personeelstekorten

Honderden miljoenen voor personeel in de zorg

Het is groot nieuws op 12 maart 2018: de groeiende personeelstekorten in de zorg. Er dreigt een tekort van 130.000 werknemers en om dit aantal terug te dringen wil het kabinet honderden miljoen investeren in nieuw zorgpersoneel.

Miljoenen voor personeel

Op woensdag 13 maart 2018 wordt er in de Tweede Kamer gepraat over het terugdringen van de personeelstekorten. Uit uitkomst? Een investering van 347 miljoen euro. Daarmee wil de regering ervoor zorgen dat het personeelstekort opgelost wordt. 320 miljoen van het totale bedrag wordt geïnvesteerd in zorgopleidingen, bij- en omscholing en stageplekken. “Op dit moment zijn er 50.000 mensen die een zorgopleiding volgen. Daarnaast is er ruimte om 10.000 stagebegeleiders op te leiden, die er voor zorgen dat al die studenten een goede stage krijgen”, zegt minister Bruins van Volksgezondheid daarover tegen de NOS. Ook komen er regionale actieplannen en een landelijke campagne om de tekorten terug te dringen. Uiteindelijk wil het kabinet ervoor zorgen dat er over 4 jaar geen personeelstekorten meer bestaan in de zorg.

Gevolgen van personeelstekorten

Momenteel hebben vooral de ziekenhuiszorg, de psychische gezondheidszorg en de thuiszorg te maken met nijpende tekorten. Zo moeten operaties noodgedwongen worden uitgesteld en hanteren sommige ziekenhuizen een opnamestop op de eerste hulp.

Ouderenzorg

Ook in de verpleeghuiszorg zijn er te weinig mensen om al het werk te doen. In 2017 komt minister De Jonge van Volksgezondheid daarom met een Pact voor de Ouderenzorg, dat inmiddels is ondertekend door een tiental partijen uit de zorgsector. Samen willen zij er onder andere voor zorgen dat er meer personeel aangetrokken wordt. Daarnaast heeft het kabinet 2,1 miljard uitgetrokken om de problemen in de ouderenzorg aan te pakken.

(Bron: NRC, NOS, ANP)

 

Geef een reactie

Reacties (4)

  Amicazorg says:

  een aantal jaren terug probeerde ik met behulp van een aantal werkloze enthousiastelingen een moderne thuiszorgorganisatie op te zetten in de regio Helmond-Eindhoven-Meierijstad. |Helaas kregen we op geen enkele wijze medewerking vanuit de gemeenten. Aldaar werd gedacht dat de bestaande organisaties het prima zouden blijven doen. Jammer dat er geen bereidwilligheid was. In ons plan was opgenomen dat de vele werklozen vanuit de zorg nieuwe kansen zouden kunnen hebben om weer actief te worden binnen het arbeidsveld. Nu de gebakken peren natuurlijk.
  Inmiddels ben ik werkzaam voor een groot re-integratiebureau in Eindhoven. We barsten van de aanmeldingen en doen veel extra werk.

  oosterwijck says:

  Geachte Amicazorg,
  Natuurlijk werd jouw idee /plan afgeschoten. Natuurlijk wordt er geen gehoor gegeven aan plannen die geld kosten en plannen ten voordele van het gepeupel. De Gemeenteraden zitten niet te wachten op slimmerikken zoals U, die plannen hebben voor het welzijn van de bevolking. Er zijn tal van voorbeelden te noemen van zieners en denkers, die goede ideeen aangedragen hebben en met pek en veren verjaagd zijn. Alle plannen voor bezuinigingen en besparingen vinden gehoor. Nu is het even anders, zo vlak voor de Gemeenteraad verkiezingen en met het eindpunt van de VVD hegemonie in Den Haag. Nu komt er een fooi, €350 miljoen, op tafel (er zijn miljarden nodig), waarmee even mooi weer gespeeld wordt met het oog op de nabije toekomst. maar als de raadsleden weer gekozen zijn en als er weer zicht is op nóg een regeringstermijn voor de VVD, pakken ze hun fooi wel weer terug. De VVD vindt, dat je de natuur zijn gang moet laten gaan en niet moet ingrijpen met ouderzorg en voedselbanken. Kijk maar naar het dierenbeheer in de Flevopolder en het idee om wees zeehondjes gewoon te laten sterven van de honger. Dit beleid willen ze ook doorvoeren in de bejaardenzorg en de ziekenzorg.

  Hanneman says:

  Denk wel dat dat klopt. Gezond verstand initiatieven worden in het huidige politieke klimaat niet getolereerd. Nederland is ultiem dom geweest. En we zijn het nóg! Aanstonds stemmen we de VVD opnieuw naar de positie van grootste en zeer zeker meest succesvolle partij. Niet succesvol in de zin van “voor het algemeen maatschappelijk belang”. Succesvol in de zin van steeds opnieuw te regeren ten behoeve van een marktwerking. Een werking waarvan maar enkelen de wérkelijke vruchten pakken. Inmiddels stellen ZIJ de norm. Die norm schrijft voor dat er een klimaat moet heersen dat belang van verdienen en de belangen van de grootverdieners plaatst boven die van de bevolking. In zo’n klimaat zitten we nu. En het dondert niet met welke aantallen miljoenen wordt gesmeten om de schijn van fatsoenlijk beleid te wekken. Er zijn minstens de afgelopen tien jaar enkel engelen van de bedden verjaagd. Medici en welwillende ziekenhuisleidenden op stang gejaagd. Selectie en kwaliteit zijn geen issue meer. De kostprijs! Daar gaat het om. De liefdevolle houding en door ervaring opgedane kwaliteit van zorg is wegbezuinigt. Van het zogenaamde verruimen van de budgetten komt dat niet terug. De VVD heeft ons land, de lucht en de mensen vergiftigd met verdienzucht. Blijkbaar hebben sommigen nog een aantal verkiezingen en de gevolgen daarvan nodig om het te snappen.

  Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar

   Hanneman says:

   Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
   verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
   en eten voert,
   zal nooit haar naam vermeld zien.
   Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij
   vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,
   ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de tee vee.
   Toch goed dat er een God is.

   Gerard Reve.