Veiligheid

Niet alleen is op het internationale gebied de veiligheid in het nauw, maar ook in ons eigen land hebben we te maken met nieuwe vormen van criminaliteit, zoals cybercrime, radicalisering en terugkerende jihadisten. De aanslagen in Parijs, Berlijn, Istanbul en Brussel en de strijd tegen IS hebben terrorismebestrijding hoog op de politieke agenda geplaatst. De toegenomen onzekerheid en dreiging maken van defensie een belangrijk politiek aandachtspunt.

Verrassende consensus

In elk verkiezingsprogramma wordt op dit thema ingegaan. Hoe verschillend de partijen ook over andere zaken mogen denken, op het gebied van veiligheid tonen ze een verrassende eensgezindheid. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen nuances zijn.

Onderstaand overzicht is een eigen interpretatie van de belangrijkste beleidspunten zoals opgeschreven in de partijprogramma’s. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen. U vindt deze door op de vetgedrukte partijnamen te klikken.

 50PLUS

 • 50PLUS pleit voor meer wijkagenten en politiebureaus en meer decentralisatie bij de politie.
 • De internationale strijd tegen terrorisme moet worden versterkt.

CDA

 • Het CDA gaat meer investeren in politie, justitie en de rechterlijke macht.
 • Terrorismebestrijding moet op nationaal front worden aangepakt door preventie van radicalisering in de eigen samenleving en op internationaal front in de strijd tegen IS.
 • Net als de eerdergenoemde partijen wil het CDA een structurele verhoging van het defensiebudget.

D66

 • D66 is voor een centrale politie die laagdrempelig is.
 • Verder wil de partij meer Europese samenwerking ten aanzien van terrorismebestrijding en preventie en repressie in Nederland.

GroenLinks

 • GroenLinks pleit voor minder bureaucratie en doeltreffender politieoptreden.
 • De partij wil dat de nadruk bij terrorismebestrijding ligt op individuele surveillance in plaats van massasurveillance. Een betere Europese samenwerking draagt ook bij aan de strijd tegen terrorisme.
 • Internationale defensiesamenwerking wordt gestimuleerd met als sluitstuk een Europees leger. De Nederlandse krijgsmacht wordt flexibel met een focus op de onderdelen waar Nederland goed in is, zoals transporthelikopters.

PvdA

 • De PvdA pleit voor meer wijkagenten, zodat er minimaal 1 wijkagent op 5000 inwoners is, en minder bureaucratie.
 • De samenwerking in Europa met betrekking tot terrorisme moet verbeteren.
 • Ook de PvdA wil een verhoging van het defensiebudget.
 • Internationale missies van de krijgsmacht zijn belangrijk voor de veiligheid maar moeten wel voldoen aan strenge eisen.

PVV

 • Volgens de PVV moeten het defensie- en politiebudget fors worden verhoogd.

SP

 • Ook de SP gaat meer agenten de wijk in sturen.
 • De partij wil meer internationale samenwerking en Nederlandse opsporing en vervolging van jihadisten.
 • Het leger moet beperkt worden tot een vredesmacht.

VVD

 • De VVD wil meer wijkagenten en minder bureaucratie bij de politie.
 • Daarnaast moeten de antiterreureenheden worden uitgebreid.
 • De partij pleit voor een forse verhoging van het defensiebudget.

 

Geef een reactie