50PLUS stelt Kamervragen naar aanleiding van kant-en-klaarmaaltijdentest

Henk Krol, fractievoorzitter van de ouderenpartij 50PLUS, heeft naar aanleiding van de kant-en-klaarmaaltijdentest van MAX Vandaag zijn zorgen geuit over het aantal bacteriën in de thuisbezorgmaaltijden voor ouderen. Hij heeft inmiddels Kamervragen aan de ministers van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesteld. Deze vragen zullen op dinsdag 25 oktober 2016 in het vragenuurtje worden besproken.

De vragen

 • Bent u op de hoogte van het onderzoek van Nutrilab naar thuisbezorgmaaltijden?
 • Deelt u de mening dat de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk zijn? Indien nee, waarom niet?
 • Deelt u de mening dat thuisbezorgmaaltijden voor ouderen en kwetsbare groepen te alle tijde volledig aan de voorwaarden en eisen van voedselveiligheid dienen te voldoen?
 • Deelt u de mening dat thuisbezorgmaaltijden voor ouderen en kwetsbare groepen te alle tijde de juiste voedingswaarden moet bevatten conform de schijf van vijf en adviezen van het ministerie van VWS en dat het onacceptabel is dat grenzen voor bijvoorbeeld zoutwaarden worden overschreden? Zo niet, waarom niet?
 • Bent u van mening dat de NVWA extra onderzoek moet doen naar thuisbezorgmaaltijden die aan ouderen en andere kwetsbare groepen worden verstrekt? Indien nee, waarom niet?
 • Gaat u maatregelen nemen om in de toekomst dit te verbeteren? Zo ja, welke en per wanneer? Zo nee, waarom niet?

 

Geef een reactie

Reactie

  Hanneman says:

  Bent u op de hoogte van het onderzoek van Nutrilab naar thuisbezorgmaaltijden?
  antwoord Premier: Het spijt me maar nee.
  Deelt u de mening dat de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk zijn? Indien nee, waarom niet?
  antwoord Premier: Het is natuurlijk lastig om het eens te zijn over iets waarvan ik nog niet op de hoogte ben.
  Deelt u de mening dat thuisbezorgmaaltijden voor ouderen en kwetsbare groepen te alle tijde volledig aan de voorwaarden en eisen van voedselveiligheid dienen te voldoen?
  antwoord Premier: Natuurlijk moeten alle soorten maaltijden ten alle tijde voldoen aan eisen van veiligheid.
  Deelt u de mening dat thuisbezorgmaaltijden voor ouderen en kwetsbare groepen te alle tijde de juiste voedingswaarden moet bevatten conform de schijf van vijf en adviezen van het ministerie van VWS en dat het onacceptabel is dat grenzen voor bijvoorbeeld zoutwaarden worden overschreden? Zo niet, waarom niet?
  antwoord Premier: Nogmaals wil ik gezegd hebben dat we het hier hebben over iets waarvan ik niet écht op de hoogte ben maar het lijkt me dat de minister hier bovenop zal zitten en dat als er aanleiding is voor verder onderzoek zij dat ook zeker zal laten uitvoeren om daarna met gerichte maatregelen te komen.
  Bent u van mening dat de NVWA extra onderzoek moet doen naar thuisbezorgmaaltijden die aan ouderen en andere kwetsbare groepen worden verstrekt? Indien nee, waarom niet?
  antwoord Premier: Ik denk dat de NVWA ten alle tijde, dáár waar nodig, het werk zal doen wat gedaan moet worden om tot een bevredigende oplossing van het probleem te komen.
  Gaat u maatregelen nemen om in de toekomst dit te verbeteren? Zo ja, welke en per wanneer? Zo nee, waarom niet?
  antwoord Premier: U weet hoe ik met “Zo ja” kwesties omga.