Nieuwe wet voor oudere werknemers werkt averechts bij doorstart

Een ruim jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) blijkt dat deze wet oudere ervaren werknemers niet beschermt, maar juist een averechts effect heeft. Daarvoor waarschuwen curatoren in Nieuwsuur.

Perry Sport

De afgelopen jaren zijn er diverse winkelketens omgevallen, waarvan een aantal een doorstart kon maken. Vaak was dat met minder personeel en het is gebleken dat werknemers die lang in dienst zijn er meestal het 1e uit vliegen. Volgens Toni Hees, curator van Perry Sport, gebeurt dat vooral sinds de invoering van de Wwz, waardoor oudere medewerkers relatief duurder zijn geworden bij een doorstart. “Sindsdien mogen werknemers bij een doorstart hun opgebouwde jaren meenemen. En dat heeft consequenties voor de overnemer: de werkgever moet eventueel een hogere ontslagvergoeding betalen en er kan geen tijdelijk arbeidscontract worden afgesproken.”

McGregor

Bij de doorstart van McGregor afgelopen juli mochten medewerkers die 7 jaar of langer bij de winkel werkten, niet mee in de nieuwe situatie. Ook Marc van Zanten, curator van McGregor, noemt de Wwz een struikelblok. “We merken dat die wet toch belemmerend kan werken op dit punt. Je krijgt het gekke mechanisme dat het bedrijf dat de doorstart maakt ervoor kan kiezen om andere werknemers mee te nemen, dan goed zou zijn voor het bedrijf en de werknemers.” Zo is er de 62-jarige winkelmanager Truus Atteveld: “2 collega’s die hier werken mogen wel blijven. 1 werkt net 2 maanden, de ander anderhalf jaar. En ik, met 8,5 jaar trouwe dienst, ben te oud en te duur.” Volgens curator Van Hees is Nederland hier uniek in. “In omringende landen is het veel beter geregeld voor werknemers.” Van Hees pleit ervoor om curatoren expliciet opdracht te geven om ook voor de belangen van werknemers op te komen. Nu hebben curatoren de wettelijke plicht om alleen de belangen van de schuldeisers te dienen.

Aanpassen Wwz niet aan de orde

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil de Wet werk en zekerheid niet aanpassen, ook al vindt hij het onwenselijk dat werkgevers bij een doorstart, werknemers selecteren op hun leeftijd. Volgens het College van de Rechten voor de Mens zou er bij een dergelijke doorstart sprake kunnen zijn van leeftijdsdiscriminatie. Oudere werknemers die langer dan 7 jaar bij bijvoorbeeld McGregor werkten en zijn ontslagen, kunnen bij het college terecht. Daar kunnen ze onderzoeken of de maatregel verboden is.

Financiële maatregelen

Tegelijk is vandaag in het nieuws dat financiële maatregelen om arbeidsgehandicapten of ouderen in dienst te nemen niet goed worden benut. Er zijn momenteel meer dan 100 sociale regelingen, die ondernemers lang niet allemaal benutten om 55-plussers en gehandicapten in dienst te nemen. Dat komt vooral doordat er in een paar jaar tijd anderhalf keer zoveel premies en subsidies bij zijn gekomen. Werkgevers hebben daardoor geen overzicht meer. Daarbij lopen grote bedrijven veel geld mis, het gemiddelde misgelopen bedrag bij werkgevers met meer dan 250 werknemers is 87.000 euro. Financieel adviseur Daniel Rijnbeek pleit in Trouw voor 1 landelijk loket waar werkgevers terecht kunnen voor alle sociale regelingen, bijvoorbeeld een centraal loket bij de Belastingdienst.

(Bron: NOS, ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Moet het allemaal zo ingewikkeld? … Maak er één regeling van, dat alle 50+ werklozen een fikse subsidie krijgen (bijvoorbeeld 50% van de loonkosten), bij een vast dienstverband, die maandelijks wordt uitgekeerd. Verlaag het belasting tarief voor de laagste loonschaal, naar 15% boven de 50 jaar. Dan wordt de werknemer daar ook iets beter van. Die andere 99 subsidies zijn er alleen maar om de ambtenaren, adviseurs en managers aan het werk te houden. Niet lullen maar poetsen.

    Hanneman says:

    Natuurlijk is deze Wwz door de VVD zó ingericht dat de werkgever er goed zijde bij spint. Het is voor werkgevend Nederland natuurlijk prettiger om vooral met jongere krachten bedrijf te voeren. Die zijn véél goedkoper, gehoorzamer en gewend aan het nieuwe arbeidsetos waarin de vaak zeer onfatsoenlijke normen als ideaal worden gezien door het bedrijfsleven. Jongeren zijn niet gauw ziek. Jongeren komen niet zo snel op voor eigen recht. Jongeren zijn vaak nog niet zo sociaal gebonden en dus tot ver reizen of zelfs verhuizen bereid. Jongeren zijn gewoon veel goedkoper. Zeer waarschijnlijk, ik ben nu eenmaal geen rekenwonder of dossierkenner, zullen de voordelen en winsten uit subsidies en/of premies, de zeg maar “áánsporingen” voor bedrijven om ouderen in dienst te nemen of te houden, niét opwegen tegen de kosten in geval een oudere werknemer bij voorbeeld ziek wordt of andere rechten wil verzilveren, zich over iets úitspreken.
    Ik begrijp uit het artikel dat er een juridisch traject is waar zelfs het college voor de rechten van de mens een rol speelt. Leeftijdsdiscriminatie. De door dit kabinet ingevoerde regelgeving ter bemoeilijking van de rechtsgang voor de minder vermogende Nederlander is al een eerste obstakel. Ik maak me sterk dat een echt oudere, waarschijnlijk zeer loyale, maar tóch aan de kant geschoven werknemer, de motivatie op kan brengen om te starten met iets wat misschien een jarenlange procedure kan worden waarbij, zéér waarschijnlijk de werkgever “de zaak zal winnen”. Natuurlijk bagatelliseert Asscher deze kwestie en aan aanpassingen ten behoeve van de rechtspositie van ouderen in die Wwz is al helemaal niet te denken. Hij kan zich het gezicht van Mark al voorstellen als-sie alleen maar een “balletje zou opwerpen”. En dat zo’n ondoorgrondelijke constellatie van plusjes en voordelen in geld voor bedrijven die wél ouderen willen aannemen alleen maar werkt voor bedrijven die het, om de een of andere vreemde bedrijfsmatige reden, júist van ouderen moeten hebben. Stel je voor; een agentschap wat Opa’s en Oma’s kan aanleveren. in te zetten voor allerlei denkbare gelegenheden of festiviteiten. Indien gewenst kunnen ook kinderen worden geboekt. Alleen zijn die, door het ontbreken van premies en subsidies, een ietsje duurder.