Ouderen doorbreken stilte rond armoede

Hoe voelt dat? Financieel volledig in het nauw komen door jarenlang inleveren. Diverse ouderen vertellen dit op dinsdag 13 september 2016 zelf aan de Tweede Kamer. Seniorenorganisatie KBO-PCOB overhandigt dan de indrukwekkende verhalenbundel ‘Ouderen doorbreken de stilte’. “Met Prinsjesdag in aantocht willen we de politiek laten weten dat armoede realiteit is voor veel 65-plussers,” aldus een woordvoerder.

Armoede

In Nederland leven er honderden ouderen in armoede. Huizen schoonmaken om de vaste lasten te kunnen dragen, financieel afhankelijk zijn van de kinderen, dreigende schuldsanering, extra vroeg naar bed om te besparen op gas en elektra of uit geldgebrek afzien van noodzakelijke medicatie en zorgbehandeling. Het zijn slechts een aantal voorbeelden van de vele aangrijpende verhalen die in de bundel worden beschreven. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De verhalen die wij te horen krijgen zijn stuk voor stuk schrijnend, en anno 2016 bijna niet te geloven. Dit vraagt om een politiek en maatschappelijk antwoord.”

Bang voor het pensioen

Aandacht voor armoede onder ouderen is hard nodig. Het gaat lang niet zo goed met ouderen als vaak wordt gedacht. De KBO-PCOB deed een ledenoproep en kreeg honderden verhalen binnen uit heel Nederland. Van jonge senioren die bang zijn voor wat er na hun pensionering gaat gebeuren tot heel kwetsbare ouderen die zich hun laatste levensjaren anders hadden voorgesteld.

Echte ouderen

Dat er door de veranderende economie aanpassingen nodig zijn ten aanzien van de financiële oudedagsvoorziening, begrijpt KBO-PCOB maar al te goed: “Maar nu worden veel ouderen onevenredig geraakt door kabinetsmaatregelen,” aldus Manon Vanderkaa. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de koopkracht van ouderen al acht jaar op rij daalt. Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht laten wil de KBO-PCOB het geluid van échte ouderen laten horen. Te beginnen op 13 september. Manon Vanderkaa: “Met de politiek gaan we nu in gesprek over oplossingen. Onze belangenbehartiging is gericht op een solidaire en leefbare maatschappij, waarin oud en jong omzien naar elkaar.”

Bent u geïnteresseerd in de verhalen uit de bundel? De bundel Ouderen doorbreken de stilte is gratis te downloaden op de website van de Unie KBO.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (4)

  oosterwijck says:

  Eindelijk komen ouderen naar buiten met voorbeelden over armoede. … Daar is veel moed voor nodig, ouderen zijn vaak te trots om over hun ellende te praten en houden de vuile was liever binnenshuis. … Het politiek tuig (VVD) heeft daar lang op gespeculeerd en keer op keer gekort op het inkomen van ouderen. De media bracht alleen maar beelden over fietsende senioren, die de terrassen bevolken met het drinken van cocktails. … Hoe is het mogelijk dat de media zo’n eenzelvig beeld brengt, terwijl iedereen weet, dat er ook een andere groep ouderen bestaat. … Er is een hele grote groep ouderen, die lijden onder bittere armoede. Het is schrijnend om te horen dat zieke ouderen, geen medicijnen kunnen betalen of elke dag een warme maaltijd. Ik heb ouderen gesproken, die hopen dat ze dag erop niet meer wakker worden. Ik heb ouderen gesproken, die liever eenzaam alleen zijn, als dat ze contact hebben met anderen, omdat gastvrijheid geld kost (dat ze niet hebben) dat uitstapjes onbetaalbaar zijn. Ik hoop van harte dat alle verhalen naar buiten komen. Dat alle shit op tafel komt. Misschien dat steeds meer mensen naar buiten durven komen met hun ellende. Dit is een schande voor politiek Nederland, De VVD moet oprutten. ….

   oosterwijck says:

   Ik zag een brief, bij de vereniging van verontruste ouderen, dat de regering € 50.9 miljard uit de AOW pot heeft weggenomen. Mij rees de vraag, of dit geld uit de AOW pot is onttrokken doordat het vroeg overlijden van arme sloebers, dit bedrag overbodig maakt?… Er bestaat namelijk een rapport, dat veel ouderen, aan de onderkant van de samenleving 10 jaar eerder dood gaan als soortgenoten uit een meer welvarend milieu, omdat ze minder gezond zijn en minder vaak naar een dokter gaan, en een medische behandeling toch niet kunnen betalen. Door het vroeg overlijden van die arme sloebers, wordt veel geld bespaart op AOW uitkeringen. Zo snijd het mes aan twee kanten: minder AOW en minder zorgkosten. … Daar kunnen weer veel zakkenvullende managers en regering bobo’s een vet salaris en/of premie (onkostenvergoeding) aan overhouden.

  Hanneman says:

  Nououou…éindelijk? In mijn beleving zijn ouderen al jaren doende. Allerlei kijkglasprogramma’s van verschillende omroepen hebben al meerdere malen de aandacht gevestigd op de schrijnende leefsituaties van héél veel ouderen. En je ziet het niet meer iedere dag op tv maar het lijkt mij dat heel Nederland al een behoorlijke tijd doordrongen moet zijn van de misstanden in de thuiszorg, de hogedruk op de verzorgenden en verpleegkundigen, de sluiting van allerlei voorzieningen die tot nog maar een paar jaar geleden ouderen in staat stelden om een fatsoenlijke “oude dag” te hebben, dikwijls na als kind al te zijn begonnen met een héél leven van héél hard werken om al schoftend de “welvaartstaat” Nederland letterlijk met de handen óp te bouwen. Om er van te maken wat Nederland een kort aantal jaren geleden nog was; een sociale, weerbare, gezonde en hardwerkende samenleving. Maar dat korte aantal jaren, maart aanstaande zo’n vier in getal, was wat nodig was om het resultaat, de vrucht van hun werken volkomen léég te roven. En geroofd is er. Op álle, met een accent op de hoogste, niveau’s. De bundel die vandaag wordt “aangeboden” bevat veel voorbeelden van situaties waarmee ik beroepshalve serieus vaak te maken heb. Ik ken dus niet alleen de voorbeelden maar vooral ook de mensen die het betreft. En je hoeft niet zo nobel te zijn om het anders te willen. Want dat zal het op de een of andere manier moeten worden. Anders. En dat moet het voor álle Nederlanders, ook de jongeren, kinderen. De gevestigde politiek moet wijken. Het NOS journaal toonde gisteren een registratie van wat mensen in Tiel over de “middenpartijen” dachten. Ieder vertrouwen in de politiek van nu is er wég. Naar mijn idee zou deze registratie ook kunnen zijn gemaakt in Zoetermeer, Breda, Alblasserdam, Nijkerk, Heerlen noem maar op, kies maar uit. Alle grote jongens als de VVD, PVVDA, VVD66 en, niet te vergeten het CVVDA zijn onbetrouwbare etterbakken gebleken, volk van het slag dat je echt niet als vriend of familie zou willen. Al vele verkiezingen gestrooid met loze beloften die nadien nóg lozer bleken. Kampioen in deze is telkenmale de VVD gebleken. Kabinet na kabinet is deze partij met om het even welke coalitiepartner(s) als winnaar uit de bus gekomen. En Rutte profileert zich nu als anti-Wilders maar ik zeg u dat als straks de PVV de verkiezingen glansrijk hebben gewonnen, hij de éérste is om een verbinding voor te stellen. Of ik denk dat de PVV de verkiezingen gaan winnen? Als de aanhang van de PVV écht gaat stemmen, en de mensen die een proteststem uitbrengen omdat er nauwelijks betrouwbare alternatieven zijn? Dan zou dat zo maar eens kunnen gebeuren. Maak hier graag even duidelijk dat het mij ook wat tegenstaat maar als ik héél eerlijk ben… Het is toch wel heerlijk om die grote bek te horen opstaan tegen de gevestigde orde. Als dan de Pechtolds, Klavers, Rutten en dat soort lieden er nog een schepje bovenop doen door die grote bek NSBér te noemen, als despoot, dictator weg te zetten, lijkt het me wel wat om te leren, ontdekken, of ze dan tóch gelijk hebben. Je kunt er, na ál de loze beloften, ook van denken dat het misschien ook maar loze praatjes zijn. Halbe-Zijlstra noemt Wilders “knettergek links”. Dat vond ik wel een aardige. Stel je voor, een coalitie van 50+, SP én de PVV. Met Wilders als premier, alle zakkenwassers en tietenpoetsters in de gaten houdend opdat ze zich niet opnieuw bezondigen aan wat ons door de gevestigden is aangedaan. Voor straks; Stém juist!

  Felise Schulze says:

  Wel, ik heb al aanbeveling gedaan voor stille revolutie tegen het partijen stelsel in Nederland. Stemt allen op Emile Roemer. Deze meneer is eerlijk en integer, denkt in algemeen sociaal belang ten behoeve van alle staatsburgers en is niet zo best in rekenen, maar dat is juist een immens groot pluspunt. Dus volk van ME, Moeder Aarde, in Nederland, DOEN! Des te sneller keren sociale verworvenheden terug en des te sneller komt het huishoudboekje van Staat weer op orde! Sterkte, ik heb jammer genoeg het programma van afgelopen 13/09/’16 niet gevolgd. Wel rekening houden met het feit, dat wat voor bestuur geldt, tering naar de nering zetten, ook voor burgers geldt, ook voor ouderen. Want ik snap het nog steeds niet hoe u met AOW iedere maand onvoldoende inkomen zoudt hebben om behoorlijk rond te komen. Als het mij lukt, moet het andere ouderen ook lukken. Het is een zaak van Gewicht, het kan van levensbelang zijn, onthoudt dit wel. Vriendelijke groeten, Felice (Satan, ME, Moeder Aarde).