uitvaartverzekeringen

Petitie tegen ondoorzichtig stelsel uitvaartverzekeringen

Een uitvaart kost behoorlijk wat geld, maar gelukkig hebben heel veel Nederlanders een uitvaartverzekering die (een deel) van de kosten dekt. Helaas is het voor nabestaanden vaak moeilijk om te weten te komen welke verzekering de overledenen heeft afgesloten. Daardoor blijft er veel geld op de plank liggen bij de verzekeraars. Dat moet anders, vindt uitvaartinformatiecentrum uitvaartverzekeringwijzer.net. Een petitie voor hervorming van het stelsel is het resultaat.

Overzicht met verzekeringen

Met de petitie wil de organisatie bij de politiek aandacht vragen voor het ondoorzichtige systeem van uitvaartverzekeringen. Zij hopen onder meer dat het makkelijker wordt voor nabestaanden om te achterhalen of er daadwerkelijk een overlijdensverzekering is afgesloten en zo ja, bij welke partij. Een register waar alle levensverzekeringen (een uitvaartverzekering valt hier ook onder) in staan is volgens uitvaartverzekeringwijzer de oplossing. Als iemand overlijdt, kunnen degenen die de begrafenis of crematie moeten regelen dit register raadplegen en zo zien bij welke verzekeraar zij moeten aankloppen. Ook een website waar gemachtigden de polissen van de overledene kunnen terugvinden lijkt de organisatie een goed idee, want een papieren polis raakt snel kwijt.

Momenteel bestaat er al zoiets als een online verzekeringenoverzicht, maar deze website gaat per 1 mei 2019 offline. Niet alle verzekeraars doen mee, waardoor mensen geen volledig beeld krijgen.

7000 euro op de plank

Ongeveer 70 procent van alle Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Het gemiddelde verzekerde bedrag is 7000 euro, wat in veel gevallen een groot deel van de kosten dekt. Omdat het soms zo lastig is om te achterhalen of iemand zich verzekerd heeft, blijft dit bedrag regelmatig liggen. In Nederland is het nu nog zo geregeld dat naasten van de overledene zelf actief actie moeten ondernemen om het bedrag uitgekeerd te krijgen. Verzekeraars krijgen immers geen seintje als er iemand overlijdt en kunnen dus ook niet zo makkelijk zelf mensen opsporen. Ondanks dat de zoektocht naar de rechthebbenden lastig is, zeggen verzekeraars wel hun best te doen de bedragen bij de juiste mensen te krijgen.

Kwijtgeraakte polissen en verdwenen verzekeraars

Ondanks dat verzekeraars hun best doen, is het soms zoeken naar een speld in een hooiberg. Zeker bij oudere polissen is het niet eenvoudig. Vaak zijn deze jaren geleden afgesloten en is het enige bewijst een papier met daarop de verzekeringsgegevens. Als dit papier niet meer vindbaar is, wordt het voor nabestaanden heel lastig, want zonder kun je eigenlijk niets beginnen. Daarnaast zijn een heleboel kleine verzekeraars in de loop van de tijd gefuseerd met andere partijen, waardoor het niet direct duidelijk is welke verzekeraar verantwoordelijk is voor de uitkering van het geld.

Dit alles kan een hoop tijd kosten en dat hebben nabestaanden vaak niet. In Nederland is het gebruikelijk om overleden personen binnen 5 dagen te begraven of cremeren.

(Bron: RTL Z, Uitvaartverzekeringwijzer)

Geef een reactie

Reacties (2)

  oosterwijck says:

  Het is al tientallen jaren bekend, dat uitvaartverzekeringen niet deugen. Bovendien zijn uitvaarten te duur, zijn grafrechten te duur, zijn monumenten te duur, is cremeren te duur. Kortom de uitvaartbranche is een commerciele bende. Ik heb onlangs nog een uitvaart ervaren (die goed verzorgd was) maar heel veel geld heeft gekost. Daarbij hadden we een probleem met een polis. Mijn moeder heeft ooit een verzekering afgesloten en er was een voorletter van haar naam verkeerd genoteerd. Nu we een beroep deden op de verzekering, wilde deze niet uitkeren, omdat de naam niet correct was. De maatschappij heeft misschien deze fout zelf gemaakt, maar in ieder geval nooit opgemerkt. En nu het op uitkeren aankwam, was deze verkeerde voorletter een probleem. Na maandenlang soebatten en corresponderen, werd alsnog uitgekeerd. Maar nabestaanden moeten wel een strijd aangaan, terwijl het moment daar niet voor is.

   B.Harmsen says:

   Beste hr. oosterwijck nu schrijf u hierboven na maandenlang soebatten etc..

   Op een ander onderwerp namelijk het nabestaande pensioen schrijft u op 17 mei, (Mijn moeder, is vorige maand overleden, op 94-jarige leeftijd.).

   Dus vraag ik mij af hoe serieus moet u reacties op allerlei onderwerpen als waarheid bestempelen.