coronathermometer

Dit is de coronathermometer: wat betekenen de 4 standen?

Een nieuwe boostervaccinatieronde is september 2022 van start gegaan, met de wintermaanden op komst. Nu is het de vraag in hoeverre het coronavirus weer oplaait. Dat kunt u sinds kort zelf in de gaten houden, met de coronathermometer van Rijksoverheid. Wij leggen in dit artikel uit hoe deze werkt.

De coronathermometer bespreekt de actuele stand van zaken op het gebied van COVID-19. Het RIVM levert elke 2 weken – of elke week, indien nodig – de gegevens aan en deelt de stand van zaken. De belangrijkste vraag: op welk van de 4 standen staat de coronathermometer?

Stand 1: laag

Deze stand geldt tijdens de introductie van de coronathermometer, in september 2022. Dat wil zeggen dat alleen de basisadviezen van de overheid van kracht zijn. Het gaat hier om handen wassen, (zelf)testen, thuisblijven bij klachten, ventileren en in uw elleboog niezen. Het coronavirus waart wel rond, maar heeft geen grote invloed op de zorg en de maatschappij.

Stand 2: verhoogd

Als de coronathermometer 1 standje hoger gaat, leidt dat niet meteen tot extra maatregelen. De basisadviezen blijven van kracht. Het risico op besmetting is echter hoger – vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid – en de gezondheidszorg krijgt het drukker.

Stand 3: hoog

Als de coronathermometer op deze stand staat, werkt het coronavirus door in de hele maatschappij. De overheid noemt een hoog ziekteverzuim in alle sectoren als voorbeeld. Niet elk individu merkt de gevolgen, maar van een normaal dagelijks leven is geen sprake.

Stap 4: zeer hoog

Dit is de hoogst mogelijke stand op de coronathermometer. Als hiervan sprake is, dan heeft de volledige samenleving te lijden onder het coronavirus. Dat geldt dus niet alleen voor de zorg en de kwetsbare groepen, maar voor iedereen.

Hoe hangt de coronathermometer samen met de maatregelen?

De hierboven genoemde basisregels blijven altijd van kracht, op welke stand de coronathermometer ook staat. Verdergaande maatregelen zijn echter niet aan de coronathermometer gekoppeld. De regering kan wel besluiten om bijvoorbeeld een mondkapjesplicht in te voeren als stand 3 is bereikt. Maar die afweging wordt pas gemaakt als het inderdaad zover is. ‘Het is dan aan het Kabinet om te bepalen of en welke maatregelen zij neemt. Zo weegt het kabinet ook maatschappelijke overwegingen mee in de besluitvorming’, laat de Rijksoverheid weten.

De overheid houdt dus rekening met alle scenario’s, van lichte tot zware coronagolven. Want de ontwikkeling van het virus is lastig te voorspellen. “Met de virusvariant die we nu hebben, hoop en verwacht ik dat we echt een heel eind kunnen komen met lichtere, preventieve maatregelen. Maar noodmaatregelen kunnen nodig zijn”, vertelt Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken, aan het Algemeen Dagblad. “We zijn al vaker verrast. Die restricties kun je niet uitsluiten. Als ziekenhuizen overlopen bijvoorbeeld, moet je ingrijpen.”

(Bron: Coronadashboard Rijksoverheid, RIVM, Algemeen Dagblad. Foto: ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

    Jurgen says:

    Stoppen met prikken. De #oversterfte is gigantisch. Niet alleen in NL maar wereldwijd. Landen waar veel geprikt wordt is de oversterfte hoger dan waar weinig geprikt wordt. Levensgevaarlijk. Het zijn geen vaccins maar injecties die zorgen voor genetische modificatie.

      madeliev says:

      Dat wat je nu beweert is Kletskoek, Jurgen