Pensioenpremie ABP weer omhoog

Ambtenaren moeten vanaf 1 april weer meer van hun salaris afdragen aan pensioen. En dit terwijl het Ambtenarenpensioenfonds (ABP) per januari een verlaging had doorgevoerd. Wel benadrukt het ABP dat er niet wordt gekort op de pensioenen.

Dekkingsgraad

De verhoging van de premie is nodig omdat de dekkingsgraad van het ABP eind december niet voldoende was. Die graadmeter geeft aan in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. Vorig jaar bedroeg de premie 19,6 procent en vanaf januari zou dit percentage uitkomen op 17,8. In april wordt dit dus weer opgeschroefd naar 18,8 procent. Een kleine rekensom: een ambtenaar met een bruto maandsalaris van 3500 euro moet nu 8 euro meer afdragen aan pensioen per maand.

Overheidsbegroting

Het tegenvallende beleggingsrendement en de lage rentestand dwong het ABP er toe om deze keuze te maken. Ook zijn er gevolgen voor de overheidsbegroting. De overheid moet als werkgever 245 miljoen extra uitbetalen. Het ABP verwacht de opslag 5 jaar in stand te houden om het pensioenfonds weer financieel gezond te krijgen.

Geef een reactie

Reactie

  1. Dieuwertje Eva says:

    Na 30 jaar werken krijg ik een schijntje pensioen van ABP