Gezondheidsrisico’s voor diabetici vanwege glucosestrips

Diabetespatiënten in Nederland lopen onnodig gezondheidsrisico’s. De glucosestrips waarmee de bloedsuikerspiegel wordt gemeten worden niet altijd onder de juiste omstandigheden bewaard en vervoerd.

Controle

Als de strips niet onder de juiste omstandigheden worden bewaard en vervoerd, zijn ze niet langer betrouwbaar en daar is er te weinig controle op. Diabetes Vereniging Nederland (DVN) waarschuwt daar voor. De strips hebben volgens directeur Olof King van DVN niet de status van geneesmiddelen. Ze worden derhalve niet aan de voor geneesmiddelen geldende strenge regels onderworpen, terwijl dat van groot belang is.

Marges

De marges bij het middel staan enorm onder druk, waardoor er mogelijk bij het vervoer van de fabrikant naar de patiënt te scherp op de kosten wordt bespaard. Bij de distributie en opslag van de middelen kan het misgaan, waardoor de betrouwbaarheid wordt aangetast. Concrete aanwijzingen dat ondeugdelijke strips bij patiënten in Nederland terecht zijn gekomen heeft King niet, de waarschuwing komt meer voort uit een “logische redenering”.

Protocol

DVN pleit, samen met diabeteszorgverleners, voor een veel striktere controle op de handel en wandel van deze belangrijke diabeteshulpmiddelen. “Wij denken aan een protocol dat vergelijkbaar is met dat voor geneesmiddelen”, zegt DVN-directeur King. DVN en zorgverleners maken zich daarnaast hard voor een jaarlijkse controle van glucosemeters en strips. DVN heeft de organisatie die een groot deel van de fabrikanten vertegenwoordigt dringend verzocht om in de tussentijd nauwlettend toe te zien op de kwaliteit van de eigen producten gedurende de hele keten, dus totdat deze bij de consument zijn beland.

(Bron: ANP)

Geef een reactie