Ouderen vinden vrije keuze zorg belangrijk

Ouderen willen best wat meer betalen voor hun zorgpremie als dat ze de vrijheid geeft zelf de zorgverlener te kiezen, zo blijkt uit een peiling van de ANBO, belangenbehartiger van senioren, onder bijna 900 leden.

Liever vrije keuze dan lage premie

In het onderzoek van de ANBO staat dat driekwart van de respondenten de vrije keuze voor een zorgverlener verkiest boven een lagere maandpremie voor de zorg. Verder heeft 74 procent liever hulp van een betaalde mantelzorger dan van familie of vrienden. Twee jaar geleden was dat nog 66 procent. ANBO-bestuurder Liane de Haan: “We zien al jaren dat de burger graag het heft in eigen hand houdt. Dat is op zich goed nieuws, hoewel we na twee volle jaren Wmo ook weten dat goede begeleiding bij zorg en ondersteuning heel erg belangrijk blijft.”

Adviezen

Ook blijken veel ouderen voorzichtig met lenen te zijn. Zo zegt 74 procent liever te sparen dan te lenen voor een verbouwing van het huis. Verder geeft 85 procent de voorkeur aan het kopen van een auto boven leasen. Ook laat 74 procent weten liever te sparen dan te beleggen. Voor hun kinderen hebben ouderen tal van adviezen. Zo raadt 69 procent de kinderen en kleinkinderen aan te sparen voor zorg en adviseert 88 procent het nageslacht een huis te kopen in plaats van te huren. Ook de kwestie van erfenissen komt in het onderzoek aan bod. 57 procent van de senioren maakt het geld liever zelf op dan dat ze het schenken aan kinderen en/of kleinkinderen.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

    Hanneman says:

    Het is me toch wat. “ouderen vinden vrije keuze zorg belangrijk”. En dan zitten we met een kabinet, ondersteund door traditionele (midden) partijen, dat onvrijheid en onmondigheid bij de zorgvragers en het uitmelken van deze “groep” door zorgbedrijven en verzekeringen belangrijk vindt. Wat nu?

    oosterwijck says:

    Zelden zo’n onzinnige peiling gezien. …. ANBO heb je niets meer zinnigs te doen, dan deze onnozel peiling. … Dit lijkt me open deuren intrappen. … Er is echter één twijfelachtige uitslag: “Ouderen willen méér zorgpremie betalen”. Dat lijkt me niet steekhouden voor het merendeel van de ouderen. Volgens mij protesteert het merendeel van de ouderen tegen de huidige a-sociaal hoge zorgpremie. En er moet ook geen link gelegd worden tussen keuzevrijheid en premiedruk, daartussen is geen enkele relatie. Die link heeft de zorgmaffia zelf gecreeerd. De zorgmaffia heeft het overzicht van de zorg en de daarvoor in rekening gebrachte kosten, totaal ondoorzichtig gemaakt. Eén van de tactieken is de wet op de privacy. Zorgbetalers mogen niet eens weten wáár voor ze betalen, ze krijgen een rekening zonder enige uitleg of toelichting en als de zorgbetaler het lef heeft om te vragen: Waarvoor hij betaald? Is het antwoord steevast, dat mogen we niet zeggen. Iedere keer hoor je over bezuinigingsplannen, waarbij de zorgvrager iets afgepakt wordt. Geen enkele keer hoor je over bezuinigingsplannen over: doktershonoraria, huisvestingskosten van ziekenhuizen, salariskosten van zorgverzekeraars, winstuitkeringen aan aandeelhouders en bestuursleden. Die gaan steevast elk jaar omhoog. Het is absurd dat zorgverzekeraars een salaris opstrijken van 1 miljoen per jaar exclusief onkostenvergoeding. … ANBO, houd je daar eens mee bezig. Doe iets nuttigs voor de leden.