tijd

Zo besteden we onze tijd

Hoe delen Nederlanders hun tijd tegenwoordig in? Daar heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek naar gedaan. Er is vergeleken hoe mensen in 2006 en in 2016 hun tijd ingedeeld hebben. En wat blijkt, er is in totaal weinig verschil met 10 jaar geleden, maar er zijn wel grote verschillen tussen groepen als het gaat om de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging, betaald en onbetaald werk en vrije tijd.

Vrije tijd

Gemiddeld hebben Nederlanders nog evenveel vrije tijd als in 2006, maar binnen verschillende groepen is de vrije tijd niet gelijk verdeeld. Zo hebben hoogopgeleiden wekelijks bijna 5,5 uur minder vrije tijd dan laagopgeleiden. Het opleidingsniveau speelt ook een rol in vrijetijdsbesteding bij mensen met kinderen. Hoogopgeleide vrouwen met kinderen werken bijvoorbeeld meer, maar blijven daarbij evenveel in het huishouden doen als laagopgeleide vrouwen die niet of minder werken. Hoogopgeleide vrouwen hebben dan ook minder vrije tijd te besteden. Hoogopgeleide mannen werken meer uren en doen meer in het huishouden dan laagopgeleide mannen. Door alle extra verplichtingen in werk en zorgtaken hebben hoogopgeleide mannen en vrouwen naast minder vrije tijd ook minder tijd voor persoonlijke verzorging (eten, douchen en slapen).

We kijken graag televisie

Gemiddeld hebben Nederlanders elke week zo’n 42,5 uur vrije tijd. Daarvan wordt het meest besteed aan televisiekijken: zo’n 2 uur per dag. Per week wordt daarnaast 8 uur besteed aan het onderhouden van sociale contacten. Verder wordt er wekelijks gemiddeld 1 uur en 45 minuten gesport en wordt 2 uur per week vrijgemaakt om te rusten. Mannen hebben iets meer vrije tijd dan vrouwen: ongeveer 3 uur per week.

Verdeling taken mannen en vrouwen

In de verdeling van taken tussen mannen en vrouwen is weinig veranderd. Zowel mannen als vrouwen besteden ongeveer een kwart van hun tijd aan betaald en onbetaald werk, maar de verdeling is verschillend. Mannen werken meer en vrouwen besteden meer tijd aan het huishouden en zorgtaken. Het verschil is het grootst in gezinnen met kinderen. Op weekbasis werken vaders 18 uur meer en besteden ze 15 uur minder aan het huishouden en zorgtaken dan moeders. Al op jonge leeftijd is verschil zichtbaar. Bij de 12- tot 19-jarigen besteden jongens 5 uur per week aan huishoudelijke taken, terwijl dat voor meisjes 9 uur per week is.

Vervolgonderzoek

In 2018 wordt er een vervolg aan het onderzoek gegeven. Het SCP gaat dan onder andere onderzoeken in hoeverre de tijdsbesteding van mensen samenhangt met de kwaliteit van leven. Zoals hoeveel tijdsdruk mensen ervaren en in welke mate dit samenhangt met de kwaliteit van hun tijdsbesteding.

(Bron: ANP, spc.nl)

Geef een reactie