AOW

Waarom mag mijn pensioenfonds niet indexeren?

“In uw stuk over de pensioenen in nummer 40 viel mij het pensioenfonds voor de bouw op. Zij willen graag indexeren, maar dat mag niet van de toezichthouders. Waar slaat dat nou op, het is toch ons geld! Ik kan daar zo kwaad over worden.” G. Poos

U heeft geen gelijk. Pensioenfonds BpfBouw verhoogde dit jaar als één van de weinige grote pensioenfondsen de pensioenen van hun medewerkers, met 0,59 procent. Niet veel, maar tenminste iets. Deze verhoging, op basis van een dekkingsgraad van 115,1 was inderdaad wel het maximaal haalbare dat mocht. Op basis van de eerste drie kwartalen van dit jaar staat het pen sioenfonds er opnieuw goed voor. Maar de laatste tijd dalen de aandelenkoersen, waardoor het nog niet zeker is of een volgende verhoging van de pensioenen mag doorgaan. U heeft wel gelijk dat toezichthouders bij indexatie een stevige vinger in de pap hebben.

Bron: MAX Magazine- editie 47, 2018.

Geef een reactie