boosterprik

Hoe zit het? Reageert het lichaam anders op boosterprik dan op reguliere vaccinatie?

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het moeilijkst om te beantwoorden. In de rubriek Hoe zit het? proberen wij elke week het antwoord te vinden op zulke vraagstukken. Deze keer: reageert het lichaam anders op boosterprik dan op reguliere vaccinatie?

Booster biedt uitkomst

Uit zorg om het stijgende aantal omikron-bemsettingen wereldwijd, wordt er meest haast gemaakt met het boostervaccineren in ons land.  De vaccins uit de 1e vaccinatieronde lijken minder goed te helpen tegen deze variant, dus alle hoop is nu gevestigd op de booster. “Ik denk dat nu vooral de oproep is: booster, booster, booster”, zegt Jaap van Dissel, hoofd infectiezieketebestrijding van het RIVM, in de Tweede Kamer.

Zelfde vaccins

Hoewel experts dus verwachten dat de booster uitkomst gaat bieden, is de inhoud van de spuiten niet veranderd. De 2 vaccins die nu al booster worden gebruikt, die van Pfizer en Moderna, bevatten respectievelijk dezelfde en een halve dosis van de prikken uit de basisreeks. Er is dus in feite niets anders aan. Waarom zou een boosterprik dan opeens beter werken dan de vaccinaties die u al heeft gehad?

Booster maakt ‘slimmer’

Dat een boosterprik de kans op ernstig ziekteverloop en overlijden vermoedelijk toch verkleint, heeft te maken met hoe het menselijk lichaam werkt. De bescherming door vaccinatie neemt op een gegeven moment af, maar kan opgekrikt worden door opnieuw een dosis toe te dienen. “De hoeveelheid antistoffen neemt nog verder toe na een 3e boosterprik, en de kwaliteit ervan wordt ook beter”, legt immunoloog Ger Rijkers uit tegenover RTL Nieuws.

puzzel
Lees ook: MAX Vandaag puzzel: maak de spelende hondjes compleet

Betere antistoffen

Met ‘de kwaliteit wordt ook beter’ doelt Rijkers op de kwaliteit van de antistoffen. Door een booster toe te dienen, weet het lichaam nog beter hoe het zich moet verdedigen tegen het virus. Vergelijk het met het schoolsysteem: bij prik 1 heeft het immuunsysteem wat basiskennis over hoe het, het virus moet verslaan, bij prik 2 zit het al op  het niveau van de middelbare school en na nog een prik heeft het nog meer kennis. Zo’n booster maakt het immuunsysteem dus in feite een beetje ‘slimmer’.

boostervaccinatie
ARNHEM - De eerste groep militairen helpt met het zetten van boosterprikken. De militairen hebben een training gekregen om coronavaccinaties te zetten. ANP KOEN VAN WEEL
Lees ook: Regels rondom boostervaccinatie aangepast, maar waarom?

Talrijker

Naast het feit dat een booster de kennis van het immuunsysteem als het ware opvijzelt, worden de cellen die het coronavirus kunnen aanvallen ook talrijker. Rijkers legt uit: “Stel je hebt 1 cel die antistoffen kan maken. Na vaccinatie worden dat 10 cellen, 5 daarvan gaan antistoffen maken, 5 worden geheugencellen. Na de 2e prik worden het 50 cellen, die vallen uiteen in 25 antistofcellen, en 25 geheugencellen. En na de booster worden het 250 cellen. 125 antistoffen, 125 geheugencellen.”

Een booster zorgt dus voor meer en betere antistoffen, maar het is dus niet zo dat het immuunsysteem opeens heel specifieker afweerstoffen tegen omikron gaat aanmaken. In dat licht reageert het lichaam dus niet anders op de booster dan op eerdere vaccinaties, maar de afweerreactie is wel beter. Een boostervaccin werkt na 7 dagen optimaal.

.(Bron: RIVM, BBC, RTL Nieuws, Nu.nl, National Geographic)

Geef een reactie

Reacties (7)

  RoosKe says:

  En het einde is nog niet in zicht. Hoeveel ‘boosterprikken’ staan ons nog te wachten?

  Piet48 says:

  Hoe zit dat als je 2 prikken heb gehad en na een half jaar toch besmet bent geraakt en moet wachten met boosteren? Te weten 3 maanden na dat de besmetting (PCR test) is vastgesteld. Isdat vanwege mogelijke overreactie op de boosterprik of heeft de booster in deze situatie weinig toegevoegde waarde? Er is toch ook sprake van een andere variant.

  Justme58 says:

  Ik begin steeds meer te twijfelen of ik die booster ga nemen. Ik las op de site van Maurice de Hond, die toch steeds meer gelijk krijgt, dat er onbeantwoorde vragen zijn. Vragen die ik ook graag beantwoord zou zien ipv van al dat gedram om vooral zo snel mogelijk die booster te halen. Dit zijn die vragen die volgens Maurice de journalisten zouden moeten stellen.

  -Als de vaccinaties nog steeds zo goed helpen tegen ziekenhuisopnames, zoals door Van Dissel steeds beweert wordt, waarom is men dan bang dat de ziekenhuisopnames fors gaan oplopen door de Omikron variant?

  -En als die niet zo goed helpen, waarom zou een booster met hetzelfde vaccin, dan toch een groot verschil maken?

  -Als boosteren onze grote redding zou betekenen, waarom is er dan ook paniek in landen waar men al veel meer geboosterd heeft?

  -Loopt u als RIVM/OMT/regering niet het gevaar om van boosteren hetzelfde heil te verwachten als wat u eerder van de vaccinatiecampagne verwachtte en het tegenvalt?

  -Wat is de reden dat wij nu in een complete lockdown gaan, terwijl dat niet zo is in de landen om ons heen?

  -Wat is de reden dat het in Zweden, zonder schoolsluitingen, zoveel beter gaat dan in Nederland? Hebben ze daar iets goed gedaan wat wij niet goed hebben gedaan? En wat kunnen we daarvan leren?

  -Zou het langzamerhand geen tijd worden om te onderkennen dat het geïnfecteerd raken met Covid-19 van anderen dan ouderen/kwetsbaren, een betere bescherming op termijn biedt dan het aanhoudend boosteren/vaccineren? Zeker als blijkt dat de Omikron-variant minder ziekmakend is dan de oudere varianten?

  -Er wordt aangegeven dat tot de lockdown besloten is omdat er nog veel onzeker is over het verdere verloop van de verspreiding van de Omikron-variant. Maar daarbij weet u nu wel één ding zeker: de schade die u de samenleving op allerlei vlakken aandoet door die lockdown. Was het niet verstandiger geweest, gezien juist die schade, om wat meer tijd te nemen om zeker te weten wat het verloop van Omikron zal zijn?

  -Heeft de 3G Corona-toegangspas niet sterk bijgedragen tot de verdere verspreiding van het virus in Nederland?

  -Gezien het falen van de 3G-Coronatoeganspas, wat is dan nog de relevantie om door te gaan met een 2G-variant?

  Ik vind het goede vragen en snap ook niet waarom mensen die kritisch zijn nooit worden uitgenodigd bij praatprogramma’s.
  Dat is voor mij alleen al een reden om steeds meer te gaan twijfelen.

   maxwout says:

   – Vaccinaties helpen heel goed tegen ziekenhuisopnames en in het bijzonder IC-opnames. Maar omdat Omikron zo erg besmettelijk is, is er de kans dat de opnames zullen stijgen. Kun je nagaan als er niet gevaccineerd zou zijn! Als het aantal opnames met 50% en het aantal IC-opnames met 75% afneemt door vaccineren en Omikron is 10 x besmettelijker dan de Delta variant danm is er dus nog een kleine toename in plaats van die hele grote toename. De delta-variant zorgde voor een verdubbeling van de besmettingscijfers in 2-3 weken, Omikron doet dat in 2-3 dagen.

   – Een booster zorgt gewoon voor meer en beter afweerstoffen, net zoals het 2e vaccin het 1e vaccin versterkte met het aanmaken van afweerstoffen.

   – die paniek is voornamelijk omdat men nu pas goed begint te beseffen hoe besmettelijk Omikron is terwijl ze de meeste maatregelen hebben los gelaten

   – Dat gevaar is er natuurlijk altijd omdat men niet op voorhand weet hoe besmettelijk een nieuwe variant is maar mensen moeten niet zeuren als de verwachting was dat er bijvoorbeeld 80% minder opnames zouden zijn maar het uiteindelijk slechts 60% is. De meeste aannames en verwachtingen gaan mank omdat gewoon moeilijk is in te schatten hoe de maatregelen worden nageleefd want daar valt of staat alles mee.

   – Ten eerste is het helemaal geen complete lockdown. Nu lopen wij voorop; iedere keer was er gezeik dat wij de laatste waren, nu eens een keer niet. Onze ziekenhuizen liggen bijna vol terwijl er in andere landen gewoon veel meer ruimte is. Nog wel.

   – In Zweden zijn er wel relatief meer doden door corona dan in andere landen. NL heeft 17 miljoen inwoners tegenover Zweden 9 miljoen terwijl het land 11 X zo groot is als NL. Hogere vaccinatiegraad.

   – Vaccinatie werkt beter, het is niet zo dat mensen die corona hebben gehad, niks meer te vrezen hebben van het virus. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het risico om met corona in het ziekenhuis te belanden voor ongevaccineerden die hersteld zijn, twee keer zo groot is als voor gevaccineerden die geen corona hebben gehad.

   – Er is geen tijd omdat de ziekenhuizen vol liggen. Niemand heeft het ooit over de schade aan mensen die al jaren op een operatie wachten.

   – De 3G-pas is niet zo’n succes nee. Is ook te verwachten in NL waar het een sport is om te sjoemelen met toegangsbewijzen en regels te omzeilen ongeacht de risico’s voor anderen.

   – Elke variant, 2G of 1G of 3G of 6G valt of staat met eerlijkheid en houden aan regels. Vroeger was vrijheid nog een soort van collectief iets. Nu zijn we zo neoliberaal dat de eigen vrijheid het belangrijkste goed is; doe waar je zin in hebt, de ander heeft pech.

  Agatha says:

  Allemaal leuk bedacht, maar nog geen uitnodiging ontvangen. Mijn man wel, maar we kunnen niet meer ver reizen.
  Dus ge probeerd om dichterbij de boosterprik te krijgen. Dat is hier ca. 5 km vandaan. Nee, alleen Leeuwarden.
  Dokkum is tot half januari vol. Vanmorgen gevraagd om in je auto te blijeven zitten dan zijn er geen lange rijen.
  Hoe leuk gaat het ook dit keer weer. Onze vaccinaties zijn in mei gedaan en we zijn van 1943 en 1944.
  Klachten geen klachten en dan maar weer wachten.
  De zon schijnt voor iedereen en het vriest . Lekker ouderwets winterweer als je naar buiten kijkt.
  En het zal spoedig Kerstfeest zijn.

  parrhesia says:

  Alles goed en wel,wij oudere generatie zijn dus redelijk en gehoorzaam. Dat gezwam op de TV bij veschillende omroepen, je word er horendol van het door mekaar gepraat. het heeft soms meer weg van de gezelschapclub “de vrolijke zwetsers” sommige presentatrices gaan echt over de streep met gegiechelarij die eerder in een privésfeer thuis hoort.

  Maar nu: de realiteit is toch dat de de huidige prikken niet echt de oplossing zijn voor deze virusfamilies, het lijken noodoplossingen te zijn, ok! de dood kunnen we met allerhande maatregelen dankzij de inzet v.h. ziekenhuispersoneel overleven. Maar wanneer hebben we nou daadwerkelijke een oplossing te verwachten!!!
  Voor het H.i.v. virus is nog steeds een cocktail aan pillen nodig, daar is nog steeds geen definitieve oplossing voor gevonden.Hoeveel virusprikken hebben we nog te verwachten?

  Heb het vermoeden dat de wereld zich moet realiseren dat we op veel gebieden zijn doorgeschoten zeker binnen onze westersecultuur, we zijn de ruimte aan het verkennen, laten het puin in de ruimte achter,makendaarbij privé vluchten in de ruimte. We blijven maar zoeken naar steeds andere attractieve bezigheden, en worden o.m. door de “eetcultuur” aangemoedigd om ons te blijven verzadigen met drinken/ eten.
  En dat ,terwijl anderzijds meerdere volkeren in de grootste ellende verkeren, verhongeren. Landen worden platgebombardeerd waaraan bepaalde westerse elite veel veel geld verdienen, maar geen euro bijdragen aan de gevolgen hele volkeren die op de vlucht zijn geslagen.

  Ps: er is veel om te overwegen waaraan we ons zoal bezondigen/te buiten gaan, hoop dat de toenmalige Egyptischeplagen zich niet gaan herhalen, deze hadden ook te lijden onder” oorzaak en gevolg”, het plegen van misbruik, uitbuiting etc, door de zelf gecreëerde decadentie!
  Wie niet ziende blind is, kan ontdekken welke sectoren in onze economie NU het zwaars getroffen worden, zou matiging hier een positieve verandering kunnen aanbrengen?wat meer leren “gewoon” doen en daarmee te vreden zijn!

  Joanna 78 says:

  Vind het schandalig na 2x Pfizer de Modernabooster gehad allebei behoorlijk ziek Partner niet meer kunnen lopen vergaat van de pijn Dus ? Resultaat meerdere doodzieke mensen enorm veel pijn Mensen die normaal niet eens de griepprik halen omdat ze zo gezond mogelijk leven