groen

Groen in de zorg heeft een helende werking

Een groene omgeving werkt rustgevend en juist ook in de zorg kan veel groen meewerken aan het welbevinden. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat een groene omgeving of uitzicht op natuur het herstel van patiënten bevordert. Dat wordt binnenkort uitgeprobeerd in het Erasmus MC in Rotterdam.

Daktuinen

Het Erasmus MC legt 2 grote daktuinen aan voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Bij de aanleg gaat veel aandacht uit naar ‘healing enviroment’, oftewel de helende werking van de omgeving. Als de tuinen in de loop van 2018 in gebruik genomen worden, wordt dit effect nader onderzocht door het Erasmus MC.

3.000 m2 groen

Bijzonder aan de daken, die in totaal 3.000 vierkante meter groen gaan beslaan, is dat ze ook toegankelijk zijn voor patiënten in bed. In de tuinen komen onder andere kleine boomgaarden, waarin appel- en perenbomen op kleine heuvels worden geplant. De tuinen helpen mee overvloedige regen op te vangen en bij heet weer dempen ze de ophoping van warmte in de stad. Voor de plaatsing van de daktuinen is het Erasmus MC beloond met de Dakheld, een prijs voor de duurzaamste bijdrage aan de ontwikkeling van het daklandschap in Nederland.

Depressieve symptomen

Ook de University of Warwick houdt zich bezig met de helende werking van een groene omgeving. Een eerdere studie van hen heeft aangetoond dat patiënten in het ziekenhuis met uitzicht op natuur kortere ziekenhuisverblijven hebben. 40 procent van de mensen die in Groot Brittannië in een verzorghuis verblijven hebben depressieve symptomen. De universiteit heeft onderzocht of de omgeving waarin zij verblijven daar invloed op heeft. Het blijkt dat de omgeving alleen niet de symptomen kunnen veroorzaken, maar een beperkte toegang tot een tuin of plekken in de buitenlucht wel. Het onderzoek heeft aangetoond dat de mogelijkheid om buiten te kunnen zijn onlosmakelijk verbonden is met depressieve symptomen.

Afgesloten deuren

De onderzoekers hebben daarvoor in 50 verschillende verpleeghuizen het verband tussen de omgeving en depressieve symptomen bekeken bij in totaal 510 bewoners. Ze hebben hen onder andere gevraagd wat hun mening is over het leefmilieu van de verpleeghuizen waarin zij wonen. Tot hun verbazing blijken de zorginstellingen zelf niet van belang in de depressieve gevoelens van de bewoners. Wat de bewoners vooral als hinderlijk ervaren is de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Vaak zijn er in zorginstellingen allerlei belemmeringen daarvoor, zoals afgesloten deuren, slecht begaanbare paden en de afhankelijkheid van toestemming of begeleiding om naar buiten te gaan. Dokter Rachel Potter van University of Warwick: “De bevindingen uit dit onderzoek tonen aan dat het verhogen van de mogelijkheden om naar buiten te gaan een positief effect kunnen hebben op depressieve symptomen bij ouderen.”

(Bron: erasmusmc.nl, 247green.nl, University of Warwick)

Geef een reactie