Bouwvakkers, AOW

Voorstel verlaging AOW leeftijd ‘duur en overbodig’

Werkgevers zien weinig in het voorstel van vakbond FNV om werknemers met een zwaar beroep eerder recht te geven op AOW. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland bestempelden de voorstellen van de bond dinsdag als duur en overbodig.

Duur en overbodig

De FNV lanceerde maandag 30 januari 2017 een plan om de verhoging van de AOW-leeftijd af te remmen en de AOW voortaan te koppelen aan de verdiende lonen. Als de levensverwachting met één jaar stijgt dan leidt dat volgens de bond tot een halfjaar langer werken en een halfjaar extra AOW, in plaats van een jaar langer werken zoals vanaf 2022 de regel is.

Volgens de werkgevers is zo’n algemene regel ‘per definitie duur’. Zij wijzen er verder op dat het vervroegen van het pensioen met een overbrugging naar de AOW-leeftijd nu al in veel pensioenregelingen mogelijk is. “Ook deeltijdpensioen is een mogelijkheid om een zwaar beroep tot de AOW-leeftijd vol te kunnen houden”, aldus de ondernemersorganisaties.

Dit helpt niet echt

Belangenbehartiger Zelfstandigen Bouw vindt dat het FNV-voorstel mensen met zware beroepen niet echt helpt. “Wie eerder stopt, wordt in het FNV-plan gekort op zijn AOW-uitkering”, stelt voorzitter Charles Verhoef. Volgens hem kunnen bouwarbeiders zich dat niet veroorloven. Zelfstandigen Bouw pleit ervoor om mensen die jong beginnen met werken, zoals veel werknemers in de bouw, eerder recht te geven op AOW. “Daar hebben mensen met een zwaar beroep iets aan”, aldus Verhoef. “Juist mensen met een zwaar beroep beginnen vroeg met werken. Zij verdienen meestal niet zo veel en kunnen zonder volledige AOW niet van hun oude dag genieten.”

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (3)

  1. margaatje says:

    Wat voor de een zwaar is is voor een ander nog acceptabel. Inderdaad zal eerder stoppen voor de laagst betaalde groepen niet haalbaar zijn. Ik denk dat mensen die medisch gezien niet meer kunnen werken toch in het normale circuit gaan terechtkomen. De tijd moet leren wat het beste is.

  2. oosterwijck says:

    Het tegenstrijdige in deze (vraag)stelling is, dat lamzakken, die nog nooit echt gewerkt hebben, beslissen voor mensen die zich kapot gewerkt hebben. In de regering lopen een stelletje lamzakken hun zakken te vullen met praatjes verkopen en die vinden dat je makkelijk 5 jaar langer kunt werken. … Dat zou ik ook vinden in die positie, maar als je straten moet maken of huizen moet bouwen (in de vrieskoude) of verhuizingen verzorgd, waarbij piano’s van 3 hoog achter, naar beneden of naar boven getild moeten worden, is het een ander verhaal. En juist die mensen, die lang voordat ze 65 jaar worden, tot op het bod versleten zijn, mogen nog even 5 jaar langer creperen. Ik hoorde op zondagochtend, in Buitenhof, de hobbyist Witteman, praten, dat het niet anders kan, als 5 jaar langer werken. Hij heeft makkelijk lullen, met zijn lamzakkenbaantje waar hij 2x (voor 2 programma’s) 6 ton per jaar voor ontvangt. Als ik zo’n lamzakkenbaantje had, voor dat inkomen, wil ik nog wel 10 jaar langer werken. … Wat zeg ik, tot ik dood neerval op het podium. …

  3. Dieuwertje Eva says:

    Ik ben 63 en heb nu 47 jaar gewerkt ik zou zo graag met mijn 65 mijn AOW krijgen ik ben op ! Groet