CoV-Early onderzoek

50-plussers met coronavirus gezocht voor onderzoek naar plasma therapie

Onderzoekers van het Erasmus Universitair Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum zoeken in samenwerking met bloedbank Sanquin coronapatiënten met extra risicofactoren voor wetenschappelijk onderzoek. De studie, CoV-Early geheten, onderzoekt of de behandeling met plasma met daarin antistoffen tegen het coronavirus de genezing van COVID-19 kan versnellen of een opname in het ziekenhuis kan voorkomen.

Doel van het onderzoek

Momenteel bestaat de behandeling van COVID-19 uit ondersteunende maatregelen. Dat betekent dat patiënten zo nodig worden opgenomen in het ziekenhuis, dat ze verpleegzorg krijgen, dat ze indien nodig extra zuurstof krijgen en dat ze in sommige gevallen op de intensive care worden beademd. Daarnaast wordt vaak het middel dexamethason gegeven, om de ontstekingsreactie in de longen te verminderen. Daarvan is ondertussen aangetoond dat het de kans op overlijden vermindert.

Er is echter nog geen enkele behandeling waarvan het nut is bewezen voor coronapatiënten die (nog) niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daarom wordt gezocht naar een betere behandeling voor deze groep patiënten. Het doel van de CoV-Early studie is onderzoeken of het toedienen van plasma van patiënten die genezen zijn van COVID-19 aan patiënten met COVID-19 die nog niet zijn opgenomen in het ziekenhuis leidt tot een sneller herstel van deze patiënten en minder complicaties. Het onderzoek richt zich specifiek op patiënten met een verhoogd risico op een ernstiger beloop van het coronavirus.

Plasma met antistoffen

Mensen die een infectie met het coronavirus doormaken (en dus COVID-19 hebben) maken antistoffen tegen het virus aan. Deze antistoffen zitten in het vloeibare deel van het bloed en kunnen het virus uitschakelen. Dit vloeibare deel van het bloed heet plasma en dit kan bij mensen die genezen zijn van het coronavirus worden afgenomen door de bloedbank (Sanquin). Vervolgens kan dit plasma met antistoffen als mogelijke behandeling toegediend worden aan mensen die nog ziek zijn door COVID-19.

Voor wie is het bedoeld?

Om in aanmerking te komen voor het onderzoek wordt gezocht naar personen van 50 jaar of ouder, met extra risicofactoren als een chronische longziekte, diabetes of een verminderde weerstand. Is bovenstaande op u van toepassing, is er bij u COVID-19 aangetoond en bent u minder dan 8 dagen ziek? Dan komt u misschien in aanmerking. Op de website van het onderzoek kunt u dit bekijken.

Wat houdt het onderzoek in?

Als u meedoet aan de studie dan zal uw behandelend arts, bijvoorbeeld uw huisarts, met het onderzoeksteam overleggen om na te gaan of u inderdaad een geschikte kandidaat bent voor dit onderzoek. Zo ja, dan wordt u uitgenodigd om een halve dag naar het meest nabije ziekenhuis te gaan. U krijgt daar extra informatie en de gelegenheid om vragen te stellen. Vanaf het moment dat u het toestemmingsformulier heeft ondertekend start het onderzoek met een bloedafname om uw bloedgroep te bepalen en het stellen van een aantal gerichte vragen om uw gezondheid in kaart te brengen. Vervolgens krijgt u plasma toegediend en daarna gaat u weer naar huis. U wordt vervolgens 3 keer gebeld om te horen hoe het met u gaat: 1 week, 2 weken en 4 weken na het toedienen van het plasma. In totaal duurt het onderzoek dus ongeveer 28 dagen.

Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten vereniging en werkzaam in het Erasmus MC is donderdag 3 december 2020 om 17.10 uur bij Tijd voor MAX om over dit onderwerp te vertellen.

(Bron: cov-early.nl)

Geef een antwoord