leeftijdsdiscriminatie

Veel leeftijdsdiscriminatie ontdekt in Nederlandse vacatureteksten

Ouderen denken niet alleen dat zij gediscrimineerd worden in het sollicitatieproces, het is in veel gevallen ook zo. Dat blijkt uit onderzoek naar vrijwel alle online vacatures in 2017 door het College voor de Rechten van de Mens, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam.

Leeftijdsdiscriminatie bij wet verboden

De VU heeft in opdracht van het College met behulp van een speciaal ontwikkeld algoritme 1,8 miljoen vacatures uit 2017 geanalyseerd. In tienduizenden vacatures is daarbij leeftijdsdiscriminatie gevonden. In dergelijke vacatures staan termen als Gezocht: een starter. Een student. Een jonge hond. Leeftijdsdiscriminatie is bij wet verboden, zowel direct als indirect, maar komt in de praktijk veel voor. Wanneer in de vacature een cijfermatige verwijzing naar leeftijd wordt gemaakt (maximaal 35 jaar), of woorden als ‘jong’ en ‘oud’ worden gebruikt, dan is er sprake van directe leeftijdsdiscriminatie. Wanneer wordt gevraagd naar een ‘schoolverlater’ kan er sprake zijn van indirecte leeftijdsdiscriminatie, stelt de toezichthouder.

Groot effect op oudere werkzoekende

Het effect op werkzoekenden is groot. Een leeftijdseis in een vacature weegt voor de meeste sollicitanten zwaarder dan het salaris, de reistijd en het type contract bij elkaar. Vacatures die vragen om jonge medewerkers schrikken oudere werkzoekenden af en daardoor solliciteren zij niet of minder snel op de functie. En oudere werkzoekenden hebben het sowieso zwaarder dan jongeren op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker langdurig werkloos en hebben een kleinere kans op het vinden van een baan. In 2017 is ruim 60 procent van de langdurig werklozen ouder dan 45 jaar.

Vacature check voor leeftijdsdiscriminatie

Ook verder in het sollicitatieproces komt leeftijdsdiscriminatie voor. Het strekt zich uit van de selectiefase tot aan de beëindiging van een contract. Het College heeft de training Selecteren Zonder Vooroordelen ontwikkeld om HRM-adviseurs te ondersteunen bij een discriminatievrije werving- en selectieprocedure. Met behulp van een speciale vacature check kunnen werkgevers hun vacature op leeftijdsdiscriminatie beoordelen.

College stelt leeftijdsdiscriminatie aan de kaak

Het College is de afgelopen maanden met 12 organisaties, die verantwoordelijk zijn voor 40 procent van de vacatures met leeftijdsdiscriminatie, om de tafel gegaan om hen aan te sporen dit aan te pakken. Het College stelt dat het te vanzelfsprekend is dat de focus op jongere kandidaten ligt en dat het benadelen van oudere sollicitanten alom is geaccepteerd. Het College wil dit veranderen, zowel bij organisaties die vacatureteksten uitzetten, als ook in de politiek en bij het brede publiek.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Weer eens een open deur intrappen. Dit kan ik je wel vertellen, zonder onderzoek. Leeftijdsdiscriminatie vindt al tientallen jaren plaats. En niet alleen bij particuliere bedrijven, maar ook bij de overheid. Strafbaar of niet, het gebeurd dagelijks. Zelfs Justitie maakt zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Het moet niet gekker worden.