scheiden

Pensioenregeling na scheiden wordt eenvoudiger

Er wordt al tijden over gesproken, maar het ziet er nu echt naar uit dat het pensioenstelsel rondom echtscheidingen op de schop gaat. Er ligt een wetsvoorstel op tafel dat de verdeling van het pensioen na echtscheiding eenvoudiger moet maken, waardoor dit minder snel uitgroeit tot hoofdpijndossier. 

Pensioen vaak vergeten

Wie gaat scheiden, moet ontzettend veel zaken regelen. Het verdelen van het pensioen is 1 van die dingen. Na het huis, is het pensioen vaak het grootste vermogensbestandsdeel, waardoor het verstandig is om hier goede afspraken over te maken. Dit wordt door veel scheidende echtelieden echter vergeten. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 36 procent van de vrouwen niet weten dat zij bij een scheiding überhaupt iets moeten regelen rondom het pensioen.

Geen melding? Geen geld

In de huidige situatie is het zo dat mensen die gaan scheiden dit binnen 2 jaar moeten melden aan het pensioenfonds. Hiermee wordt vastgelegd dat de ex-partner recht heeft op de helft van het pensioen van de ander en vice versa. Dit heet verevening. Als er niets wordt gemeld aan het pensioenfonds, kan het gebeuren dat de voormalige partner niets krijgt, want automatisch uitbetalen doen de pensioenfondsen niet. Om alsnog geld te krijgen moet dan eerst weer contact worden opgenomen met de ex, wat niet iedereen wenselijk vindt.

Veel ellende

Daarnaast kent verevening nog wat valkuilen. Zo krijgt de ex-partner zijn of haar deel pas uitgekeerd als de ander met pensioen gaat. Onder meer bij mensen waarvan de ex-partner ervoor kiest om het pensioen uit te stellen, kan dit voor problemen zorgen. Heel veel mensen weten dit niet, waardoor zij voor een nare verassing kunnen komen te staan.

MAX Ombudsman krijgt regelmatig telefoontjes over deze manier van pensioenverdeling bij scheiding en zij zijn niet de enige. Ook op het ministerie van Sociale Zaken hebben ze het probleem gesignaleerd. “Echtscheiding is een moeilijke situatie waarbij je veel aan je hoofd hebt, en pensioen is een ingewikkeld onderwerp”, zegt minister Koolmees over dit onderwerp in een artikel op de site van het ministerie. “De verdeling kan en moet eenvoudiger. We gaan het automatisch regelen. Zo worden kwetsbare partners beter beschermd. En beide ex-partners krijgen meer regie op hun eigen financiële planning.”

Automatisch pensioen verdelen

In het artikel wordt ook het voornemen uitgesproken om aanpassingen door te voeren in de Wet verevening pensioenenrechten bij scheiding uit 1995. Dat is nu dus gebeurd, want er ligt een nieuw wetsvoorstel waarin wordt gepleit voor een eenvoudiger systeem. De minister wil, zoals in 2018 al voorgesteld, dat het verdelen van het pensioen voortaan automatisch gaat. Ex-partners hoeven dus niet meer zelf aan te kloppen bij het pensioenfonds. Ook kan de ex er zelf voor kiezen wanneer hij of zij haar pensioendeel krijgt. Dit systeem heet conversie. Als mensen niet willen dat hun pensioen automatisch verdeeld wordt, dienen zij dit wel aan te geven bij het pensioenfonds. Volgens de Penspioenfederatie, het overkoepelende orgaan van pensioenfondsen, is het erg belangrijk om dit tijdig te communiceren. Want, zo zegt een woordvoerder van de Pensioenfederatie: “Het automatisch verdelen van de pensioenen via conversie kan niet meer worden teruggedraaid.”

Pensioenplan

Om ervoor te zorgen dat het nieuwe systeem niet ook voor problemen zorgt, is het volgens de Pensioenfederatie erg belangrijk dat er door scheidende partijen een pensioenplan wordt gemaakt. In dit plan wordt vastgelegd hoe het pensioen wordt verdeeld, waardoor eventuele financiële tegenvallers tot een minimum beperkt worden. Het liefst wil de federatie dat zo’n pensioenplan verplicht wordt voor iedereen die gaat scheiden, iets wat nu nog niet zo expliciet vermeld staat in het huidige wetsvoorstel.

MAX Ombudsman kan helpen

Heeft u zelf een probleem rondom scheiding en pensioen én bent u lid van MAX? Dan kunt u met uw met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

(Bron: archief, Rijksoverheid, AD, Pensioenfederatie)

Geef een reactie