AOW

Kan ons pensioen niet eerlijk worden verdeeld?

“In ons pensioenoverzicht staat dat we ruim 8.300 euro pensioen krijgen. Als ik eerder overlijd dan mijn vrouw, krijgt zij maar 6.000 euro. Ze heeft zelf geen pensioen opgebouwd. Kan die verdeling niet fiftyfifty worden? Ik ben 82 jaar, mijn vrouw 79.”- J. Zimmermann

U bent wat ouder, daardoor kunt u natuurlijk niets meer veranderen aan uw pensioen. In z’n algemeenheid zijn de partnerpensioenen lager dan het ouderdomspensioen, zeker als de partner zelf geen pensioen heeft opgebouwd. Als mensen met pensioen gaan, kunnen ze vaak kiezen het nabestaandenpensioen voor de partner te verhogen door hiervoor ouderdomspensioen in te ruilen. Het ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. U bent 82 jaar, dan lijkt een verdeling van fiftyfifty redelijk. Maar hoe was dat 17 jaar geleden toen u 65 werd? Dan is het toch redelijk om samen voor een wat hoger pensioen te kiezen. Met z’n tweeën is het leven net wat duurder dan alleen. Bovendien heeft de partner die alleen komt te staan recht op een hogere AOW. Dat scheelt net het bedrag dat u nou zou willen inruilen… Maar goed, veranderen van pensioenverhouding kan alleen als iemand met pensioen gaat, niet later. Tenslotte moet een pensioenfonds weten waar het aan toe is.

Bron: MAX Magazine– editie 3, 2018.

Geef een reactie