Ouderen staan maandenlang op wachtlijst voor verpleeghuiszorg

Ouderen die behoefte hebben aan zorg, staan vaak maandenlang op een wachtlijst, blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM). Wachtlijsten in de zorg zijn niet nieuw, maar het begint steeds meer op een hardnekkig probleem te lijken.

Er staan momenteel duizenden mensen op de wachtlijst voor het verpleeghuis. Om al deze mensen binnen afzienbare tijd de nodige zorg te bieden, zijn er speciale treeknormen opgesteld. Voor de verpleeghuiszorg staat die norm op zes weken.

Wachttijden zorgkantoren

Op zoek naar de waarheid over wachtlijsten voor verpleeghuiszorg heeft FTM alle zorgkantoren in Nederland benaderd met de vraag om een overzicht te geven van de wachttijden voor het verpleeghuis in de regio. Zorgverzekeraar CZ is de enige verzekeraar die de cijfers heeft gemeld. Van de 32 zorgkantoren in Nederland zijn er 6 van CZ. In totaal zijn er bij hen 1.038 wachtenden buiten de treeknorm.

De zorgkantoren hebben een zorgplicht en zijn dan ook niet blij met de wachtlijsten. Mensen met een indicatie voor verpleeghuiszorg moeten namelijk tijdig de zorg krijgen waar ze recht op hebben, anders verzaakt de verzekeraar zijn plicht.

Wenswachtenden

Mensen die op de wachtlijst staan, krijgen een vorm van overbruggingszorg aangeboden. In veel gevallen moet u daarbij denken aan thuiszorg of ondersteuning van een mantelzorger. In de groep mensen die buiten de treeknorm valt zit ook een groot aantal zogenaamde ‘wenswachtenden’, aldus Josephine Vogel van CZ. “Dat zijn bijvoorbeeld mensen die wel een indicatie hebben, maar voorlopig tevreden zijn met de zorg thuis of die willen wachten totdat er een plek vrijkomt in hun favoriete locatie.”

Omdat de zorgkantoren niet in staat waren een helder overzicht te verschaffen, besloot FTM zelf op onderzoek uit te gaan. Ze hebben de wachtlijsten van 83 verpleeghuizen door heel Nederland geraadpleegd. De gemiddelde wachttijd voor al deze tehuizen is 5 maanden en twee weken. Dat is vier maanden langer dan volgens de norm aanvaardbaar is. Enkele zorgaanbieders overschrijden de norm fors. Wachttijden van één tot twee jaar komen regelmatig voor.

Noodoplossing

Bernadet Naber, woordvoerder van ActiZ (brancheorganisatie van zorgondernemers) weet dat er altijd een oplossing is: “Wanneer de nood hoog is, wordt er binnen korte tijd vaak wel een oplossing gevonden. Er zijn huisartsen en verpleeg- en verzorgingshuizen die capaciteit vrijhouden voor noodsituaties, maar het is niet ideaal.”

Persoonlijke voorkeuren van patiënten, de vergrijzing en de bezuinigingen op langdurige zorg dragen allemaal bij aan de vorming van lange wachtlijsten. Bezuinigingen zijn nodig, maar daarmee wordt de wachtlijst niet verslagen.

Wat is uw ervaring met wachtlijsten voor verpleeghuiszorg?

Geef een reactie