen vanwege geïndiceerde taxi vervoer.

    Hanneman says:

    Nee. Het is niet zo dat de zorgverzekeraar op de stoel van de arts gaat zitten. Hij ligt al bij u in bed! Op zoek naar de geheimen daarvan. De zorgverzekeraar is ook al doende, in ’t geheim natuurlijk, met minister Schippers afspraken te maken over wijzigingen in de (grond)wet. Daar zullen ze in Maart, althans na de vorming van het volgende kabinet met de nieuwe minister mee doorgaan. Die wetgeving over een zelfgekozen levenseinde komt er alvast niet. Punt! Er is in dat segment van de zorgmarkt nog veel te veel geld te verdienen. Privacy, integriteit zullen worden doodgezwegen. Wat al heel lang geen geheim meer is, is dat de zorgverzekeraars niet van zinne zijn om te doen waartoe zij ooit geroepen werden. Weet u nog? Opheffing van ongelijkheid tussen fonds en particuliere patienten – klanten zou een veel beter woord zijn in dit verband – en verbeteringen op alle terrein. Er zijn door de lobbyisten en ministers ik weet niet welke argumenten aangevoerd om het voordeel uit te leggen van de vermarkting van de zorg. De meesten daarvan zijn inmiddels uit het vak en zitten tegenwoordig dure besturen vóór,zijn commissaris of zoiets en dan bedoel ik niet bij de politie. Zij hebben dus wél een inkomen voor de Megasuperplatinapluspolis of huren anders zelf wel een verzorgingstehuis af. De Al CaPoens die op dit moment de zorgverzekeraars “leiden” zijn van hetzelfde slag. Er zal over de voornoemde geheime afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgbieders geen woord méér vuil worden gemaakt dan juridisch strikt noodzakelijk. Men stuurt gewoon een aantal met geld en beloften geindoctrineerde, verbaal zeer begaafde dames en heren, liefst met hippe, kleurrijke bril, langs Matthijs en Jeroen die daar aan het publiek uitleggen dat het dom is te kiezen voor een stelselwijziging en dat de premieverhogingen en verhoogde risico’s en bijdragen van levensbelang zijn voor alles en iedereen.
    Persoonlijk blijk ik tóch voorstander te zijn van een ophoepelpremie, zelfs voor een verhoging daarvan. Als daardoor iedereen die de vermarkting uitlegt als een “goed ding” dan ook daadwerkelijk ophoepelt. Want ze verdienen heel veel geld aan een constructie van bedrog en diefstal om maar te zwijgen van het gebrek aan respect voor mensen. Of wat dacht u van ons aller fatsoen? De vermarkting van de zorg is namelijk helemaal geen goed ding. Het is een fundamentele fout! Basta! Het is geen geheim dat ik hoop dat u dat ook denkt. Deze verdiengeile markt kan niet! Straks; Wees wijs, stem links.