College 4: Bewegen en de omgeving

Omroep: MAX

Duur: 0:55:43

Uitzending: vr 12 mei 2017 00:00

0:55:43

College 4: Bewegen en de omgeving

0:15:08

Deel 1: jagers en verzamelaars

0:21:15

Deel 2: de gevolgen van minder bewegen

0:08:47

Deel 3: hoe nemen we beslissingen?

0:11:03

Deel 4: meer bewegen, maar hoe?

Het belang van beweging

Bekend is dat bewegen de fysieke en geestelijke gezondheid bevordert, ook wanneer daarmee wordt begonnen op latere leeftijd. Het is dan opmerkelijk dat maar liefst 40% van de 65-plussers niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Bovendien zijn we in staat de winst uit het bewegen teniet te doen door per dag tot wel 11 uur te zitten. Hoe krijgen we mensen dan toch zover om meer te gaan bewegen? De omgeving is van bijzonder grote invloed op ons gedrag door impliciete en onbewuste processen. Door juist de omgeving aan te passen en niet te blijven hameren op expliciete en bewuste keuzes, kunnen we ons gedrag in een gezondere richting sturen; in beweging komen. Tijdens dit college behandelt dr. Lex van Delden o.a. voorbeelden van impliciete, onbewuste processen via technieken als nudging, priming en affordances. En we kijken naar creatieve ideeën om mensen meer te laten bewegen.

U leert in dit college

  • het onderscheid te benoemen tussen impliciete en expliciete processen in keuzes maken en in leren;
  • te benoemen waarom sommige beweeginterventies niet en andere wel succesvol (zouden kunnen) zijn.

Het college is in zijn geheel te bekijken of in 4 delen.

Geef een reactie