schulden

‘Overheid veroorzaakt schulden’

Het toeslagensysteem in Nederland is ingewikkeld en daardoor raakt een groeiend aantal Nederlanders in de financiële problemen. Dit zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in hun nieuwe publicatie Eenvoud loont.

Schulden veroorzaken

Het RVS heeft onderzoek gedaan naar hoe overheden en instanties kunnen voorkomen dat burgers in de schulden raken. Dit wijst uit dat de overheid juist zelf schulden veroorzaakt. Jan Stalman van de RVS geeft een voorbeeld: “Stel, iemand die weinig te besteden heeft krijgt een voorlopige toekenning van de Belastingdienst. Later blijkt dat deze toekenning te hoog is en moet de persoon in kwestie het geld terugbetalen. Dit kunnen veel van hen niet, omdat ze al weinig te besteden hebben en het geld allang weer uitgegeven hebben.”

Toeslagensysteem

Niet alleen de voorlopige toekenningen van de Belastingdienst zijn een probleem. Het grootste pijnpunt is het toeslagensysteem. Soms ontvangen mensen wel 13 toeslagen die zij allemaal voor een bepaald doel moeten gebruiken. Bijvoorbeeld huurtoeslag om de huur van te betalen. Het RVS merkt dat dit vaak niet gebeurt. “Als je al weinig geld hebt, is het lastig om toeslagen ook echt te besteden aan hetgeen waarvoor ze bedoeld zijn”, aldus Stalman. Ook gebrek aan overzicht zorgt ervoor dat het geld op gaat aan andere zaken, waardoor er schulden ontstaan.

Versimpeling

Om schulden te voorkomen, adviseert het de RVS om de overheidsregels te versimpelen. Dit kost tijd, maar een korte termijn oplossing is om de toeslagen direct over laten maken naar bijvoorbeeld de woningcorporatie. Zo wordt de verantwoordelijkheid bij de burger weggehaald en is de kans op schuldenopbouw een stuk kleiner. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft al laten weten dat zij het systeem van direct overmaken een goed idee vindt.

Meer adviseren

Ook moeten mensen die dreigen in de schulden te raken meer advies en steun krijgen om dit te voorkomen, vindt het RVS. “Als je veel geld hebt en er eigenlijk niet mee om kunt gaan, dan huur je een financieel adviseur in, maar voor mensen met een laag inkomen is dit niet mogelijk. Terwijl zij het eigenlijk heel hard nodig hebben”, aldus Stalman.

Zelfredzaamheid

Het RVS vindt dat de overheid schulden zelf in de hand werkt. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) deelt deze mening. Deze Raad heeft in april 2017 een rapport gepresenteerd waarin wordt gesteld dat de overheid de zelfredzaamheid van de burger overschat. Het WRR zegt onder andere dat overheidsinstanties er vanuit gaan dat alle Nederlanders in staat zijn om hun financiële situatie op orde te houden, terwijl dit eigenlijk niet zo is.

Meer over het onderzoek van het RVS leest u op de website van het adviesorgaan.

Met dank aan Jan Stalman.

(Bron: site RVS, ANP)

Geef een reactie

Reacties (5)

  Salaka says:

  Geachte,
  Uit eigen ervaring kan ik ( gewone huisvrouw) spreken, dat de stelling die hier boven staat volkomen waar is. Wij hebben jaren financieel problemen gehad. Maar dankzij de gouden handdruk van mijn man die 38 jaar dienstjaren had bij Ten Cate konden wij in 2010 uit de schuldsanering. Echter wat wij niet wisten,was dat wij nog huurtoeslagen over de jaren 2011 -2012 -2013 -2014 -2015 hebben ontvangen Met 2 volwassen kinderen die nog thuis wonen waarvan de jongste een vaste inkomen heeft en de oudste student is ( met studieschulden).Moeten wij alle huurtoeslagen terug betalen aan de belasting. Mijn man heeft een klein pensioentje daar betaald hij alle vaste lasten mee die elk jaar verhoogt word. en sinds juli 2016 werk ik als flexwerker gemiddeld 20 uur per week. , maar nu moet ik de persoonsgebonden budget over 2016 ook terug betalen. Ja onze kinderen wonen nog thuis, en daar hebben wij geen problemen mee, waar ik me wel aan erger is. Wij moeten elke dubbeltje 10 keer omdraaien voordat we het uit geven. Ik vind dat de overheid geen GOUDEN BERGEN moet beloven aan de gewone burger. Maar gewoon zijn taak moet doen, door al die toeslagen stop te zetten. En gewoon weer naar een vaste Loonstelsel, met goede voorzieningen waarin de zorg betaald word door de werkgever, gewoon zoals het vroeger ging… Dat wil ik even kwijt. bedankt

  oosterwijck says:

  Het voorstel om toeslagen, direct aan het doel (waarvoor het bestemd is) over te maken, is een goede tussenoplossing. een Tweede tussenoplossing is, om iedereen met een duurzame uitkering (voor diegene die nooit meer aan het werk komen) evenals mensen met een WAO uitkering, evenals mensen die gepensioneerd zijn, een basisinkomen te verstrekken en alle vaste lasten direct door de staat laten betalen. Zo stoppen we het onnodig rondpompen van geld. Zo stoppen we het inflatiespel: van prijzen verhogen, gevolgd door inkomens verhogen en weer prijzen verhogen. Als we dit inflatiespel met daaraan gekoppeld, prijsverhogingen en inkomens verhogen, stoppen. Scheelt dat heel veel administratief werk. We kunnen dan weer duizenden Nederlanders een duurzame uitkering (basisinkomen) geven. Daarna wordt het tijd om het beschikbare werk eerlijk te verdelen, waarbij iedereen een beetje werk moet gaan doen. Je zult zien dat er nog maar halve dagen gewerkt hoeft te worden en veel meer mensen, doen dan weer mee. Als iedereen weer meedoet, scheelt dat heel veel gezondheidsklachten en kunnen we besparen op ziektekosten. Als eindoplossing, is: iedereen een basisinkomen. … En iedereen is verlost van vaste lasten betalen, toeslagen ontvangen, teveel ontvangen, niet terug kunnen betalen, huisuitzettingen, en alle ellende die we kennen van deze materialistische en kapitalistische rotmaatschappij. … Iedereen blij …

  Hanneman says:

  Het wordt nog beroerder dan ik oorspronkelijk dacht. Meneer Zalm gaat zijn partijgenoten bijstaan en zorgen dat de twee andere VVD’s – de generieke za’k maar zeggen – met de Christenen een nieuw kabinet onder de overweldigende leiding van de VVD at heart gaan vormen. En dat tekent het lot van onze samenleving. Die enorme groep veronderstelde zelfredzamen zal enkel groeien. Massaontslagen, onderbetaling, overbelasting. Gerammel aan de deuren van de zorg, het onderwijs, veiligheid en sociale zaken dus nog meer mensen in geldelijke problemen….. door de overheid, althans, het ontbreken daarvan. Maar een fatsoenlijke overheid kost te veel naar de inzichten van de voornoemde politieke onderhandelaars en strakjes uitvoerders. Dus waarom eigen risico verlagen? Onderwijzenden naar behoren belonen? Of mensenredders fatsoenlijk voorzien? De aanstichters ploegen lustig voort. De gepubliceerde rapporten brengen niets en komen enkel om iets vragen. Om fatsoen. Maar daar zijn de dominante partijen van nu niet van dus de slachtoffers trekken weerom aan het kortste eind. Hoe het de grote zorgbazen, belastingexperts, veiligheidsadviseurs, onderwijsbestuurders en de politici zélf vergaat? Tja… Nou ja! Het echt walgelijke is dat er altijd wordt geschermd met dat “we er voor hebben gekozen”. Nou…. Héél erg veel van die “we” toch écht niet. En wat te doen? Wat te doen? Nondeju!

  gzinken says:

  Ze moeten bij de belasting van dat dom systeem af van voorlopig en definitieve aanslagen en niet meer te rommelen in andermans inkomen die twee keer per jaar gecorrigeerd worden.

  Ikkuh says:

  Mensen raken door het syssteem van toeslagen in de problemen. Je vraagt toeslagen aan als je een te laag inkomen heb. Bijvoorbeeld je raakt je baan kwijt. Vervolgens daalt je loon enorm. Krijg je na een aantal maanden weer een baan en je inkomen wordt weer hoger krijg je achteraf een aanslag over dat jaar omdat je er naar het totale inkomen van het jaar wordt gekeken. En als je dan maar 24 uur per week werkt dan moet je een betalingsregeling treffen. Heb je de pech dat ie een aantal jaar achter elkaar hetzelfde overkomt dan heb je moeite om je kop boven water te houden. Het systeem is krom! Waarom niet kijken als je bijvoorbeeld een paar maanden een lager inkomen ontvangt over die maanden de mensen bijstaan met toeslag. En dan de verantwoordelijkheid bij de mensen leggen als zij weer een hogere loon krijgen dit moeten doorgeven. Niet over 1 jaar inkomen kijken zodat je gewoon angstig wordt om weer een baan te krijgen met de wetenschap dat je weer moet een betalingsregeling moet treffen!