Hospita student

Uw zolder verhuren aan een student? Dit komt erbij kijken als u hospes of hospita wordt

In Nederland heerst een groot woningtekort en vooral studenten hebben moeite om woonruimte te vinden. De kamers in de grote studentensteden zijn vaak schaars en duur. Niet voor niets wordt de zogeheten hospitaconstructie steeds populairder. Want stel dat uw kinderen uit huis zijn en u nog een kamer over heeft in uw woning? Wat komt er voor u dan bij kijken als u een huurder in huis neemt?

Wat is een hospitaconstructie?

Een hospes (mannelijk) of hospita (vrouwelijk) biedt een niet-zelfstandige woonruimte aan en mag hiervoor een huurvergoeding vragen. U kunt bijvoorbeeld uw zolderverdieping of een leegstaande slaapkamer verhuren aan een student. Het is de bedoeling dat uw huurder dan ook gebruik mag maken van badkamer, toilet, keuken en/of andere gemeenschappelijke voorzieningen. Stel dat u alleen woont, dan kan uw huurder een aangenaam gezelschap zijn. Daarnaast is het huurbedrag een welkome aanvulling op uw AOW en verdere pensioeninkomsten, zonder dat dit de hoogte van uw uitkering beïnvloedt. Als uw totale huuropbrengst onder een bepaald bedrag blijft (in 2023 is dit 5.881 euro per jaar), hoeft u bovendien geen belasting over deze extra inkomsten te betalen. Deze kamerverhuurvrijstelling is geldig als u voor een langere tijd een deel van uw woning verhuurt. Als u alleen maar iemand op uw huis laat passen terwijl u op vakantie bent, is dat niet zo.

Welke zaken moet u als verhuurder vastleggen?

Aan de hospitaconstructie zijn wel regels verbonden. Zo moet u minstens 12 vierkante meter aan woonruimte aanbieden en 50 procent van uw eigen woning zelf gebruiken. Uiteraard is het van belang dat uw woning voldoet aan de normen voor brandveiligheid en dat uw huurder ook op uw adres staat ingeschreven. Raadpleeg verder uw gemeente, want mogelijk gelden er per stad of dorp nog extra voorwaarden.

Mag u het hospitacontract zomaar opzeggen?

Als hospes/hospita stelt u een huurcontract op, waarin u de afspraken officieel vastlegt. Daarin staan in elk geval de huurprijs, de woonruimte waar de huurder verblijft en de gemeenschappelijke voorzieningen die hij of zij mag gebruiken. Ook is het belangrijk om vast te leggen tot wanneer de huurovereenkomst loopt. Gaat u een overeenkomst voor zo’n bepaalde looptijd aan (bijvoorbeeld een huurcontract voor 1 jaar), dan mag u niet tussentijds de huur opzeggen. Daarnaast geldt er een wettelijke proeftijd van 9 maanden bij het aangaan van de huurovereenkomst. U kunt tijdens die eerste 9 maanden het huurcontract eenzijdig opzeggen, mocht dat nodig zijn, al heeft u wel een opzegtermijn van 3 maanden.

Inwonende ouders (klein)kinderen kostgeld
Lees ook: Van kostgeld tot huurtoeslag: wat moet u regelen als uw volwassen (klein)kind komt inwonen (of andersom)?

Welke rechten heeft uw huurder?

Als deze proeftijd eenmaal voorbij is, heeft uw huurder wettelijke huurbescherming. Dan kunt u de hospitahuur pas opzeggen, als u daar een goede reden voor heeft. Dat kan geluidsoverlast of een betalingsachterstand zijn. Maar als bijvoorbeeld één van uw kinderen bijvoorbeeld weer thuis komt wonen, waardoor u de verhuurde ruimte zelf nodig heeft, kunt u het contract opzeggen. In dit geval heeft u nog steeds een opzegtermijn van 3 maanden. Verder heeft u als hospes/hospita te maken met een maximale huurverhoging, waar u zich aan moet houden. Als uw huurder eenmaal onder de huurbescherming valt, mag deze bovendien de Huurcommissie inschakelen bij een eventueel conflict.

Is onderhuur toegestaan?

Ook als u zelf in een huurwoning woont, kunt u als hospes/hospita een huurder in huis nemen. Dat doet u via een onderverhuurconstructie. Maar als u zo’n constructie aangaat, zorg dan wel dat u volledig op de hoogte bent van de regels. Sla bijvoorbeeld uw eigen huurcontract erop na, om te zien of onderverhuur wel of niet is toegestaan. Als u zich schuldig blijkt te maken aan illegale onderverhuur (bewust of onbewust), loopt u het risico dat u zelf uw woning uit moet.

Wat moet u vooraf met uw huurder afspreken?

Let er tot slot op dat u duidelijke afspraken maakt met uw huurder. Mag hij of zij midden in de nacht thuiskomen van een feestje? Houden jullie samen het huis schoon? Mag zijn of haar partner komen overnachten? En zo ja, hoe vaak? Als u dit vooraf duidelijk bespreekt met uw huurder, kunnen jullie in goede harmonie onder hetzelfde dak wonen.

(Bron: RTL Nieuws, Rijksoverheid, Woonbond.nl, Justitia.nl, Encyclo.nl, VDB Advocaten, Belastingdienst. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reactie

    Dyan says:

    Mijn advies is DOE HET NIET, mensen beloven vooraf van alles maar doen vervolgens wat ze zelf willen. Je levert je eigen privacy in en dit kan een hele giftige sfeer in huis geven. Het lijkt misschien een goede financiële oplossing maar het is het echt niet waard. De gemiddelde student tegenwoordig heeft geen fatsoen meer!!!