Huurwet

Omstreden huurwet aangepast: wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor een aangepaste huurwet gestemd. 7 jaar na de introductie van de vorige huurwet moeten vaste huurcontracten opnieuw de norm worden, al moet de wet ook nog door de Eerste Kamer. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Wat is de gedachte achter de huurwet in 2016?

Sinds 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt van kracht. Het belangrijkste uitgangspunt is een grote nadruk op het aanbieden van tijdelijke huurcontracten, in plaats van vaste huurcontracten. Voor zelfstandige woningen (met eigen ingang, keuken en toilet) geldt een maximale contracttijd van 2 jaar. Voor onzelfstandige woningen (bijvoorbeeld studentenkamers) is dit 5 jaar. Een hoger aanbod van huurwoningen, een verbeterde doorstroom en dus meer keuze voor woningzoekenden, dat is het idee van deze huurwet.

Waarom is dit systeem niet goed bevallen?

Maar in de praktijk pakt de huurwet anders uit. PvdA-kamerlid Henk Nijboer is één van de initiatiefnemers van de aangepaste huurwet, waar de Tweede Kamer in mei 2023 over debatteert. Nijboer twijfelt niet aan de goede bedoelingen van de vorige wet, maar benadrukt dat deze voor huurders zeer ongunstig uitpakt. “Het oogt sympathiek, maar in praktijk blijkt dat een woning waar een vaste huurder in zit 30 procent minder waard is. Daardoor gaat elke verhuurder die de mogelijkheid heeft een tijdelijk contract nemen”, citeert het Dagblad van het Noorden hem. Hierdoor kunnen verhuurders telkens hogere huurprijzen vragen als ze een nieuw contract aanbieden.

Ook Rijksoverheid concludeert dat het gewenste effect van de huurwet is uitgebleven. Vooral in de grote steden is het verloop van huurders toegenomen. Dit zorgt weer voor minder sociale binding en leefbaarheid in de wijken. Contracten met een beperkte looptijd van 2 jaar werken daarnaast spanning en onzekerheid in de hand. Dat het aanbod van huurwoningen dankzij de huurwet wel is toegenomen, is bovendien niet met zekerheid te zeggen.

Inwonende ouders (klein)kinderen kostgeld
Lees ook: Van kostgeld tot huurtoeslag: wat moet u regelen als uw volwassen (klein)kind komt inwonen (of andersom)?

Wat gaat er veranderen in de vernieuwde huurwet?

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt ook dat vaste huurcontracten – dus met een looptijd van onbepaalde duur – opnieuw de norm moeten worden. Let er wel op dat er nog een paar uitzonderingsgevallen zijn, waarin verhuurders alsnog een tijdelijk huurcontract aan kunnen bieden. Dat is bijvoorbeeld zo met ‘proefsamenwonen’, ook wel ‘huisbewaring’ genoemd. Dit wil zeggen dat samengestelde gezinnen of stelletjes wel samenwonen, maar 1 van hun huizen tijdelijk verhuren, in plaats van verkopen.

Ook mogen verhuurders een tijdelijk contract aanbieden, als ze hun huis uiteindelijk aan een familielid in de 1e lijn (ouders of kinderen) af willen staan. Dit moeten ze dan wel van tevoren in het huurcontract zetten. Ook voor bijvoorbeeld studenten, migranten en daklozen blijven tijdelijke huurcontracten mogelijk. Daarnaast kunt u voor een bepaalde periode uw koopwoning verhuren als u tijdelijk ergens anders verblijft, voor werk of voor een vakantie.

Is dit nieuws ook relevant voor 50-plussers?

Nederland kent miljoenen 50-plussers en velen van hen wonen in een huurwoning. Dat blijkt uit de meest recente officiële cijfers, uit de Monitor Ouderenhuisvesting 2020 (PDF-bestand). Ongeveer 40 procent van de bevolkingscategorie ’55 jaar en ouder’ woont in een huurwoning. In de categorie ’85 en ouder’ is dat zelfs bijna 60 procent, omdat velen in die levensfase hun koopwoning voor een huurwoning inruilen. De zekerheid dat ze niet na 2 jaar al verder moeten zoeken, is uiteraard een prettige gedachte. En stel dat u kleiner wil gaan wonen en ooit uw koopwoning wil afstaan aan uw (klein)kinderen? Volgens de huurwet kunt u het huis dan tijdelijk verhuren.

Zorgtoeslag
Lees ook: Inkomensgrenzen opgerekt, veel meer Nederlanders kunnen zorgtoeslag krijgen: heeft u er recht op?

(Bron: Rijksoverheid, FBTA Landmeter, Algemeen Dagblad, Dagblad van het Noorden, De Volkskrant, rechtskundig.nl, Monitor Ouderenhuisvesting 2020, Centraal Bureau voor de Statistiek. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie