MAX Academie

MAX Academie: vanaf nu elke vrijdag online

Bent u benieuwd hoe u gelukkig en gezond ouder kunt worden? Dan raden wij u aan om onze online colleges van MAX Academie te volgen. De thema’s die aan bod komen zijn onder andere voeding, beweging en de beeldvorming rondom ouderdom. In totaal gaat het om 10 colleges. 

Wat is MAX Academie?

MAX Academie bestaat uit 10 delen. In elk online college proberen wetenschappers van kennisinstituut Leyden Academy inzichten te geven voor een gezond en gelukkig lang leven. Thema’s die worden belicht zijn onder andere voeding, beweging, medicijngebruik en beeldvorming rondom ouderdom. De colleges worden gegeven door verouderingswetenschapper dr. David van Bodegom, neurowetenschapper dr. Lex van Delden, klinisch psychologe dr. Josanne Huijg, hoogleraar ouderengeneeskunde prof. dr. Joris Slaets, antropologe dr. Jolanda Lindenberg, en voedingsdeskundige ir. Marieke van der Waal.

College 1

Op 24 april 2017 is MAX Academie van start gegaan. Heeft u het eerste deel gemist? Geen zorgen, u kunt het college terugkijken. Hierin wordt u bijgepraat over hoe het ouder worden eigenlijk werkt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met cellen en weefsels? En hoe komt het dat de ene persoon sneller veroudert dan de ander?

College 2

In deel 2 draait het allemaal om gezondheid. In dit college praat dr. David van Bodegom u bij over hoe u de verleidingen kunt weerstaan die ervoor zorgen dat u ongezonde keuzes maakt. Deze keuzes kunnen invloed hebben op de manier waarop uw lichaam functioneert. Zo zijn hart-en vaatziekten, suikerziekte en zelfs een versleten knie te voorkomen door een gezondere levensstijl.

College 3

Deel 3 gaat over veroudering in hersenfuncties, zoals aandacht, geheugen en planning. Dr. Lex van Delden gaat in op de ontwikkeling van de hersenen en zenuwcellen. En wat kunnen we doen om de prestaties van ons brein op peil te houden? Dragen puzzels, games voor geheugentraining, sporten, uitgaan en sociale contacten bij aan onderhoud van cognitieve functies?

College 4

Bekend is dat bewegen de fysieke en geestelijke gezondheid bevordert, ook wanneer daarmee wordt begonnen op latere leeftijd. De omgeving is van bijzonder grote invloed op ons gedrag door impliciete en onbewuste processen. Tijdens dit college behandelt dr. Lex van Delden o.a. voorbeelden van impliciete, onbewuste processen via technieken als nudging, priming en affordances. En we kijken naar creatieve ideeën om mensen meer te laten bewegen en het belang van bewegen.

College 5

Het 5e college gaat over ‘ontpillen’. Miljoenen Nederlanders slikken dagelijks medicijnen tegen onder meer hoge bloeddruk, hoog cholesterol, depressie, slapeloosheid, brandend maagzuur, gewrichtsklachten, botontkalking en diabetes. Aandoeningen die we vaak ‘verouderingsziekten’ noemen, maar die in hoge mate door onze manier van leven worden veroorzaakt. Wij kunnen volgen dr. David van Bodegom veel gezonder oud worden, met minder pillen en vervelende bijwerkingen.

College 6

Tijdens het college Voeding op latere leeftijd gaat Ir. Marieke van der Waal in op de eetgewoonten van zelfstandig wonende ouderen in Nederland. De voedselconsumptiepeiling die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is uitgevoerd onder 70-plussers in Nederland staat hierbij centraal. Vervolgens worden de aanbevelingen voor goede voeding voor ouderen en de adviezen van het Voedingscentrum over goede voeding besproken. Tot slot wordt ingegaan op ondervoeding bij ouderen en wat de mogelijke oorzaken daarvan zijn.

College 7

In het college Geluk op leeftijd van dr. Josanne Huijg komen wetenschappelijke inzichten over geluk aan bod. Welke dingen maken dat u gelukkig bent en welke stappen kunt u zetten om met uw eigen geluk aan de slag te gaan? In het college wordt gebruik gemaakt van de Life and Vitality Assessment, een door Leyden Academy ontwikkeld meetinstrument wat op verschillende plaatsen in zorg en welzijn wordt ingezet. Kom er alles over te weten in het college Geluk op leeftijd.

College 8

Waar worden wij als mens heel blij of juist heel verdrietig van? Prof. dr. Joris Slaets geeft hier antwoord op in het college Leefplezier. Wordt iedereen van dezelfde zaken ongelukkig of juist gelukkig, of zijn we daarin allemaal verschillend? We bespreken waarom positief en negatief welbevinden twee verschillende zaken zijn die tijdens het leven tegelijk aanwezig zijn. Zo komen we bij de visie dat veroudering, en wat dat met zich meebrengt, leefplezier beslist niet onmogelijk maakt.

College 9

Vaak als we het over ouder worden hebben, wordt er een zinsnede aangehaald: “Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn”. Het geeft aan dat niet iedereen even positief staat ten opzichte van ouder worden en oud zijn. Dr. Jolanda Lindenberg gaat in dit college Beeldvorming rondom ouderdom in op hoe er gekeken wordt naar oud zijn.

College 10

Het lijkt soms wel of onze samenleving moeite heeft met het levenseinde. We bespreken waarom het sterfelijk zijn een taboe is geworden. Prof. dr. Joris Slaets laat zien in het college Eind van het leven dat het streven naar de eeuwige jeugd misschien wel een dwaze illusie is die een goed slot in de weg staat.

MAX Academie is een initiatief van Omroep MAX. Wilt u meer lezen over het project? Bekijk dan de overzichtspagina.

Geef een reactie