pensioen

Krijg ik pas pensioen als mijn ex dat wil?

Bij een echtscheiding worden vaak afspraken gemaakt over het opgebouwde pensioen. ‘Verevening’ is daarbij het toverwoord: het pensioen wordt dan verdeeld over beide ex-echtelieden. Dat blijkt niet altijd goed uit te pakken…

Door ‘verevening’ hoeft de ene ex niet meer de hand op te houden bij de andere: bij pensionering krijgt ieder zijn deel rechtstreeks van het pensioenfonds. Het enige wat hiervoor nodig is, is dat de pensioenafspraken binnen 2 jaar na de echtscheiding bij het pensioenfonds worden gemeld.

Vechtscheiding

Toch zien we dat de ex-partner in de praktijk nog weleens voor een onaangename verrassing komt te staan. Mevrouw Meeuwis is hiervan een voorbeeld. Na 25 jaar was haar huwelijk geëindigd in een vechtscheiding. Haar ex had een aardig pensioen opgebouwd. Zoals te doen gebruikelijk werd dat pensioen verevend. In 2018 zou het pensioen ingaan. Maar… 2018 kwam en er gebeurde niets. Geen pensioen, geen aanvraagformulieren, niks. Mevrouw Meeuwis nam contact op met het pensioenfonds. Dat wilde haar alleen kwijt dat haar ex zich nog niet had gemeld voor het pensioen. Pas als híj het pensioen zou opvragen, zou mevrouw Meeuwis haar deel krijgen.

Op tijd gemeld

Dit ging er bij mevrouw Meeuwis niet in. Destijds had ze de scheiding, mét de gemaakte pensioenafspraken, keurig binnen 2 jaar bij het pensioenfonds  gemeld. Ze had daarvoor zelfs flinke administratiekosten moeten betalen. Nu haar ex de AOW-gerechtigde leeftijd had bereikt, stonden alle seinen op groen voor de pensioenuitkering. Waarom gebeurde er dan niets? Mevrouw
Meeuwis legde de kwestie voor in ons spreekuur.

5 jaar wachten

Wat het pensioenfonds in deze zaak zegt, klopt: het verevende pensioen wordt pas uitgekeerd op het moment dat de oorspronkelijke pensioengerechtigde, in dit geval dus haar ex, het laat ingaan. Dit moment hoeft niet gelijk te vallen met het bereiken van de AOW-leeftijd. Hij mag hiermee wachten tot 5 jaar na zijn AOW. Tijdens de echtscheiding had een andere afspraak gemaakt kunnen worden. In plaats van verevening had gekozen kunnen worden voor ‘conversie’ van het pensioen. Dat houdt in dat het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, écht wordt verdeeld. Mevrouw Meeuwis had haar deel van het pensioen dan zelf kunnen opvragen. Het pensioen zou dan haar leven lang doorlopen, dus ook als haar ex eerder zou overlijden dan zij. Voor mevrouw Meeuwis komt deze informatie helaas te laat. Er zit niets anders op dan wachten tot haar ex het pensioen laat ingaan. In het slechtste geval duurt dat nog 5 jaar.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reacties (2)

    EllyHoltrop says:

    Ik ben al bijna 17 jaar gescheiden. Nu kreeg ik een brief van het pensioenfonds van mijn ex dat ik na zijn dood een pensioentje krijg van € 24,79 bruto per jaar. Ik een mail gestuurd, dat ik dat helemaal niet wil. Maar ik kom er alleen vanaf als ik het afkoop of dat ik er vanaf zie, maar dan moet mijn ex ook tekenen. En dat allemaal voor nog geen € 25,00 bruto per jaar.

    oosterwijck says:

    Dit de enige keer dat de gepensioneerde verzekerde iets te zeggen heeft. Normaal gesproken heeft betrokken niet over zijn pensioengelden te zeggen. Er wordt voor je gedacht en voor je beslist. En nu mag de betrokkene beslissen of zijn ex partner wél of géén pensioen uitgekeerd krijgt? … Opvallend en onbegrijpelijk. Stop eens heel snel met die ongein.