bloedgroep

Bloedgroep O of A positief? Dan wordt u gezocht!

Het is Wereld bloeddonordag en daarom is er extra aandacht voor de belangrijke rol die bloeddonoren spelen in de samenleving. Zonder hen kunnen er immers veel mensen niet geholpen worden. In Nederland ‘verzamelt’ bloedbank Sanquin het bloed voor de donaties. Sanquin is altijd op zoek naar nieuwe donoren, maar mensen met de bloedgroepen O en A positief zijn extra welkom. Waarom is dat? 

Meer A en O nodig

Nederland telt zo’n 320.000 mensen die bloeddonoren en jaarlijks zijn zij goed voor zo’n 700.000 donaties. Ruim 11 procent van hen heeft bloedgroep O negatief, een bloedgroep die aan bijna iedereen gegeven kan worden. Wie de actuele bloedvoorraad van Sanquin bekijkt, ziet echter dat er momenteel extra bloed nodig is van deze bloedgroep. Ook kan Sanquin voorraden A en O positief gebruiken.

Oproep

Om dit te bewerkstelligen worden bestaande donoren actief benaderd. “Als jij als donor een uitnodiging ontvangt, staat daarop: je bent welkom tussen nu en over twee weken. Als mensen dan niet verschijnen, sturen we na zeven dagen een sms’je. En veertien dagen daarna bellen we. We willen iedereen op het hart drukken: kom vooral, want we hebben je nodig”, laat Merlijn van Hasselt van Sanquin Bloedbank weten aan de NOS.

Meest voorkomende bloedgroepen

Lang niet alle bloeddonoren worden even vaak opgeroepen om te komen donoren. Dit heeft te maken met hoe vaak een bloedgroep voorkomt in Nederland. De meeste mensen hebben bloedgroep O (47 procent) of A (42 procent). Bloedgroepen B (8 procent) en AB (3 procent) komen beduidend minder voor en daar is dan ook een stuk minder van nodig. Dit is ook te zien in de huidige bloedstand die online te volgen is via de site van Sanquin: van die 2 bloedgroepen is er momenteel genoeg bloed aanwezig.

Waar staat positief en negatief voor?

In dit stuk noemen noemen wij de termen ‘positief”en ‘negatief”. Dit zegt iets over de rhesusfactor, een kenmerk van de rode bloedcellen. Wie bijvoorbeeld bloedgroep O positief heeft, is dus rhesuspositief. Dit bloed kan niet toegediend worden aan iemand die bijvoorbeeld bloedgroep A negatief heeft, want het lichaam kan dan antistoffen aanmaken. Opvallend is dat mensen met de bloedgroep B en AB veel vaker rhesuspostief zijn dan personen met een andere bloedgroep.

Heeft u interesse in het worden van bloeddonor en en bent u jonger dan 65? Dan kunt u zich hiervoor opgeven via de website van Sanquin.

(Bron: website sanquin, NOS, ANP)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Bij de bloedbank zijn twee directeuren aangesteld, na een fusie (jaren geleden) die beiden, elk een bedrag van tonnen aan jaarsalaris opstrijken (ik meen te weten, elk ruim €300.000). Het gratis verkregen handelswaar van de bloedbank wordt voor veel geld verhandeld, binnen de gezondheidsmaffia. Mijn mening is, dat een maatschappelijke instelling, die pretendeert met medewerking van vrijwilligers te werken, niet zulke gigantische salarissen moet betalen. Het kan wel een beetje minder. Deze grote tegenstelling: topsalarissen contra gratis bloeddonoren, is voor veel mensen een te grote drempel om bloed af te staan.