Zorgen om de gepensioneerden van morgen

Het Nibud uit zorgen over de financiële situatie van toekomstige gepensioneerden. Het leven van ouderen is tegenwoordig niet meer zo goedkoop als voorheen. En precies nu komt er een groep aan die minder pensioen opbouwt, zo waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Minder pensioenopbouw

Naar verwachting heeft een kwart van de huidige 65-minners straks te weinig pensioen heeft. Dit komt onder andere door het toegenomen aantal zzp’ers en flexibele dienstverbanden, door deze mensen wordt doorgaans minder pensioen opgebouwd. Ook de toename van het aantal echtscheidingen speelt een rol.

Meer uitgaven

Veel mensen denken dat de uitgaven na het pensioen omlaag gaan. Maar dit is volgens het Nibud lang niet overal het geval. Gepensioneerden geven bijvoorbeeld veel meer uit aan zorgkosten dan jongeren. Het Nibud verwacht dat de zorgkosten in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten en abonnementen zijn oudere mensen vaak extra geld kwijt.

Hoge woonlasten

Het instituut maakt zich vooral zorgen om de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije of nog niet afbetaalde hypotheek. “Zij blijven na hun pensioen met hoge woonlasten zitten en de vraag is of ze zich dat goed realiseren”, aldus het Nibud, die Nederlanders in eerste plaats aanraadt om meer aan financiële langetermijnplanning te doen. Het Nibud dringt bij de Overheid aan op het mogelijk maken van maatwerk in de pensioenuitkering. Werkgevers zouden bijvoorbeeld een veel actievere rol moeten hebben bij het aanjagen van interesse in financiële planning.

(Bron: ANP)

Geef een antwoord

Reacties (3)

  d.hoekstra says:

  Zoals ik thuis geleerd heb, geen schulden maken, uitgeven wat je eerst hebt gespaard en zelfstandig zorgen voor je oude dag. Dit heb ik gedaan. Tijdens mijn werkzame leven als leraar heb ik 30 jaar gespaard voor mijn oude dag om naast mijn pensioen iets meer te hebben, ook voor mijn dochter die een handicap heeft. Ik dacht, ook op advies van de overheid, hier goed aan te doen en mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ook toen ik hartproblemen kreeg en besloot de eer aan mijzelf te houden en vervroegd met pensioen te gaan. In tegenstelling tot wat ik in mijn omgeving zag heb ik er niet voor gekozen om het “lekker” meer dan een jaar in de ziektewet “uit te houden” Graag wilde ik mijn spaargeld voor de belasting wegzetten als aanvulling op mijn pensioen. Helaas was er, gezien mijn leeftijd geen mogelijkheid dit voor een gunstig belastingtarief te doen.
  Nu wordt ik gepakt door de belasting met de rendementsheffing op basis van een, door de overheid, gefingeerd rendement wat niemand op zijn spaargeld kan halen. Hoezo manipulatie van rente tarieven van banken? de overheid geeft zelf het slechte voorbeeld. Mijn vertrouwen in de politiek is volkomen verdwenen. Ik voel mij vogelvrij en weet het niet meer. Slechts de boosheid blijf over.

   oosterwijck says:

   Is nu pas je vertrouwen in de politiek verdwenen? Iedereen wordt al vanaf midden jaren zeventig bedrogen. Ik zie steeds meer mensen in mijn omgeving die hetzelfde zeggen als U. Jaren geleden kreeg ik ruzie met vrienden als ik mijn mening uitte. Sommigen zag ik niet meer. Nu, dat wil zeggen, sinds een jaar of tien, krijg ik steeds weer verontschuldigingen. Mensen waar ik jaren geleden mee gebroken heb, benaderen me opnieuw en zeggen steeds weer, Sorry, dat ik je niet geloofde, je had toch gelijk. Daar zaten mensen bij die op de VVD stemden omdat ze ervan droomden, ooit rijk te worden. Ik had altijd hetzelfde antwoord: Je bent niet uitverkoren, dus je wordt niets, je zult altijd een loonslaaf blijven en alles wat je bijeen spaart nemen ze je af. Vandaag hoorde ik een reactie van de directeur van Goldmann-Sachs (in de documentaire, Zwarte Zwanen, die vrijdag a.s wordt uitgezonden): Hij deed het werk van God. … Met zo’n opmerking weet je voldoende!

  oosterwijck says:

  We hebben in ons kleine Nederland, maar liefst 650 pensioenfondsen, met allemaal: een directie, een bestuur, adviseurs en natuurlijk de loonslaven die de administratie verrichten. De 350 grootste pensioenfondsen, slokken alleen al aan salarissen zo’n €7 miljard (€7000.000.000) op, betaald uit ons achterstallig loon. De overige 300 kleinere pensioenfondsen kosten nog eens €2.5 miljard. … Ik ben overtuigd van de overbodige overdaad in deze. Ik ben er van overtuigd, dat als we naar één pensioenfonds gaan, er €6 miljard tot €8 miljard bespaard wordt op overbodige onkosten. Onkosten die, door hard werkende mensen worden betaald en hun pensioenuitkering verminderen, om in de zakken te verdwijnen van de uitverkorenen, die daar niets voor doen. En dan heb ik het alleen nog maar over de salarissen. Daarnaast, zijn ze niet eens in staat om winst te maken met z.g. beleggingen. Die beleggingen zijn alleen maar verliesgevend en kabbelen de pensioenpot elk jaar af. Conclusie: we betalen met zijn allen z’n €10 miljard per jaar aan salarissen om ons spaargeld (achterstallig loon) alleen maar minder te maken. Oplossing: Flikker al die dure mee eters de straat op en we hebben al een groter profijt van z’n €10 miljard per jaar.