zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers gaan steeds vaker als zzp’er aan de slag

Voor veel zorgmedewerkers is de maat vol. Door de hoge werkdruk, administratieve lasten en de omstandigheden bij de werkgever gaan veel zorgverleners zelfstandig aan het werk. En door de krapte op de arbeidsmarkt is er aan werk geen gebrek. Het lijkt een goede ontwikkeling, maar zorginstellingen komen door de hoge personeelskosten in de problemen en de werkdruk voor het vaste personeel neemt toe. 

Meer zorg-zzp’ers

In de eerste 9 maanden van 2018 hebben ongeveer 10.000 zorgmedewerkers zich als zorg-zzp’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van 2017. De vraag is vele malen grote dan het aanbod en dat drijft de prijs van de zorgmedewerkers op, gemiddeld 10 tot 12 procent hoger dan vorig jaar. Daar komen vaak ook nog bemiddelingskosten en btw bij, waardoor zorginstellingen in de problemen raken. Goede voorbeelden daarvan zijn de problemen bij het Amsterdamse MC Slotervaart. Dit ziekenhuis heeft uitstel van betaling aangevraagd. Voor het IJsselmeerziekenhuis komt hulp te laat. Zij zijn donderdag 25 oktober failliet verklaard. Of er een doorstart komt is nog onduidelijk.

Werkdruk vast personeel neemt toe

Met de inzet van zorg-zzp’ers neemt de werkdruk van de vaste medewerkers niet af, maar toe. Er is minder vast personeel, maar de werkzaamheden blijven hetzelfde. “Er dreigt een onwerkbare situatie te ontstaat”, vertelt Jacqueline Joppe, vicevoorzitter bij ActiZ, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg, tegen de Volkskrant. Wanneer er steeds meer medewerkers vertrekken, dan wordt de druk op het vaste personeel groot. Dat leidt weer tot ziekteverzuim en verloop. Een vicieuze cirkel waar geen zo geen einde aan komt.

Zorg en patiëntenveiligheid in gevaar

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is alles behalve blij met het toenemend aantal zorg-zzp’ers. “Ze benadelen werknemers in loondienst.” Ook is volgens de vereniging de continuïteit van de zorg en patiëntenveiligheid in gevaar. De zzp’ers kennen de mensen waarmee zij werken niet of nauwelijks en hebben bouwen geen band op met de patiënten. “Dat brengt risico’s met zich mee”, aldus een zegsman van de NVZ.

In gesprek met de werkgevers

Er moet iets veranderen volgens de branchevereniging voor zzp’ers en dat begint bij de werkgevers. Werknemers willen goede zorg verlenen en dat is door alle rompslomp er omheen, ver van hen af komen te staan. Als zelfstandige hebben zij meer het gevoel weer toe te komen aan waar het om gaat: zorg verlenen. De branchevereniging wil graag in gesprek met de zorgwerkgevers over deze situatie, maar dat lukt niet. ActiZ erkent dat er een taak voor de werkgevers ligt om hierover in gesprek te gaan, maar zegt dat het een complexe situatie blijft omdat zorg verlenen nooit stopt.

(Bron: ANP/AD/Volkskrant)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Het begrip ZZP’er is bedacht om goedkope arbeidskrachten te creeren zonder dat de werkgever daar enige verantwoordelijkheid voor heeft. Ook de sociale verzekeringen hadden hier voordeel bij, doordat deze nieuwe slaven nergens recht op hebben. De bedoeling van de overheidsmaffia is om dit systeem voor de volle 100% door te voeren, zodat afgedankte loonslaven en andere overbodige arbeidskrachten, niets meer kosten, dan eventueel een (tijdelijke) bijstandsuitkering. Door protesten vanuit de oppositie is deze ontwikkeling enigszins afgeremd en worden nu allerlei noodoplossingen bedacht, om deze groep afgedankte loonslaven nog enigszins te beschermen. Echter, … Zolang de sociale bescherming bestaat voor de rest van de loonslaven, die ook met de dag minder wordt. Uiteindelijk zal het de internationaal georrienteerde machtshebbers lukken, om iedereen zonder enige aanspraak op rechten, af te kunnen danken. Is het niet in deze generatie, dan wel in de volgende generatie. In het kader van dezelfde valstrik, wordt er dagelijks gemorreld aan het pensioensysteem, onder het mom dat er meer vrijheid van pensioenopbouw moet komen. Totdat ook het pensioensysteem onderuit gehaald is. Mensen, wordt wakker, denk aan je belangen. Flikker de huidige machtshebbers de straat op (zonder pensioenrechten en zonder WW-rechten) en kies voor een sociaal systeem en sociale regering.