AOW

Telt inkomen van mijn partner mee bij berekening ouderenkorting?

“Ik las een artikel over werken als je AOW hebt. Daarin werd de grens van de ouderentoeslag belicht. Deze grens ligt bij 36.346 euro. Daaronder krijg je 1.414 euro ouderenkorting, daarboven bijna niks, 76 euro. Moet je daarbij alleen naar je eigen inkomen kijken of ook dat van je partner?”H. Mintjes

U doelt ongetwijfeld op de ouderenkorting, niet de toeslag. Die ouderenkorting is een individuele belastingkorting; het gaat dus om uw eigen inkomen. De grens is dit jaar nog heel scherp. Kom je over de grens die u aangeeft, dan krijgt je inderdaad bijna niks meer. Dat verandert volgend jaar. De ‘hoge’ ouderenkorting gaat omhoog, van 1.414 euro naar 1.596 euro. Dat is 178 euro extra. De harde inkomensgrens wordt vervangen door een flexibele grens met een afbouw naar nul. De afbouw begint bij een inkomen van 36.783 euro. Dus dat is de grens die u straks goed in de gaten moet houden. Daarna volgt geleidelijke afbouw, tot een inkomen van 47.500 euro. Dan krijg je niets meer, dus ook geen 76 euro. Overigens: voor de belastingaangifte die u komend voorjaar doet, geldt deze vernieuwing natuurlijk nog niet. Die gaat nog over 2018. Dan is de grens nog niet flexibel.

Bron: MAX Magazine, editie 51, 2018. 

Geef een reactie