Op zoek naar een oplossing voor gekorte pensioenen

Het kabinet onderzoekt of pensioenfondsen extra tijd kunnen krijgen om hun financiële reserves op orde te brengen. Staatssecretaris Klijnsma is bereid om te zoeken naar een oplossing om te voorkomen dat gepensioneerden minder pensioen krijgen.

Grote zorgen

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de kortingen op pensioenen. De afgelopen jaren groeien de pensioenen al niet meer mee met de inflatie en in veel gevallen wordt er zelfs al minder geld uitbetaald. Door de lage rente is er minder geld in de pensioenfondsen en dat treft gepensioneerden direct in hun portemonnee. Fractievoorzitter Krol van 50Plus noemt het korten op de pensioenen een schande voor de “mensen die Nederland hebben opgebouwd en op een onbezorgde oude dag hebben gerekend.”

Meer tijd

Staatssecretaris Klijnsma onderzoekt nu of pensioenfondsen langer de tijd kunnen krijgen om hun reserves op orde te krijgen. “Alle mensen in Nederland moeten merken dat het beter gaat met ons land en dat geldt uiteraard voor mensen met een pensioen”, aldus Klijnsma. Begin november stelt de staatssecretaris de Tweede Kamer op de hoogte van de situatie bij de pensioenfondsen. “We weten oprecht niet of er kortingen aan de orde zullen zijn in 2017.”

Koopkracht

Vrijdag 16 september 2016 werd bekend dat de koopkracht van Nederlanders het afgelopen jaar met 1,1 procent is gestegen. Het is na de crisis het tweede jaar op rij dat de koopkracht stijgt. Genpensioneerden profiteerden hier echter niet van. In die groep daalde de koopkracht licht, omdat de meeste pensioenen opnieuw niet zijn gestegen.

Minister Dijsselbloem van Financiën zei in augustus 2016 al dat de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden moet verbeteren. Naar verwachting is er meer dan 800 miljoen euro nodig voor de koopkrachtreparatie van ouderen.

Geef een reactie

Reacties (3)

  Hanneman says:

  Mmmh. Het kabinet onderzoekt en de staatssecretaris is bereid te zoeken… Nou ja, misschien onderzoekt het kabinet ook wel wélke van alle vogels in staat zijn om ondersteboven te vliegen. Dit gemier en gedoe over tienden van procenten koopkrachtverbetering lijkt me ook weer een voorbeeld van verkiezingsbeleid. Las zojuist ook ergens dat de koopkracht voor de gemiddelde Nederlander met 1,1 procent zou zijn gestegen. Het kán niet op! Het roept bij mij alleen maar boosheid op. Alsof de weg van dit kabinet werkelijk de enig begaanbare is en wij, als bevolking, daar helemaal blij van moeten worden. En ik, als niet-politicus met geen spat kennis van zaken, zou hier graag opnieuw willen wijzen op de leugen in dit hele verhaal. Er zijn wel degelijk andere wegen te bewandelen. De reparatie van Nederland hangt niet af van tienden van procenten koopkrachtverbetering. Zeer waarschijnlijk wordt hier wéér met de ene hand een tientje gegeven en met de andere, vooral strakjes ná de verkiezingen, een geeltje teruggejat. De reparatie van ons land, de samenleving is afhankelijk van stemgedrag. De gevestigde politiek, dat wat de “middenpartijen” als leidraad hanteren, is gewoon elementair foút! Het is tijd voor hun verlies, vertrek. Ik bid u; Stem juist!

  Parhesia says:

  Mijn instemming Hanneman. Het probleem: toepassing v.d.rekenrente is door Europa gecreëerd,Trouwens er wordt nog steeds 4,5% tot 7% aan kapitaal toegevoegd in de pensioenkassen.Het bepalen v.d. dekkingsgraad moet worden bijgesteld.De huidige gepensioneerden moeten niet verder worden uit gekleed.Wat de zekerheid betreft voor de toekomstige pensioengerechtigde,..niemand kan zekerheden bieden op een gegarandeerde uitkering in de VERRE toekomst.De huidige financiele/politieke situatie waarbij pensioenfondsen voor een beleidsblok worden gezet,een verbijsterend voorbeeld.
  Er is genoeg ingeleverd door de pensioengerechtigde het variëeerd van 10 tot 20% afgelopen jaren,nu mag momenteel de zelfde calculatie inherent worden doorberekend naar de toekomstig gerechtigde deelnemers, hopend op meer voorspoed voor ons allemaal.

  Er zijn marktpartijen(verzekeringsmaatschappijen/banken)die lobbyisten inzetten om boven genoemde partijen uit mekaar te spelen.Wie als jongere pensioendeelnemer wil overstappen naar andere alternatieven moet goed overwegen om hun belang elders ondertebrengen.Wat de risico’s zijn bij partijen die de financiële crisis hebben veroorzaakt zo’n kort geheugen?Banken hebben zoals bekend zich niet gebeterd,hier heeft de bovenste hiërarchie zich niet vernieuwd, is ethisch verloederd.
  Aan iedere gepensioneerde nu en de toekomst,we betalen premie niet voor volledige zekerheid maar voor uitkering waar naar redelijkheid gekort kan worden. Wat de kortingen v.d.laatste 10 jaar betreft het is buiten proportioneel te noemen,en heeft deels met Europesebeleidvoering te maken.

  Samengevat bij de verkiezingen kunnen we nieuwbeleid kiezen,ook tegenover het huidige Europa gebeuren, Nederland haal de veegwagen er door,stem voor sociaal beleid. Het mijden van marktwerking die schadelijk blijkt, in diverse bedrijfstakken bewijst dat zelfregulering niet werkt, maar als een ziekte de problemen in werkt!!!
  Dus aangaande onze pensioenen ophouden met oudere te korten,… maar dit jaar beginnen met 5% terug geven!!!

  oosterwijck says:

  Leugenaar Kleinsma komt weer met hetzelfde smoesje, als waar ze elke keer mee komt. Telkens als haar onrechtmatig handelen verweten wordt, komt ze met dezelfde opmerking: “Is dat zo? Dan moet ik daar nog eens opnieuw naar kijken”. OOK Nu Weer, met haar opmerking, dat ze gaat onderzoeken of de rekenrente niet anders kan, of dat de pensioenfondsen meer tijd gaan krijgen om orde op zaken te stellen. Ze liegt dat ze barst. Een oud Arabisch spreekwoord luidt: “Gemeen is de gebrekkige”. En dat is helemaal van toepassing op dit leugenachtig mormel. Het is weer hetzelfde smoesje als altijd. In werkelijkheid, hoeven de pensioenfondsen geen orde op zaken te stellen, er is genoeg vermogen voor tientallen jaren (zelfs al komt er geen cent meer binnen) Voor de jonge generatie kan, indien gewenst, een nieuw pensioenstelsel worden opgericht. De bestaande rechthebbenden kunnen gewoon (50 jaar) worden doorbetaald.