Ouderen hebben steeds minder grip op de financiën

De samenleving vergrijst en de samenleving digitaliseert. De combinatie van die twee trends zorgt ervoor dat een grotere groep Nederlanders geen grip meer heeft op de eigen financiën, zo meldt vrijwilligersorganisatie Humanitas.

Thuisadministratie

In 2015 klopte een recordaantal van 13.832 mensen bij Humanitas aan voor hulp bij thuisadministratie. Dat is 13 procent meer dan een jaar eerder, toen ging het nog om 12.270 mensen. Zo blijkt uit cijfers van Humanitas. Sinds de oprichting van de Humanitas Thuisadministratie in 2004 is er al sprake van een stijging in het aantal mensen dat een beroep doet op deze service, maar de groei is nu in een stroomversnelling geraakt. Het is inmiddels het sterkst groeiende programma van Humanitas. Er werken nu 4.510 vrijwilligers aan mee. Een voorname oorzaak ligt bij ouderen die minimale computervaardigheden bezitten. Die raken nu door digitalisering van diensten, en de stopzetting van het sturen van brieven van vele instanties, het overzicht kwijt op wat er binnenkomt maar vooral op wat er uit gaat.

Oudere digitbeten

Roderick Heijbroek, projectcoordinator van het Humanitas-programma Thuisadministratie in Groningen: “Terwijl de crisis voorbij is en de welvaart weer toeneemt, neemt het financieel overzicht bij velen af”, constateert Humanitas. Dat heeft ook te maken met vergrijzing. Sommige ouderen missen computervaardigheden, terwijl de dienstverlening van banken toegespitst is op digitaal bankieren. “Er is vergeleken met vijf jaar geleden een groeiende groep oudere digibeten. Deels gaat het over vrouwen die hun man verliezen die altijd de administratie deed. Soms blijkt er geen computer in huis en wordt er nog gebankierd met acceptgiro’s. Zo verlies je de aansluiting.”

(Bron: ANP/Humanitas)

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Zeker zullen tal van mensen door de digitalisering het spoor bijster raken. Het al of niet verdwijnen van de blauwe enveloppe. De overheid en het bedrijfsleven bedienen zich steeds meer van het digitaal verkeer en als je te oud bent om nog aan te haken blijf je achter in de analoge woestijn. Maar ook zeker door het gerotzooi in Den Haag met voorzieningen en inkomens maakt dat men de helderheid over poen, die voor de gemiddelde hardwerkende, spaarzame Hollander niet zo lang geleden een vanzelfsprekendheid was, kwijt raakt. Ik hoop dat er een verandering plaats gaat vinden. Dat er voldoende linkse stemmen zullen worden uitgebracht om een einde te zien aan de réchtse politiek van dit kabinet. Dat de helderheid en eerlijkheid weer terugkeert voor iédereen. Enne…. ’t was toch al helder dat linkse stemmen op de PVVDA als bij toverslag réchts worden na de verkiezingen? Mooi! Kláár!

  oosterwijck says:

  Deze ontwikkeling ligt helemaal in de lijn van de verwachting. Gedurende de zeventiger jaren en de periode daarna werd de bevolking steeds mondiger. Door de VVD werd deze emancipatie ook wel “Calculerende burger” genoemd. … Het was de VVD een doorn in het oog dat de bevolking zijn rechten steeds beter kende en steeds vaardiger werd in het belastingstelsel en subsidiestelsel. Om te voorkomen dat Jan Lul, steeds vaker en beter kreeg, waar hij recht op had, veranderde de regelgeving met de dag. Er werd een doolhof gecreeerd, om te voorkomen dat Jan Lul, kreeg waar hij theoretisch recht opheeft. … Ik zal een voorbeeld geven uit eigen ervaring (in de jaren zeventig): Mijn vader was een onbenullige justitiemedewerker en mijn moeder poetste 1 dag per week bij de huisarts, de praktijkruimte. We hadden 7 kinderen, waarvan 4, in de tienerleeftijd en 3 jongere kinderen. Bij het invullen van de belastingformulieren, kreeg mijn vader een afwijzing van studietoelage voor de kinderen, omdat hij te veel salaris had. De huisarts (waar mijn moeder poetste) kreeg wel studietoelage voor zijn kinderen (terwijl hij minstens 5x meer inkomen had als mijn vader). Hij besloot mijn moeder te helpen en stelde een bezwaarschrift op, dat door mijn vader werd ingediend. De inspecteur ontbood hem en vroeg hoe hij aan die wijsheid kwam? Maar hij kreeg alsnog studietoelage. Nog jarenlang, hielp de huisarts, mijn ouders met het invullen van formulieren en dat heeft heel veel geld opgeleverd. … Ik vertel dit om aan te tonen dat de overheidscorruptie niet nieuw is. En met het ontstaan van het digitale tijdperk, is de doolhof alleen nog maar erger geworden. Hoe vaak lees je dat er bij subsidie instanties veel geld op de plank blijft liggen? … Dat komt omdat de gewone simpele burger niet meer weet, hoe te handelen. Ik heb voorbeelden gezien van ouderen, die niet krijgen waar ze recht op hebben omdat ze afgezeikt zijn aan het loket. Ik ken voorbeelden van ouderen, die jaren lang een abonnement betalen, dat al lang is opgezegd. Alleen maar omdat ze afgezeikt zijn. En nu met de digitalisering, zijn veel ouderen (digi)analfabeet. Precies wat de overheid voor ogen heeft. De calculerende burger is terug in zijn hok. En voor de jongere generaties, worden alle subsidies gewoon afgeschaft. Betalen zul je en terugkrijgen laat je. …

  peter64juitede says:

  dat hele gedoe met dat digid ,
  ik snap er niets van
  ik zal met mijn papieren dit jaar weer hulp in moeten schakelen.
  zolang de belasting roept we maken het makkelijker
  maar er in fijte niets aan doet
  kan wat mij betreft de belasting de vuilnisbak in
  het digid gebruik ik niet meer
  voor mij blijft het bij de blauwe envelop
  of helemaal niets